Na een kort ziekbed is Jaap IJff op 8 oktober overleden. IJff is van grote betekenis geweest voor het waterbeheer en de waterschappen en was een zeer kundig en gerespecteerd bestuurder. Hij was van midden jaren 80 tot midden jaren 90 voorzitter van de Unie van Waterschappen (UvW). 

Jaap IJf vk 180 zw Jaap IJffAls vliegtuigbouwkundig ingenieur begon hij zijn loopbaan bij vliegtuigbouwer Fokker, waar hij bijna 17 jaar werkte. Maar daarna vond hij zijn weg in het openbaar bestuur. Eerst als statenlid in Noord-Holland en vervolgens als lid van het college van Gedeputeerde Staten. IJff was een prominent lid van de PvdA.

Begin jaren 80 werd hij voorzitter van het Zuiveringschap Amstel- en Gooiland in Hilversum en weer later dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland in Edam.

Grote betekenis
Als voorzitter van de UvW heeft hij een grote betekenis gehad voor het (regionale) waterbeheer in het algemeen en de waterschappen in het bijzonder, schrijft de Unie.

In zijn periode als voorzitter heeft hij ‘krachtig sturing’ gegeven aan belangrijke processen, zoals de totstandkoming van de Waterschapswet, de Derde Nota waterhuishouding, de notitie Omgaan met water, waarin een nieuw waterbeheer (integraal waterbeheer) werd voorgestaan en de opschaling van de waterschappen, aldus de opsomming van de UvW.

Vasthoudend
IJff gold als een beminnelijk man met gevoel voor humor, maar ook als een zeer kundig en vasthoudend bestuurder met een duidelijke visie. In complexe besluitvormingsprocessen wist hij koers te houden en doorgaans het doel te bereiken.

Zijn statuur was groot, IJff was een van de mensen die prins Willem-Alexander wegwijs maakte in het watermanagement.

Jaap IJff is 90 jaar geworden.

Laatste reacties op onze artikelen

Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)
Het dillema van de duivelse delta.
Nu nog inversteren in een delta, waarvan! Door de klimaatverandering zijn de spelregels veranderd.
De houdbaarheid is ten einde.
Wie investeert er nog met zijn volle verstand in iets! Waarvan je nu al weet, dat je dit nooit terugkrijgt.
West laag Nederland wordt een piramide spel. Wie verkoopt, en heeft zijn spulletje op het droge.. En welke grote groep blijft met de gebakken peren zitten..
Nu aangeven dat er niet meer geïnvesteerd gaat worden in kwetsbare gebieden, kan ook niet. Dan zou het hele systeem instorten.
Hoeveel leningen en hypotheken lopen er niet! Op percelen, die eenmaal afbetaald, geen enkele waarde meer hebben..
Dus de mythe nog maar een tijdje vol houden.
We zijn tenslotte dijkenbouwers.
Naast het gevecht tegen het water, is er nog een typisch Neerlandse traditie..
Gaat u maar lekker slapen, uw regering waakt over u...
En loopt het mis.
Dan achter in de rij aansluiting aub.
Groeten uit...
Buitengewoon interessant artikel. Moet nodig aan de grote klok gehangen worden. Moet een grote rol spelen bij de waterschaps- en provinciale verkiezingen
Ik pleit al jaren voor het intensief wegvangen van rivierkreeften, vanwege hun bijzonder effectieve voortplantingscyclus. Zo heel veel eitjes heeft een rivierkreeft niet eens, als je de kreeft vergelijkt met bijv. de karper. Maar de overleving is veel hoger en de kreeften zijn veel sneller geslachtsrijp. Lees hier hoe het zit: https://www.linkedin.com/pulse/wat-moeten-we-met-de-rivierkreeft-hans-middendorp-ph-d-/

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!