0
0
0
s2sdefault

De transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie vraagt de komende decennia grote investeringen. De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank), opgericht door en voor de waterschappen, ziet hierbij voor zichzelf een duidelijke rol weggelegd. ‘Financiering is de smeerolie in de verduurzamingsmachine’, aldus bestuursvoorzitter Lidwin van Velden.

door Dorine van Kesteren | Foto NWB Bank, bewerking H2O

Al eeuwen opereren de Nederlandse waterschappen vrijwel onzichtbaar op de achtergrond. Hun bank nam altijd min of meer dezelfde houding aan – gewoon je werk goed doen en verder geen fratsen. Tot 2018, toen de NWB Bank haar strategie ging aanscherpen en bedacht dat onbekend onbemind maakt. “Wij doen mooie dingen, dus het is zonde om niet wat meer aan de weg te timmeren”, zegt directievoorzitter Lidwin van Velden. 

Deze drang tot ‘gepaste profilering’ viel samen met de vernieuwde koers die de bank ging varen: de verduurzaming van Nederland financieren. “De klimaatverandering vergt enorme investeringen in waterbeheer, energie, woningbouw, circulariteit en biodiversiteit. Hierbij kunnen wij niet aan de zijlijn blijven staan.” Van Velden trekt de vergelijking met de start van de bank in 1954. Na de watersnoodramp stonden de waterschappen voor de taak om Nederland beter te beschermen tegen het water. Daarvoor was geld nodig, veel geld. De Waterschapsbank werd opgericht om hen te helpen bij de financiering van de Deltawerken. “Eigenlijk staan we nu voor een soortgelijke transitie en investeringsopgave.”