0
0
0
s2smodern
Interessant? Deel dit artikel met uw (water)netwerk!
0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Er zijn geen concrete aanwijzingen dat het winnen van struviet uit rioolwater leidt tot risico’s voor mens en milieu, stelt het RIVM. Maar vanwege beperkte meetgegevens is hierover geen zekerheid. Daarom wordt nader onderzoek gedaan.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu trekt deze conclusie in een studie, waarin gegevens uit de literatuur en meetgegevens van Waternet onder de loep zijn genomen. Struviet is een fosfaatgrondstof voor mest en wordt op relatief grote schaal teruggewonnen uit rioolwaterslib. Struviet heeft een afvalstatus. Dat vormt een juridische belemmering voor de algemene toepasbaarheid. Ook hebben waterschappen een vergunning nodig voor het verwerken van de afvalstof.

De waterbeheerders hebben er daarom belang bij dat struviet als grondstof is gelabeld en niet meer als afval. Dan moet wel duidelijk zijn of de toepassing van struviet mogelijk ongunstige effecten voor gezondheid en milieu heeft. Die duidelijkheid is er nog niet, aldus het RIVM. Daarvoor is het aantal beschikbare gegevens te beperkt. Het RIVM heeft in de studie het productieproces bij Waternet als voorbeeld genomen. Het Amsterdamse watercyclusbedrijf wint struviet terug door kristallisatie uit uitgegist zuiveringsslib (AirPrex proces). De onderzoekers zien dit als het proces met relatief de meeste kans op vervuiling in het product, vergeleken met bijvoorbeeld een proces waarin de stap van thermische druk hydrolyse is opgenomen.

De RIVM-onderzoekers hebben gekeken naar de aanwezigheid van medicijnresten, ziekteverwekkers (pathogenen) en antibioticaresistente micro-organismen. Zij stellen dat er op basis van de metingen geen eenduidig antwoord is te geven op de vraag of medicijnresten worden opgenomen in het struvietkristal. Hetzelfde geldt voor de tegenovergestelde vraag, dus of medicijnresten niet worden opgenomen. De onderzoekers achten het verder niet waarschijnlijk dat pathogenen in teruggewonnen struviet risico’s opleveren, maar kunnen dat niet uitsluiten. Wat betreft antibioticaresistentie: op basis van de huidige kennis is het niet mogelijk om inzicht in de aanwezigheid in struviet te krijgen.

De partijen die bij de studie zijn betrokken, zien de aanwezigheid van medicijnresten als de belangrijkste onzekerheid. Behalve het RIVM en Waternet gaat het om AquaMinerals, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zij hebben besloten tot een tweede stap: het meten van medicijnresten in struviet door de waterschappen. Het RIVM beoordeelt de nieuwe meetgegevens.

Meer informatie

RIVM-rapport Medicijnresten, pathogenen en antibioticaresistentie in struviet uit Nederlands huishoudelijk afvalwater

Bericht STOWA-brochure Fosfor, de kansen en uitdagingen voor de waterschappen

Vakartikel Struviet: hoofdpijndossier of succesverhaal?

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

KNW Lidmaatschap

"KNW Waternetwerk verbindt waterprofessionals in een uniek platform"

Word ook lid

Laatste reacties op onze artikelen

Bodemdaling en HWBP kunnen niet los van elkaar worden gezien. Bij de veronderstelling dat we in de delta blijven wonen zal het antwoord dan ook moeten zijn temporiseer dijkverhogen (draagvlak slappe bodem is beperkt) en druk het laag gelegen land geologisch op (ongeveer 1/3 deel NL) in het tempo van de zeespiegel stijging. Benut daarvoor de stoffen die we niet langer in de atmosfeer willen stoten (CO2) en bindt deze tot een slurry.
De wet van Pascal zal ons daarbij helpen, waarbij we feitelijk omkeren wat nu in de onttrekking van gas als bodemdaling herkennen. Ga over tot een programma dat gebouwen/huizen niet langer passief gefundeerd zijn, maar eenvoudig waterpas gesteld kunnen worden. Zie dit als een de komende eeuwen doorlopend programma zodat de delta veilig blijft, de rivieren weer geleidelijk onder maaiveld komen en het veenlandschap in zijn charme gepoogd kan worden gelijktijdig te behouden als Carbon link. Slappe bodem wordt dan zelf een non-onderwerp.
De kosten en middelen voor zo'n programma zullen het geleidelijk winnen van steeds hogere en middelen verslindende dijken en waterbouwkundige constructies (denk aan stormvloedkering), zoute kwel wordt stapsgewijs beheerst en de bodemvruchtbaarheid is verzekerd.
Zoek allianties met die partijen die nu aan de bron van de koolstof economie hebben gestaan. Zij beschikken over de juiste expertise om dit proces van dalen in stijging om te zetten en de diepe boring naar zeg drie km diepte veilig te openen, beheren en te sluiten.
Zoek kort gezegd het juist niveau en tijdschema om problemen in de badkuip te beheersen. Dat overstijgt de slappe bodem.
De technologie en ervaring zal wereldwijd toepasbaar zijn en een antwoord geven, anders dan simpel CO2 in de diepe bodem brengen.
Wat een informatie: "De grondwaterstanden zijn momenteel gemiddeld tot laag voor de tijd van het jaar. In de laaggelegen delen zijn ze normaal, maar in de hooggelegen zandgebieden nog altijd ‘zeer laag".. Laat toch eens wat grafieken zien!!!! Er wordt zoveel gemeten. En de deskundigen kunnen het uitleggen.
Het moet zijn community of practice, of die betreffende bouwmarkt moet hier bij betrokken zijn.
N2O + O3
Met ander woorden: lachgas afvangen en ozon toevoegen. O3 kun je maken uit restproduct bij waterstofproductie.
Dus oplosbaar dit probleem?
@Erik van LithWe hebben inderdaad ook designers in het project betrokken. Zij hebben ons geholpen door ons technieken aan te leren die zij gebruiken bij empathisch onderzoek: hoe kom je achter de drijfveren van mensen.
En in vijf gemeenten in Zuid-Nederland zijn ontwerpers met een concreet vraagstuk aan de slag gegaan, samen met ambtenaren en bewoners. Ze vonden het een heel leuk en interessant vraagstuk om aan te werken. Het heeft veel losgemaakt daardoor. We hebben veel van elkaar geleerd.
Als je meer wilt weten, neem dan even contact op met Dick of mij (Karla Niggebrugge, kniggebrugge@brabant.nl)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

(advertentie)

Wij maken gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als je onze site bezoekt, ga je akkoord met het gebruik hiervan.      Ik snap het