Het terugwinnen van warmte uit afvalwater zou het gemiddelde warmtegebruik van 1,3 miljoen Nederlandse huishoudens af kunnen dekken. Uit recent onderzoek blijkt dat het winnen van thermische energie uit het riool kan leiden tot een iets hoger stikstofgehalte in het effluent van rioolwaterzuiveringen.

Om goed te kunnen draaien, hebben afvalwaterzuiveringen niet al te koud afvalwater nodig. Het moet boven de tien graden celsius zijn. Dat is vooral van belang voor het verwijderen van stikstof. Onderzoeksbureau Syntraal onderzocht, in opdracht van STOWA en Stichting RIONED, of het mogelijk is om zoveel mogelijk warmte uit het riool te winnen zonder gevolgen voor de zuivering van het afvalwater.

Barry Meddeler 180 vk 2Barry MeddelerVolgens Barry Meddeler, onderzoeker bij Syntraal is het duidelijk dat thermische energie uit het riool invloed heeft op de influenttemperatuur bij de zuivering. Hoe groot die invloed is, hangt van veel verschillende factoren af. “Denk daarbij aan de diepte van het riool, de snelheid waarmee het afvalwater stroomt, de samenstelling van de bodem en het materiaal van de rioolbuis zelf.”

“Vervolgens moet je natuurlijk bekijken welke effecten de temperatuur van het influent heeft op het stikstofgehalte in het effluent. Dat is uiteindelijk het belangrijkste,” vervolgt Meddeler. “En dat hangt weer samen met de situatie op de zuivering zelf. Zo maakt het een groot verschil over er sprake is van onder- of overbelasting. Je ziet dat de gevolgen echt van geval tot geval zullen verschillen. Daarom moeten overheden per keer een afweging maken of riothermie een geschikt middel is. ”

Vereenvoudigd model
De afgelopen periode gebruikte Meddeler om een vereenvoudigd model op te stellen waarmee de gevolgen van riothermie op een bepaalde locatie of bij een bepaalde zuivering inzichtelijk gemaakt wordt. “Hoe meer dit model gebruikt wordt, hoe meer data we verzamelen. Dat kan uiteindelijk leiden tot een nog weer fijnmaziger model om de effecten beter te kunnen voorspellen.”

Om de mogelijkheden van riothermie optimaal te benutten, is volgens Meddeler meer nodig dan alleen verder wetenschappelijk onderzoek. Veel factoren die de invloed van riothermie op de influenttemperatuur bepalen, vallen onder het beheer van gemeenten.

Meddeler: “Samenwerking tussen waterschappen en gemeenten is echt cruciaal. We zien nu dat waterschappen soms te laat worden betrokken bij plannen die gemeenten maken. Terwijl een waterschap toch echt moet weten wat er in de ondergrond gebeurt om de waterzuivering op orde te houden. Ik denk dat waterschappen en gemeenten per locatie of project moeten afwegen wat de voor- en nadelen van riothermie zijn.”

 

MEER INFORMATIE
Onderzoeksrapport ‘Invloed riothermiesystemen op de afvalwaterzuivering’

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • This commment is unpublished.
    André Hammenga · 1 years ago
    Helemaal mee eens dat vroegtijdige samenwerking van belang is. De invloed van de stikstof verwijdering heb ik voor de aanleg van een persleiding van de wijk Selwerd naar het Hoofdgemaal in de stad Groningen een aantal jaren terug uitgerekend. 1-2 graden daling van de rioolwatertemperatuur in de winter had nauwelijks invloed op de stikstofverwijdering op de rwzi Garmerwolde. Meer dan 2 graden daling zal en een strenge winter wellicht wel. Uiteraard is dit sterk afhankelijk van de omvang van de stad, het traject waaraan je warmte onttrekt en de verdunning in het stelsel met neerslag en wellicht smeltwater en grondwater. Indien je in het model kunt bepalen wat de temperatuur daling zal zijn tijdens winterse omstandigheden, is de invloed op de stikstof verwijdering op de rwzi relatief eenvoudig uit te rekenen.
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
Het Wetterskip stapt uit het project 'Holwerd aan Zee'. Gevolgd door een lange toelichting dat eigenaarschap (lees: beheer & onderhoud) nog steeds niet zijn geregeld. Maar helemaal onderaan sluit de journalist af met: "Er ligt een positief advies over Holwerd aan Zee en in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen provinciale staten, de gemeenteraad en het bestuur van het waterschap zich over de voorstellen buigen." Dus project Holwerd gaat door zonder financiële bijdrage van het Wetterskip? En de bestuurder zegt: “Wij dragen zeker de natuurdoelstellingen uit het project een warm hart toe. Wij staan klaar om advies te geven als dat gevraagd wordt". Hoe zit het nu?
@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!