secundair logo knw 1

Een impressie van de nieuwe installatie | Bron Witteveen+Bos

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is begonnen aan de bouw van de slibgistingsinstallatie op de rioolwaterzuivering in Echten. Met de nieuwe installatie kiest het waterschap voor een duurzame slibvergisting. Zo wordt het gewonnen biogas opgewaardeerd tot groengas, genoeg om 2.000 huishoudens van gas te voorzien, aldus het waterschap.

Naast de productie van groen gas, zal op de rwzi ook met warmte uit het gezuiverde rioolwater de zogeheten gistingstanks worden verwarmd. Voorts wordt de CO₂, die bij de productie van het groen gas vrijkomt, afgevangen en in de toekomst omgezet in bio-CO2.

De nieuwe installatie komt in de plaats van de bestaande slibgistingsinstallatie die in 2019 buiten bedrijf werd gesteld. Voor de vervanging lagen vier varianten op tafel en daarvan werd door het algemeen bestuur uiteindelijk de meest duurzame en gelijk ook duurste uitvoering gekozen. 

Toen was er nog sprake van een investeringskrediet van 36,5 miljoen euro. Nu is er voor de realisering van de slibgistings- en groengasinstallatie een bedrag van 51,9 miljoen euro gereserveerd. Daar komt nog eens ruim 4 miljoen euro bij voor de CO2 afvanginstallatie.

Om te voldoen aan de stikstofnormen, wordt het gehele project emissiearm uitgevoerd, schrijft WDOdelta. “Dit betekent dat vrijwel alleen wordt gewerkt met elektrisch materiaal.” 

De bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door aannemerscombinatie Van Hattum en Blankevoort en Equans. DMT legt de groengasinstallatie aan en neemt het ook in beheer en onderhoud. De slibgisting blijft in beheer van het waterschap zelf. Het waterschap verwacht de installatie in 2025 in gebruik te nemen. 

Op de rioolwaterzuivering in Echten verwerkt WDODelta afvalwater uit de gemeente Hoogeveen, het grootste deel van de gemeente De Wolden en ook rioolwater uit de kernen Elim en IJhorst. 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Slecht verhaal!

De vraag was? "Wat is de echte prijs van water?"
Zeg dan meteen de echte prijs van 1 kubieke meter water kost zoveel. Punt.

Moet eerst hele kletsverhalen eromheen gaan lezen. Advies: kom meteen to the point!
Zeer terechte en verstandige actie van het schap. 
Het KRW-doel 'passende wateromstandigheden voor o.a. waterafhankelijke Natura2000-gebieden'  gaan we sowieso niet in 2027 halen en waarschijnlijk voor diverse Natura2000-gebieden ook nog niet in de volgende KRW-planperiode 2028-2033.
Gerrit Krajenbrink Gooi grondwater niet te grabbel
Mede naar aanleiding van de column van Jos Peters: belangrijk is dat de drinkwaterwinning minder 'stil' is in de politieke discussie over water, waterverspilling (drainage) en -vervuiling door de landbouw. En er dus niet alleen maar over schrijft in de vakbladen. Leer van de landbouw qua PR. Dit geldt helaas al zo lang. Roer u ook in het waterschap, drinkwaterbedrijf. Schoon water hoeft niet alleen van Brussel/KRW, maar is regionaal in ons eigen belang!
Met vriendelijke groet, Gerrit Krajenbrink, Hydroloog
De stellingen dat 'water weer een belang' is en 'klimaatbeleid niet door de shredder is gehaald' worden al gauw weer tegengesproken in dit artikel. Klimaatadaptatie is niet alleen hoogwaterbescherming.  Dat RLi het belang van WBS (dat sommige provincies wel degelijk serieus oppakken) en watertoets ondersteund, maar daarmee zijn we er niet.