secundair logo knw 1

Een impressie van de nieuwe installatie | Bron Witteveen+Bos

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is begonnen aan de bouw van de slibgistingsinstallatie op de rioolwaterzuivering in Echten. Met de nieuwe installatie kiest het waterschap voor een duurzame slibvergisting. Zo wordt het gewonnen biogas opgewaardeerd tot groengas, genoeg om 2.000 huishoudens van gas te voorzien, aldus het waterschap.

Naast de productie van groen gas, zal op de rwzi ook met warmte uit het gezuiverde rioolwater de zogeheten gistingstanks worden verwarmd. Voorts wordt de CO₂, die bij de productie van het groen gas vrijkomt, afgevangen en in de toekomst omgezet in bio-CO2.

De nieuwe installatie komt in de plaats van de bestaande slibgistingsinstallatie die in 2019 buiten bedrijf werd gesteld. Voor de vervanging lagen vier varianten op tafel en daarvan werd door het algemeen bestuur uiteindelijk de meest duurzame en gelijk ook duurste uitvoering gekozen. 

Toen was er nog sprake van een investeringskrediet van 36,5 miljoen euro. Nu is er voor de realisering van de slibgistings- en groengasinstallatie een bedrag van 51,9 miljoen euro gereserveerd. Daar komt nog eens ruim 4 miljoen euro bij voor de CO2 afvanginstallatie.

Om te voldoen aan de stikstofnormen, wordt het gehele project emissiearm uitgevoerd, schrijft WDOdelta. “Dit betekent dat vrijwel alleen wordt gewerkt met elektrisch materiaal.” 

De bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door aannemerscombinatie Van Hattum en Blankevoort en Equans. DMT legt de groengasinstallatie aan en neemt het ook in beheer en onderhoud. De slibgisting blijft in beheer van het waterschap zelf. Het waterschap verwacht de installatie in 2025 in gebruik te nemen. 

Op de rioolwaterzuivering in Echten verwerkt WDODelta afvalwater uit de gemeente Hoogeveen, het grootste deel van de gemeente De Wolden en ook rioolwater uit de kernen Elim en IJhorst. 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!