0
0
0
s2smodern

Drones, robots, algoritmen. De watersector ziet legio toepassingen. Sommige al (bijna) operationeel, andere nogal futuristisch. Drones die autonoom waterlopen en dijken inspecteren en na afloop een rapport presenteren compleet met aanbevelingen. Dat duurt nog even. Bovendien moet dan eerst de wet veranderen. 

Tekst Hans Oerlemans | Beeld Waternet

Tijdens de grote droogte deze zomer zetten waterschappen drones in voor controle en inspectie. Waterschap Rivierenland speurde vanuit de lucht naar overtreders van het sproeiverbod. Hunze en Aa’s en Waterschap Drents Overijsselse Delta lieten een drone over kwetsbare dijken vliegen. Een warmtecamera bracht koude plekken in beeld waar mogelijk kwelwater binnendringt. Een extra risico bij droogte. Hunze en Aa’s werkte samen met een gecertificeerd bedrijf voor RPAS-vluchten (Remotely Piloted Aircraft Systems).