Om enkele agrariërs in hun beheersgebied tegemoet te komen, beloofde Waterschap Zuiderzeeland vier jaar geleden om maatregelen te nemen om wateroverlast tegen te gaan. De geschatte projectkosten zijn echter gestegen en wegen volgens het waterschap niet meer op tegen de kosten. Agrariërs en de provincie Flevoland reageren verbolgen.

De discussie gaat om een gebied ten zuidwesten van Emmeloord. Het gebied wordt gekenmerkt door bodemdaling. Om wateroverlast te voorkomen, wilde het waterschap onder andere voortstuwers en een pompinstallatie in het gebied installeren.

“Deze maatregelen waren bedoeld om tijdelijk verlichting te brengen bij overlast door extreme weerssituaties”, zegt Johan Pieters, woordvoerder van waterschap Zuiderzeeland. “Ze staan los van de bredere transitie in het gebied dat wordt geconfronteerd met structurele problemen als bodemdaling.”

De kosten van de voorgenomen maatregelen blijken hoger te liggen dan toentertijd geschat. Het waterschap verwacht dat de installatie vijf miljoen euro zou kosten. “De kostenstijging wordt vooral veroorzaakt door de prijsstijging van grondstoffen en energie. Dat leidt ertoe dat op een gegeven moment de kostenbatenanalyse niet meer klopt”, stelt Pieters.

De gestegen kosten zorgen er volgens Pieters voor dat het college van Dijkgraaf en Heemraden de situatie sowieso opnieuw ter beoordeling moet voorleggen aan het algemeen Bestuur van het waterschap. “Het gaat op dit moment dus over een voorgenomen besluit. Het Algemeen bestuur zal er op zijn vroegst in het voorjaar een beslissing over kunnen nemen.”

Of dat tijdspad haalbaar is, is nog onduidelijk. Op een recente informatiebijeenkomst bleek dat agrariërs het niet eens met zijn met de kostenbatenanalyse van het waterschap. “Daarom hebben we aangekondigd dat we met onze experts en de agrariërs de berekeningen tegen het licht zullen houden. Het algemeen bestuur zal pas over de zaak beslissen als dat is gebeurd.”

Behalve de agrariërs is ook de provincie Flevoland ontevreden. Volgens Omroep Flevoland wil de provincie dat de voortstuwers toch worden aangelegd en schrijft de provincie in een brief aan het waterschap dat de relatie tussen beide overheidsorganisaties onder druk komt te staan als dit niet gebeurt. “We hebben inderdaad een brief ontvangen. Ik kan daar op dit moment geen commentaar op geven, behalve dat de provincie mag rekenen op een antwoord van onze kant.”

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

“De waterkwaliteit is op orde”, dat is een hele geruststelling. Al ben ik bang dat hier een verkeerd zinnetje in het artikel geslopen is.
deed de PvdA ook nog ergens mee of wordt deze partij door de schrijver van dit artikel geboycot???
H. Laros H2O/Waternetwerk
Leuk om aan te haken. Waar wordt de win-win gerealiseerd??
Zo zie je maar wie als expert mag optreden met de dikste beurs. Toevallig kost zo’n damwand ook nog veel geld en wie betaalt dat: de burger van Nederland. Rijkswaterstaat stort het in het water om te paaien, van wie……
Bij de discussie over natuurlijke systemen komt altijd de opmerking over benodigde ruimte naar voren. Hoeveel is dat?
In het genoemde Stowa rapport wordt een onderscheid gemaakt naar:
Op basis van de nadere uitwerking kunnen technologen en beleidsmedewerkers van waterschappen een gefundeerde keuze maken voor een natuurlijk systeem, afhankelijk van de specifieke situatie op een RWZI en de gekozen opties:
A. Toepassing van een enkel systeem als ‘stand alone’ techniek als uitbreiding van de RWZI, voor upgrading van het effluent (afloop nabezinktank).
B. Als inpassing in een integraal natuurlijk systeem wat naast effluentbehandeling ook recht doet aan de omgeving en waarbij functies zoals het creëren van natuurlijk, levend water, effluentbuffering, recreatie en natuur gecombineerd worden.
De Waterharmonica's nemen de meeste ruimte in, zeker omdat voor een goede verwijdering van medicijnen laag tot zeer lage belaste Waterharmonica's nodig zijn (zie ook Stowa 2013-07). Dus een hydraulische belasting van zeker niet meer dan 0,05 m/dag. Ofwel een ruimte beslag van 2,5 tot 3,75 m2 per inwoner.
Het totale debiet aan gezuiverd afvalwater in Nederland is ca. 2.000.000 m3 per jaar (CBS, data 2020). Dit zou dan neerkomen op een totaal netto ruimte beslag van 4.000 ha in heel Nederland. Zeg 5.000 tot maximaal 10.000 ha. Dit lijkt veel, maar het is wel met gestapelde belangen en mogelijkheden. Stel 25 cm waterberging: 10.000.000 waterberging, stel dat een kwart van de Waterharmonica's als KRW-waardig wordt beschouwd (is best wel reëel): 500 tot 1.000 ha.... En dan nog recreatie, natuur, CO2-vastlegging, stikstofrechten? Vrienden maken, bufferzones rond de rwzi's. Een voorbeeld van een zoektocht, uitgevoerd door het Wetterskip Fryslân: http://www.waterharmonica.nl/reports/LW289-47_005-rapd02-waterharmonica.pdf. Op weg naar 2027?
Ruud Kampf
Rekel/water

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!