secundair logo knw 1

Koeien in de uiterwaard van de IJssel nabij Olst | Foto Blueice

Met alleen wetten en regels krijgt Nederland de waterkwaliteit in agrarisch gebied niet op orde. Nog steeds zitten er te hoge concentraties nutriënten in sloten en watergangen, ondanks decennia Haags beleid. Hoe dan wel? Samen aan de slag met de boer. Maatwerk tot op het erf. Dat was in 2013 de inzet van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Maar werkt het ook?

Tekst Hans Oerlemans

Hans Kroodsma uit Jannum (154 koeien, 81 ha land) is een melkveehouder die op eigen erf werkt aan waterkwaliteit. Samen met 1.600 collega’s heeft hij zich aangemeld voor het project Schoon Erf, Schoon Water. Twee adviseurs van Wetterskip Fryslân inspecteerden het bedrijf en stelden een reeks maatregelen voor om afspoeling van nutriënten te voorkomen, zoals een extra goot om spoelwater naar de mestput af te voeren. Kroodsma krijgt de tijd om het advies uit te voeren én een subsidie van € 1.000,-. Na afloop controleert het Wetterskip steekproefsgewijs of boeren de ingrepen correct hebben uitgevoerd.