secundair logo knw 1

RWZI Sleen | Foto Waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen gaat de komende acht tot tien jaar de automatiseringssystemen van de in totaal 23 rioolwaterzuiveringen vervangen. Deze zomer wordt een begin gemaakt met een pilot bij RWZI Sleen.

“Deze automatisering is onmisbaar voor de besturing, bewaking en informatievoorziening van het zuiveringsproces, legt projectleider Wichert Kanis uit. “Belangrijk onderdeel van deze opgave zijn investeringen in de elektro- en procesautomatisering. De procesautomatisering is de afgelopen jaren getransformeerd van beheer op overzichtelijke elektrotechniek naar complexere en integrale ICT technieken. Ook aan de ICT beveiliging worden hogere eisen gesteld.”

Veel automatiseringssystemen op de rioolwaterzuiveringen zijn verouderd en aan het eind van hun technische levensduur. “Om klaar te zijn voor de digitale toekomst heeft het dagelijks bestuur besloten komende jaren de procesautomatisering van de rioolwaterzuiveringen te vervangen.”

Naast de wens om moderne systemen te gebruiken, wil Vechtstromen ook toe naar een centraal systeem. Kanis: “We werken nu met systemen van verschillende labels. Voor ons is het belangrijk niet meer te hoeven werken met lokale servers, maar alle RWZI’s te kunnen bedienen met een geïntegreerd systeem.”

In een proces dat Kanis de ‘concurrentiegerichte dialoog’ noemt, heeft Vechtstromen met verschillende aanbieders van systemen om tafel gezeten om te komen tot een programma van eisen. “Het is echt een gezamenlijk traject geweest. De mensen van de geselecteerde aanbieder zijn nu al maanden betrokken bij dit project en ze weten heel goed wat wij willen en wij weten wat zij kunnen bieden. Bovendien start er deze zomer een pilot zodat we in de praktijk kunnen zien of aan onze wensen wordt voldaan.”

Die pilot zal op 1 juli starten op de zuivering van Sleen. De besturing van de zuivering zal worden vervangen en ook het concept van de centrale bediening wordt meteen toegepast. “Omdat we de afgelopen maanden intensief hebben samengewerkt, denk ik dat we een vliegende start kunnen maken. En als het allemaal goed verloopt, dan gaan we vanaf volgend jaar beginnen met het vervangen van de processen op de andere zuiveringen. We nemen daar acht tot tien jaar de tijd voor.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.
Reintje Paijmans Kriens Waterschapsverkiezingen: apart of niet?
"Kennis van Waterbeheer" en "Provinciaal bestuur"  voor een groot deel van onze bevolking, is naar mijn ervaring heel gering. De situatie  is per provincie ook geheel anders. Of je nu in Zuid-Holland woont of in Drenthe: water aanvoer, afvoer  en tekort zijn niet met elkaar te vergelijken. De grenzen vallen niet samen. 
Ik heb als geograaf ook veel te maken gehad met wat dat voor problemen voor de bevolking, stadsbesturen en waterschappen veroorzaakte. Stadsbesturen hebben, zeker in de huidige tijd, andere, grotere problemen op hun agenda staan. Op welke manier moet, kan betere voorlichting opgelost worden? Ik heb lezingen gegeven, excursies georganiseerd, bestuursleden van de waterschappen daarbij uitgenodigd en wat ik ook erg belangrijk vind, aan het voortgezet onderwijs voorlichting, onderwijs gegeven. Bij excursies vroeg ik aan de ouders van de leerlingen of zij "mee wilden helpen" met vervoer, eten, geld ophalen voor de bijkomende kosten. Vaak meldden meer ouders zich aan dan eigenlijk nodig was, maar dat had voor de waterschappen in velerlei opzicht positieve gevolgen.
"Samenwerking", overleg met de landen waar de rivieren ontstaan en door stromen, afspreken hoeveel water ieder land wil, kan, mag gebruiken, afvoeren, dat zijn problemen, die nauwelijks bekend zijn bij de bevolking.
Ik hoop dat dit soort onderwerpen net zo belangrijk worden gevonden als problemen met  auto rijden, parkeren en boodschappen doen.
Ik wens Nederland veel succes.
Wat ik vooral interessant vind in dit artikel, is de min of meer terloopse opmerking dat het verlagen van de druk leidt tot een lager watergebruik. Ik ben erg benieuwd om hoeveel water het kan gaan als de waterdruk in heel Nederland wordt teruggebracht. 

Nu hopen dat het niet bij een oproep blijft, maar er ook gehoor aan wordt gegeven, duidelijk, ZO duidelijk een goede zaak.