secundair logo knw 1

Thecla Bodewes benoemd tot boegbeeld van de Topsector Water & Maritiem. Ze neemt het stokje over van Annemieke Nijhof en gaat 1 april aan de slag.

Thecla Bodewes 180 vk Thecla BodewesBodewes is CEO van Thecla Bodewes Shipyards en was zakenvrouw van het jaar in 2011. Aan het begin van het Topsectorenbeleid leverde ze een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de Human Capital Agenda.

Als voorzitter van het ISO NL (Internationaal Strategisch Overleg) – een publiek-privaat overleg op strategisch niveau over internationaal ondernemen en internationaal-economische vraagstukken – kent ze het Haagse speelveld en het toenemende belang van cross sectorale samenwerking. 

In reactie op haar benoeming zegt Bodewes: “Er liggen legio kansen voor deze brede sector met zijn drie deelsectoren maritiem, watertechnologie en deltatechnologie. Innovatie met focus op verduurzaming en digitalisering in aansluiting op grote transities als klimaatverandering, gezondheid en duurzame mobiliteit is meer dan ooit nodig.”

Topsector Water & Maritiem is één van de tien Topsectoren waarmee het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen wereldwijd willen bijdragen aan economische kansen op gebied van gezondheid, klimaatverandering, energietransitie en duurzame mobiliteit. De Topsector Water & Maritiem werkt aan schone en slimme schepen, het klimaatbestendig en leefbaar houden van Nederland met voldoende schoon water voor iedereen.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

Laatste reacties op onze artikelen

Is er een directe link naar de uitspraak beschikbaar? Ik vind de volgend passage van jullie artikel bijzonder verwoord: "Behalve over het gebruik van chemicaliën in het koelwater ging de rechtszaak ook over de voorwaarden van het waterschap voor lozingen in geval van onderhoud of reparatiewerkzaamheden aan installaties. Maar toestemming vooraf vond de rechter te ver gaan en een zogenoemde immissietoets (welke stoffen zitten erin) niet effectief." Lijkt me namelijk zeker niet in lijn met geldend waterkwaliteitsbeleid en ook niet met het oog op de uitspraak m.b.t. de tijdelijke achteruitgang. Wanneer een activiteit, en daarmee de lozing, invloed heeft op de waterkwaliteit is het uitgangspunt dat de impact van te voren bepaald en onderbouwd moet worden. Indien dit leidt tot een verslechtering van de situatie, moet voor de impactsbeoordeling (van een industriële lozing) het Handboek Immissietoets gebruikt worden om de impact te bepalen. 
Falend management is de reden niet de organisatorische complexiteit. En bij definitief splitsen komt er nog extra bestuurlijke complexiteit bij van publieke organisaties die moeten -maar slecht kunnen- samenwerken.
Aangezien de burger de rekening krijgt is het makkelijk om een beslissing te nemen. Lekker uit elkaar en opnieuw beginnen met een schone lei. Op naar het volgende wanbeleid. Men voelt zich niet aansprakelijk. 
Dag Manfred, 
kijk eens op www.pathema.nl 
Dat bedrijf levert al jaren apparatuur voor chemievrije koelwaterbehandeling. Ook bij grotere bedrijven. Niet zo groot als bij Chemelot waarschijnlijk, maar meer dan voldoende bewezen. Het principe is cavitatie, dus geen chloorelektrolyse. Voor de duidelijkheid, ik heb geen relatie met dit bedrijf.Jan Koning
Kijk dat is onderzoek met resultaat. Is het mogelijk dit naar de EU cie-leden te sturen die besluiten over toepassing drijfmest en Renure ipv Kunstmest -N. Toch flikken ze het om de norm voor Kunstmest- N hoog te houden. In Nederland is in vele onderzoeken en metingen aangetoond dat in de derogatiegebieden de NO3 gehalten veel lager zijn dan de de norm EN lager dan in niet derogatie gebieden!