secundair logo knw 1

In het rapport Rivers2Restore beschrijft het Wereldnatuurfonds de voordelen van rivierherstel aan de hand van 11 Europese casestudies, waaronder de Nederlandse Geul. WWF doet met het rapport een oproep aan nationale regeringen en de Europese Commissie om serieus werk te maken van ‘free flowing’ rivieren.

“Wij waren zeer verheugd dat de Europese natuurherstelwet is aangenomen”, vertelt Claire Baffert. Zij is Senior Policy Officer for Water and Climate Change Adaptation bij de Europese tak van WWF en co-auteur van het Rivers2Restore-rapport. “Maar we willen niet dat het bij een mooie wet op papier blijft. We willen dat de Europese Commissie en de Europese landen de daad bij het woord voegen.”

Claire BaffertClaire BaffertDe 11 casestudies die in het rapport worden besproken, bevinden zich allemaal nog in een vroeg stadium en voldoen aan de eigen definities van de Europese Commissie. “We vonden het belangrijk voorbeelden te noemen, die echt inspirerend konden zijn en aansluiten op het werk dat de komende jaren moet worden verricht.”

Dat is volgens Baffert nodig omdat menselijk ingrijpen, denk aan dammen, dijken en ingrijpen in de loop, de Europese rivieren kwetsbaarder hebben gemaakt voor overstromingen en droogte. Het WWF stelt dat het herstel van de rivieren essentieel is om de waterveiligheid te vergroten, omdat herstelde rivieren meer buffercapaciteit hebben bij extreme regenval en ook helpen in tijden van droogte.

De 11 cases vinden allemaal plaats in gebieden die recent te maken hebben gehad met behoorlijke of zelfs heel erge wateroverlast. “De Griekse case is daar een extreem voorbeeld van. Twee overstromingen in drie jaar tijd hebben voor dodelijke ongelukken en miljarden euro’s schade gezorgd.”

Voordelen
Met waterveiligheid als eerste aanleiding, meent Baffert dat rivierherstel meer voordelen oplevert. “Door de natuurlijke stroom te herstellen, worden ook natuurlijke habitats van dieren en planten hersteld. Dat is goed voor de biodiversiteit. Bij de Finse case zou bijna 1500 kilometer aan migratiegebied voor vissen worden gecreëerd. En wat te denken van de effecten op de waterkwaliteit? En dat is weer belangrijk als we willen voldoen aan de eisen uit de Kaderrichtlijn Water.”

Daarnaast verwacht Baffert dat gezonde riviersystemen toerisme en recreatie stimuleren. “In het Italiaanse Rivers2Restore-project is veel aandacht voor ecotoerisme rond de rivier. Dat leidt tot economische voordelen voor lokale gemeenschappen. Trouwens: ook het herstel van de rivier zelf en het opvolgende onderhoud creëren werkgelegenheid.”

Baffert noemt Rivierherstel een enorm kosteneffectieve manier om regio’s te beveiligen en te versterken. “Dat zien we ook bij de Geul. Dat gebied werd in 2021 natuurlijk getroffen door een enorme wateroverlast. Door meer ruimte aan de rivier te geven, wordt de veiligheid vergroot. Tegelijkertijd verbetert de biodiversiteit. En dat niet alleen in de rivier, maar bijvoorbeeld ook in het natuurgebied Geuldal.”

Een van de doelen van de natuurherstelwet is het herstel van 25.000 kilometer aan vrije rivieren voor 2030. Met de 11 casestudies die het WWF in dit rapport behandeld, wordt ongeveer 10% daarvan gedekt. “Er is dus echt nog werk aan de winkel. De landen hebben nu twee jaar de tijd om Nationale Herstelplannen op te stellen. Rivierherstel heeft daar een plek in wij willen dat ze deze 11 casussen hierin opnemen.”

Van de Europese Commissie vraagt het WWF niet alleen toezicht op de plannenmakerij van de individuele landen, maar ook ondersteuning. “Wederom om ervoor te zorgen dat de wet niet alleen op papier bestaat, vragen wij de commissie om te komen tot een Natuurherstelfonds om de landen zo te helpen bij het herstellen van de natuurlijke vorm en stroom van rivieren en het opnieuw verbinden met hun uiterwaarden.”

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Slecht verhaal!

De vraag was? "Wat is de echte prijs van water?"
Zeg dan meteen de echte prijs van 1 kubieke meter water kost zoveel. Punt.

Moet eerst hele kletsverhalen eromheen gaan lezen. Advies: kom meteen to the point!
Zeer terechte en verstandige actie van het schap. 
Het KRW-doel 'passende wateromstandigheden voor o.a. waterafhankelijke Natura2000-gebieden'  gaan we sowieso niet in 2027 halen en waarschijnlijk voor diverse Natura2000-gebieden ook nog niet in de volgende KRW-planperiode 2028-2033.
Gerrit Krajenbrink Gooi grondwater niet te grabbel
Mede naar aanleiding van de column van Jos Peters: belangrijk is dat de drinkwaterwinning minder 'stil' is in de politieke discussie over water, waterverspilling (drainage) en -vervuiling door de landbouw. En er dus niet alleen maar over schrijft in de vakbladen. Leer van de landbouw qua PR. Dit geldt helaas al zo lang. Roer u ook in het waterschap, drinkwaterbedrijf. Schoon water hoeft niet alleen van Brussel/KRW, maar is regionaal in ons eigen belang!
Met vriendelijke groet, Gerrit Krajenbrink, Hydroloog
De stellingen dat 'water weer een belang' is en 'klimaatbeleid niet door de shredder is gehaald' worden al gauw weer tegengesproken in dit artikel. Klimaatadaptatie is niet alleen hoogwaterbescherming.  Dat RLi het belang van WBS (dat sommige provincies wel degelijk serieus oppakken) en watertoets ondersteund, maar daarmee zijn we er niet.