René Nuij, operationeel veiligheidsdeskundige bij Waternet, is door zijn collega’s genomineerd als ‘veiligheidsheld’. De voordracht is gehonoreerd met een benoeming, en daarmee is Nuij een van de 'veiligheidshelden' in de campagne van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gericht op veilig werken met gevaarlijke stoffen.

René Nuij René Nuij Met meer preventie wil het ministerie het bewustzijn van werkgevers en werknemers over de risico’s van werken met gevaarlijke stoffen vergroten. Jaarlijks sterven 3.000 Nederlanders aan de gevolgen van een beroepsziekte door deze stoffen.

Met het benoemen van ‘veiligheidshelden’ hoopt het ministerie aandacht te genereren voor het probleem. “We hebben uit het hele netwerk voordrachten gekregen, die vervolgens door de experts van het ministerie van SZW gecheckt zijn, voordat we de veiligheidshelden daadwerkelijk benoemen”, legt Mieke Hageman van de campagne ‘Veilig Werken met [Gevaarlijke] Stoffen’ uit.

Overtuigingskracht
Nuij is genomineerd door zijn Waternet-collega Ron de Boer. Hij zegt: “René heeft enorme overtuigingskracht en als het nodig is gaat hij naar de hoogste manager. Als er geen budget is voor veiligheidsmaatregelen, zorgt hij dat er budget vrijkomt.”

In de campagne wordt het beeld geschetst van medewerkers die alert zijn op concentraties gevaarlijke stoffen. Nuij is spits op stoffen die vrij kunnen komen uit het rioolwater op de rioolwaterzuivering, zoals zwavelwaterstof (H2S). “Sinds kort hebben we ook te maken met chroom-6. Ik vind het mijn rol om te waarschuwen. Jongens let op: wij hebben leidingwerk en daar kan chroom-6 aanwezig zijn”, zegt hij in een bijdrage aan de campagne.

In zijn bijdrage zegt hij voorts het belangrijk te vinden om van elkaar te leren. "Ik zou met andere bedrijven, met monteurs en operators daar, bij elkaar willen komen om zo eens bij elkaar te kijken. Hoe doen zij dat? Want dan leer je in de praktijk hoe een ander het doet.”

Laatste reacties op onze artikelen

Ik ben van mening dat er wel degelijk een aantal geborgde zetels voor de landbouw moeten blijven.
De redenen dat ik dat vind zijn de volgende:
De landbouw heeft als sector veel belang bij een waterschapbeleid dat zich ook blijft toespitsen op een passend waterbeheer met kennis van de agrarische sector.
De belangen zijn groot, wat ook wel blijkt uit het feit dat deze vroeger mede vanuit de agrarische sector zijn opgebouwd om goede landbouw te kunnen ontwikkelen
Een voorbeeld: tegenover mijn bedrijf in Zwinderen is een waterbekken ontwikkeld om tijdens hevige neerslag water te bergen en achterliggend gebied te ontlasten.
Hierdoor moesten al jaren bestaande waterbronnen van agrariers die in de buurt lagen op laste van het waterschap ontmanteld worden en achterop percelen worden geplaatst. Dit geeft veel ellende(dwars door gewassen rijden om er te komen.)
De reden zou zijn dat het waterbekken zou opdrogen. Wie snapt het nog? Daarna heeft Staatsbosbeheer geclaimd dat dit gebied moeras is geworden, geheel tegen alle afspraken in. De gevolgen kunnen groot zijn, wanneer een waterschap dan geen tegengas kan/wil geven omdat de agrarische sector geen vaste stem meer heeft.
Bovendien is deze sector de grootste betaler van de schappen en de grootste wateropvanger.
Zo kan ik nog wel even doorgaan.
Deze sector verdient het niet om zo aan de kant gezet te worden. En ook al zijn boeren ook gewoon burgers van Nederland, met stemrecht, toch zijn geborgde zetels van groot belang.
Kennis van zaken en inbreng zijn zeer belangrijke zaken.
10 jaar geleden heb ik voor het KNW op het AIWW de conclusie van het Young Scientists Workshop opgenomen en daar noemde ze het concept van gecontroleerde overstromingen: Happy Flooding.
Die Young Scientists staan nu aan de lat!
Bekijk 't hier terug: https://youtu.be/krMwpIT4b38
Mooi onderzoek. Met de hete zomers van nu is het fijn om vlakbij zwemwater te hebben en het water op de hoek van de straat ( in mijn geval) kan dan een enorme aantrekkingskracht hebben. Mooie aanvulling op het onderzoek, zou een vergelijking met nabijgelegen “ officiële zwemwaterlocaties” kunnen zijn: op welke punten scoren deze beter ( en waar minder) als zwemlocatie… , wat is de capaciteit … en hoe nabijgelegen zijn deze locaties.
Hoezo een nieuwe bestuurscultuur in de politiek? Handje-klap van de ChristenUnie om zo veel als mogelijk alles bij het oude te houden. Dat je in 2022 met een amendement op basis van het advies uit 2015 - is echt oude wijn in nieuwe zakken. De commissie Boelhouwer was duidelijk: of alle geborgde zetels opheffen, of max. 2 zetels voor boeren en 2 zetels voor natuurbeheerders (die steeds 'natuur' worden genoemd). Geborgde zetels natuur zijn overbodig, zelfs Natuurmonumenten wil er vanaf. En dan meteen de waterschapsbelasting op natuurterreinen afschaffen, Natuur wordt uit publiek geld betaald en landelijk gaat het slechts om 0.25% van de totale opbrengst van de watersysteemheffing.
Juni wordt ook droog: veel NW winden, dwz. wat buien, maar die zullen geen zoden aan de dijk zetten.
Mocht het in Juli weer warm en zonnig worden dan zal er een fors escalerend waterprobleem zijn.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!