secundair logo knw 1

Om enkele agrariërs in hun beheersgebied tegemoet te komen, beloofde Waterschap Zuiderzeeland vier jaar geleden om maatregelen te nemen om wateroverlast tegen te gaan. De geschatte projectkosten zijn echter gestegen en wegen volgens het waterschap niet meer op tegen de kosten. Agrariërs en de provincie Flevoland reageren verbolgen.

De discussie gaat om een gebied ten zuidwesten van Emmeloord. Het gebied wordt gekenmerkt door bodemdaling. Om wateroverlast te voorkomen, wilde het waterschap onder andere voortstuwers en een pompinstallatie in het gebied installeren.

“Deze maatregelen waren bedoeld om tijdelijk verlichting te brengen bij overlast door extreme weerssituaties”, zegt Johan Pieters, woordvoerder van waterschap Zuiderzeeland. “Ze staan los van de bredere transitie in het gebied dat wordt geconfronteerd met structurele problemen als bodemdaling.”

De kosten van de voorgenomen maatregelen blijken hoger te liggen dan toentertijd geschat. Het waterschap verwacht dat de installatie vijf miljoen euro zou kosten. “De kostenstijging wordt vooral veroorzaakt door de prijsstijging van grondstoffen en energie. Dat leidt ertoe dat op een gegeven moment de kostenbatenanalyse niet meer klopt”, stelt Pieters.

De gestegen kosten zorgen er volgens Pieters voor dat het college van Dijkgraaf en Heemraden de situatie sowieso opnieuw ter beoordeling moet voorleggen aan het algemeen Bestuur van het waterschap. “Het gaat op dit moment dus over een voorgenomen besluit. Het Algemeen bestuur zal er op zijn vroegst in het voorjaar een beslissing over kunnen nemen.”

Of dat tijdspad haalbaar is, is nog onduidelijk. Op een recente informatiebijeenkomst bleek dat agrariërs het niet eens met zijn met de kostenbatenanalyse van het waterschap. “Daarom hebben we aangekondigd dat we met onze experts en de agrariërs de berekeningen tegen het licht zullen houden. Het algemeen bestuur zal pas over de zaak beslissen als dat is gebeurd.”

Behalve de agrariërs is ook de provincie Flevoland ontevreden. Volgens Omroep Flevoland wil de provincie dat de voortstuwers toch worden aangelegd en schrijft de provincie in een brief aan het waterschap dat de relatie tussen beide overheidsorganisaties onder druk komt te staan als dit niet gebeurt. “We hebben inderdaad een brief ontvangen. Ik kan daar op dit moment geen commentaar op geven, behalve dat de provincie mag rekenen op een antwoord van onze kant.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.