secundair logo knw 1

Foto Ian Espinosa | Unsplash

Waterveiligheid is een kostbare zaak. In de jaren 2019-2022 investeren de waterschappen € 5,8 miljard in hun infrastructuur. En nog eens € 100 miljoen extra per jaar voor klimaatadaptatie. Ook wil de sector al in 2025 volledig energieneutraal opereren. Voorop in duurzaamheid, maar hoe duurzaam is de financiering van deze overvolle agenda? Wat als de rente stijgt?

Tekst Hans Oerlemans

Steeds meer waterschappen nemen maatregelen om de financiën op orde te krijgen. Zo kondigt het nieuwe bestuur van Wetterskip Fryslân een forse eenmalige verhoging van de belastingtarieven in 2020 aan. De extra inkomsten zijn nodig om de uitgaven en inkomsten weer in evenwicht te krijgen, vorig jaar bedroeg het tekort 7,8 miljoen euro. 

Het nieuwe college van bestuur van Rijn en IJssel zag dat in 2018 de schuldquote van het waterschap volgens de jaarrekening op 420 procent lag (de schuld bedraagt dan 4,2 keer de opbrengst van de belastingen) en dat is ruim boven het gemiddelde van de waterschappen. Reden voor het bestuur om dat percentage stapsgewijs terug te brengen.