secundair logo knw 1

Tachtig procent van de kleine wateren scoort een onvoldoende voor waterkwaliteit. Dat blijkt uit het nieuwste citizen science onderzoek ‘Vang de Watermonsters’ en validatieonderzoek door Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). Door de aanhoudende slechte waterkwaliteit staat de biodiversiteit in sloten, venen en grachten inmiddels langdurig onder druk, stelt Natuur & Milieu, een van deelnemers aan het project.

Aan de vierde editie van Vang de Watermonsters deden bijna 4.000 mensen mee door een sloot of ander klein water te nomineren. Een groep van 425 burgerwetenschappers heeft na een instructie (avondtraining of webinar) van NIOO-KNAW 1.680 sloten, vennen en grachten gemeten op plantenbedekking, helderheid (secchi diepte), waterdieren (macro- invertebraten) en nutriënten.

Validatiemetingen lieten zien dat burgers goed in staat waren om de meeste kwaliteitsindicatoren te scoren, aldus de onderzoeksrapportage die is opgesteld door NIOO-KNAW en Aquatisch Kenniscentrum Wageningen (AKWA). “Waterdieren bleken lastiger om consistent goed te scoren door de burgers en zijn in de uiteindelijke oordelen buiten beschouwing gelaten.”

kaart waterkwaliteit ned nov 2022 kopie

Uit de resultaten blijkt dat een beperkt deel van de kleinere wateren in Nederland goed scoort (20 procent). Het overgrote deel van de wateren scoort matig of slecht (80 procent). Nadere beschouwing leert dat de helft van de kleinere wateren te kampen heeft met eutrofiëring (troebel, kroos). “Hiermee is duidelijk dat inzet op het terugdringen van belasting van voedingsstoffen naar het water een belangrijk punt van aandacht blijft voor herstel van de ecologische waterkwaliteit”, aldus het onderzoek.

30 procent van de wateren ‘bevindt zich in een heldere toestand’, maar bevat te weinig planten. “Helder water betekent dat de voedingsstoffen in orde zijn, en is in potentie een goede basis voor ecologische ontwikkeling in het water. Dit laat zien dat we ook moeten kijken naar andere verstoringen van het ecologische systeem, zoals bestrijdingsmiddelen, microvervuilers zoals microplastics, medicijn- en drugsresten en onbekende stoffen, en het beheer van de wateren zoals schonen van sloten of maaien van opkomende planten”, stelt onderzoeker Sven Teurlincx van NIOO-KNAW.

De conclusie is dan ook dat alleen terugdringen van de belasting door nutriënten niet voldoende zal zijn om de waterkwaliteit in de kleine wateren weer op niveau te krijgen; er moet ingezet worden op een integrale aanpak, aldus het onderzoek.

Het gemeten kwaliteitsbeeld is vergelijkbaar met de resultaten van hetzelfde onderzoek in de afgelopen drie jaar en met het beeld uit de officiële waterkwaliteitsmetingen in grote wateren voor de Kaderrichtlijn Water (KRW), aldus de onderzoekers. Rob van Tilburg, directeur Programma’s van Natuur & Milieu zegt in een reactie: “Een versnelling van de aanpak heeft nu de hoogste prioriteit nodig. Wij pleiten voor het slim combineren van oplossingen, die tegelijkertijd stikstof en CO2-uitstoot verminderen, waterkwaliteit verbeteren en bijdragen aan natuurherstel.”

We moeten het probleem nog meer bij de bron aanpakken, zegt Sander Mager, bestuurder bij de Unie van Waterschappen. Hij wijst erop dat ‘een groeiende stroom stoffen’ op ons afkomt. “Voorkom dat risicovolle stoffen in het water belanden. We zijn daarbij afhankelijk van de medewerking van bedrijven, boeren, ministeries, gemeenten en provincies. Betere samenwerking tussen deze partijen is een belangrijke stap om de waterkwaliteit te verbeteren.”

Het project Vang de Watermonsters is een samenwerking van Natuur & Milieu, het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), ASN Bank, Waterschap Brabantse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap van Rijnland, Wetterskip Fryslân, Nederlandse Waterschapsbank, Stichting Vivace, De Vlinderstichting, Floron & Ravon.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!