secundair logo knw 1

Het terugwinnen van warmte uit afvalwater zou het gemiddelde warmtegebruik van 1,3 miljoen Nederlandse huishoudens af kunnen dekken. Uit recent onderzoek blijkt dat het winnen van thermische energie uit het riool kan leiden tot een iets hoger stikstofgehalte in het effluent van rioolwaterzuiveringen.

Om goed te kunnen draaien, hebben afvalwaterzuiveringen niet al te koud afvalwater nodig. Het moet boven de tien graden celsius zijn. Dat is vooral van belang voor het verwijderen van stikstof. Onderzoeksbureau Syntraal onderzocht, in opdracht van STOWA en Stichting RIONED, of het mogelijk is om zoveel mogelijk warmte uit het riool te winnen zonder gevolgen voor de zuivering van het afvalwater.

Barry Meddeler 180 vk 2Barry MeddelerVolgens Barry Meddeler, onderzoeker bij Syntraal is het duidelijk dat thermische energie uit het riool invloed heeft op de influenttemperatuur bij de zuivering. Hoe groot die invloed is, hangt van veel verschillende factoren af. “Denk daarbij aan de diepte van het riool, de snelheid waarmee het afvalwater stroomt, de samenstelling van de bodem en het materiaal van de rioolbuis zelf.”

“Vervolgens moet je natuurlijk bekijken welke effecten de temperatuur van het influent heeft op het stikstofgehalte in het effluent. Dat is uiteindelijk het belangrijkste,” vervolgt Meddeler. “En dat hangt weer samen met de situatie op de zuivering zelf. Zo maakt het een groot verschil over er sprake is van onder- of overbelasting. Je ziet dat de gevolgen echt van geval tot geval zullen verschillen. Daarom moeten overheden per keer een afweging maken of riothermie een geschikt middel is. ”

Vereenvoudigd model
De afgelopen periode gebruikte Meddeler om een vereenvoudigd model op te stellen waarmee de gevolgen van riothermie op een bepaalde locatie of bij een bepaalde zuivering inzichtelijk gemaakt wordt. “Hoe meer dit model gebruikt wordt, hoe meer data we verzamelen. Dat kan uiteindelijk leiden tot een nog weer fijnmaziger model om de effecten beter te kunnen voorspellen.”

Om de mogelijkheden van riothermie optimaal te benutten, is volgens Meddeler meer nodig dan alleen verder wetenschappelijk onderzoek. Veel factoren die de invloed van riothermie op de influenttemperatuur bepalen, vallen onder het beheer van gemeenten.

Meddeler: “Samenwerking tussen waterschappen en gemeenten is echt cruciaal. We zien nu dat waterschappen soms te laat worden betrokken bij plannen die gemeenten maken. Terwijl een waterschap toch echt moet weten wat er in de ondergrond gebeurt om de waterzuivering op orde te houden. Ik denk dat waterschappen en gemeenten per locatie of project moeten afwegen wat de voor- en nadelen van riothermie zijn.”

 

MEER INFORMATIE
Onderzoeksrapport ‘Invloed riothermiesystemen op de afvalwaterzuivering’

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...