secundair logo knw 1

Ook voor de industrie wordt water een hoofdpijndossier: aan de voorkant dreigt waterschaarste, aan de achterkant speelt het probleem van de waterkwaliteit. Als niet wordt ingegrepen krijgen bedrijven te maken met beperkingen die betrekking hebben op productie, uitbreiding of nieuwe projecten. Watergebruik in het productieproces moet daarom kritisch worden herzien. Maar hoe doe je dat? “De watertechnologen moeten de fabriek in”, zegt Henri Spanjers van TU Delft. "Om op procesniveau te kijken naar integratie."


Tekst Bert Westenbrink | Foto Mykyta Martynenko Unsplash


Op 29 januari zegt demissionair minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat in het Wetgevingsdebat Water van de Tweede Kamer: besparen op het drinkwatergebruik geldt óók voor de industrie. De bewindsman licht in het Kamerbedat zijn beleid toe om de toenemende druk op de waterbeschikbaarheid te verlichten: uiterlijk 2035 moet het drinkwatergebruik in Nederland met 20 procent zijn gedaald. “Bij bedrijven is daarbij het uitgangspunt: het juiste water voor het juiste gebruik en daarbij geldt: niet voor alle industriewater is water van drinkwaterkwaliteit nodig. Daarover maken we met de industrie afspraken in het nationaal plan voor drinkwaterbesparing. Dan moet je denken aan waterscans, de verkenning van inzet van effluent, cascadering op bedrijventerreinen en benchmark per branche voor verdere stimulering.”