secundair logo knw 1

Klimaatverandering heeft aanzienlijke economische risico’s. Het huidige beleid voldoet niet om opwarming, natuurrampen, zeespiegelstijging en extreem weer te voorkomen. Dat zal op termijn ook zeer schadelijk uitpakken voor de wereldeconomie. Sandra Phlippen, hoofdeconoom van ABN Amro, over het samenspel tussen banken, economie en klimaat.

door Dorine van Kesteren

Sandra Phlippen behoort tot het mensentype dat overal verstand van lijkt te hebben. En dan niet op borrelpraatniveau, maar werkelijk. Ongelijkheid, populisme, Black Friday – zeg het maar. Ze rekt de grenzen van haar vakgebied graag op. Als econoom ziet Phlippen het als haar taak om maatschappelijke problemen niet alleen te begrijpen, maar ook te helpen oplossen. Eind vorig jaar was ze hoofdspreker op het Nationaal Deltacongres. Is water nu ook al haar expertise?

“Klimaat is een nieuw risico geworden voor de economie en daarmee voor banken. Bij ABN Amro legt een deel van mijn team zich sinds 2021 specifiek toe op klimaateconomie. Zij onderzoeken de economische gevolgen van klimaatverandering en zetten de risico’s en kosten van nietsdoen af tegen die van wel ingrijpen. Inderdaad, dan komen we terecht in totaal andere werelden, zoals die van water, droogte en funderingen. En in die van modellen die het snijvlak van klimaatverandering en de macro-economie in kaart proberen te brengen. Economische activiteiten veroorzaken klimaatverandering, maar klimaatverandering en het bijbehorende overheidsbeleid hebben ook weer invloed op die bedrijven. Het werkt twee kanten op en dat maakt het complex.”