Sjaak Langeslag, dagelijks bestuurder van hoogheemraadschap van Rijnland, is 29 november overleden. Het hoogheemraadschap herdenkt hem als een bevlogen bestuurder met enorme passie.

sjaak langeslag ck zw Sjaak LangeslagLangeslag was een rasbestuurder. Hij was 21 jaar algemeen voorzitter van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), eindigend met de benoeming tot ere-voorzitter in 2013. In al zijn jaren als KAVB-voorzitter was gewasbescherming een belangrijk thema. Ook binnen de agrarische koepelorganisatie LTO Nederland hield hij zich als portefeuillehouder gewasbescherming bezig met het onderwerp.

Als bestuurder zette hij zich ook in buiten de directe wereld van de bloembollen. Zo stond hij aan de wieg van het sectorbrede MilieuPlatform. Als voorzitter van de Nederlandse Tuinbouwraad was hij nauw betrokken bij de organisatie van de Floriade 2002.

Sinds 2009 zette hij zich in voor Rijnland, eerst als lid van het algemeen bestuur, vanaf 2015 als hoogheemraad. Het hoogheemraadschap herdenkt hem als ‘betrokken bestuurder met enorme passie’ en ‘strateeg en slimme denker’. “We verliezen een heel goede collega en een ontzettend fijne vent, van wie ik veel geleerd heb’’, zegt dijkgraaf Rogier van der Sande tegen het Leidsch Dagblad. “Sjaak wist heel goed wat hij wilde, was inhoudelijk goed op de hoogte en altijd zeer, zeer, zeer collegiaal.’’

Bijzonder trots was hij, schrijft Rijnland, op projecten zoals de piekberging in de Haarlemmermeer bij Abbenes, het emissieloos uitbaggeren van de Langeraarse Plassen, en maatregelen om schade aan waterkeringen tegen te gaan.

Langeslag is in besloten kring gecremeerd. Het hoogheemraadschap hield een herdenking voor alle medewerkers. “We gaan hem missen’’, zegt Van der Sande tegen het Leidsch Dagblad. “Als waardevol bestuurder, maar bovenal als mens.’’

Laatste reacties op onze artikelen

Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)
Het dillema van de duivelse delta.
Nu nog inversteren in een delta, waarvan! Door de klimaatverandering zijn de spelregels veranderd.
De houdbaarheid is ten einde.
Wie investeert er nog met zijn volle verstand in iets! Waarvan je nu al weet, dat je dit nooit terugkrijgt.
West laag Nederland wordt een piramide spel. Wie verkoopt, en heeft zijn spulletje op het droge.. En welke grote groep blijft met de gebakken peren zitten..
Nu aangeven dat er niet meer geïnvesteerd gaat worden in kwetsbare gebieden, kan ook niet. Dan zou het hele systeem instorten.
Hoeveel leningen en hypotheken lopen er niet! Op percelen, die eenmaal afbetaald, geen enkele waarde meer hebben..
Dus de mythe nog maar een tijdje vol houden.
We zijn tenslotte dijkenbouwers.
Naast het gevecht tegen het water, is er nog een typisch Neerlandse traditie..
Gaat u maar lekker slapen, uw regering waakt over u...
En loopt het mis.
Dan achter in de rij aansluiting aub.
Groeten uit...
Buitengewoon interessant artikel. Moet nodig aan de grote klok gehangen worden. Moet een grote rol spelen bij de waterschaps- en provinciale verkiezingen

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!