secundair logo knw 1

Het Brabantse waterbergingsgebied Diesdonk werd in januari 2024 voor het eerst ingezet | Foto Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas liet een onderzoeksbureau een enquête uitvoeren in de provincie Brabant naar de kennis en houding van Brabanders als het gaat om grote waterthema’s. De respondenten werden onder andere bevraagd over hun klimaatzorgen, hun eigen omgang met water en hun kennis over lokale risico’s.

Onderzoeksbureau PON & Telos ondervroeg in opdracht van waterschap Aa en Maas 1121 Brabanders, waaronder 389 woonachtig in het werkgebied van Aa en Maas. “Het is voor ons belangrijk om goed inzicht te hebben in de kennis en houding van inwoners op belangrijke waterthema’s”, vertelt Gerben van Helden, data- en communicatiespecialist van Aa en Maas.

De enquête helpt het waterschap volgens Van Helden bij het vormgeven van de publiekscommunicatie. “Met deze resultaten in de hand kunnen we de publiekscommunicatie aanscherpen. We kunnen meer datagedreven werken. Ook voor beleid en projecten denk ik dat de uitkomsten trouwens waardevolle input leveren.”

De vragen die aan de respondenten werden voorgelegd, gingen over een breed onderwerp: de gevolgen van klimaatverandering. “We hebben geprobeerd dit grote onderwerp dichtbij de mensen te brengen, door vragen te stellen over wat ze in de eigen omgeving merken en de manier waarop mensen zelf met water omgaan, bijvoorbeeld in de tuin of als het gaat om het doorspoelen van bijvoorbeeld natte doekjes.”

Uit de enquête blijkt dat vier op de tien Brabanders zich grote zorgen maken over de gevolgen van klimaatverandering. “Opvallend daarbij vond ik vooral dat je generatieverschillen ziet. Vooral ouderen geven aan goed op de hoogte te zijn van de gevolgen van klimaatverandering, terwijl het vooral jongere generaties zijn die zich zorgen maken. Een andere opvallende uitkomst vond ik dat veel mensen zich zorgen maken over de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in sloten en beken.”

In het onderzoek geven vier op de tien Brabanders aan dat ze niet weten of hun eigen huis risico loopt in geval van overstroming. “Dat is een goed voorbeeld van een uitkomst waar we iets mee kunnen in de publiekscommunicatie. Bijvoorbeeld door de website overstroomik.nl breder onder de aandacht te brengen.”

Maar er zijn meer onderwerpen die het waterschap wil gebruiken in de publiekscommunicatie. “Het doorspoelen van natte doekjes zorgt voor grote problemen op de zuivering. In het onderzoek zie je dat een relatief groot deel van de mensen denkt dat het gewoon kan. Of denk aan de inzet van regentonnen in de tuin. Heel veel mensen geven aan dat ze dat best willen, maar denken dat het ingewikkeld is. Dit zijn slechts een paar onderwerpen, want het is een breed opgezette vragenlijst. We kunnen aan de slag.”

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Slecht verhaal!

De vraag was? "Wat is de echte prijs van water?"
Zeg dan meteen de echte prijs van 1 kubieke meter water kost zoveel. Punt.

Moet eerst hele kletsverhalen eromheen gaan lezen. Advies: kom meteen to the point!
Zeer terechte en verstandige actie van het schap. 
Het KRW-doel 'passende wateromstandigheden voor o.a. waterafhankelijke Natura2000-gebieden'  gaan we sowieso niet in 2027 halen en waarschijnlijk voor diverse Natura2000-gebieden ook nog niet in de volgende KRW-planperiode 2028-2033.
Gerrit Krajenbrink Gooi grondwater niet te grabbel
Mede naar aanleiding van de column van Jos Peters: belangrijk is dat de drinkwaterwinning minder 'stil' is in de politieke discussie over water, waterverspilling (drainage) en -vervuiling door de landbouw. En er dus niet alleen maar over schrijft in de vakbladen. Leer van de landbouw qua PR. Dit geldt helaas al zo lang. Roer u ook in het waterschap, drinkwaterbedrijf. Schoon water hoeft niet alleen van Brussel/KRW, maar is regionaal in ons eigen belang!
Met vriendelijke groet, Gerrit Krajenbrink, Hydroloog
De stellingen dat 'water weer een belang' is en 'klimaatbeleid niet door de shredder is gehaald' worden al gauw weer tegengesproken in dit artikel. Klimaatadaptatie is niet alleen hoogwaterbescherming.  Dat RLi het belang van WBS (dat sommige provincies wel degelijk serieus oppakken) en watertoets ondersteund, maar daarmee zijn we er niet.