secundair logo knw 1

Het terugwinnen van warmte uit afvalwater zou het gemiddelde warmtegebruik van 1,3 miljoen Nederlandse huishoudens af kunnen dekken. Uit recent onderzoek blijkt dat het winnen van thermische energie uit het riool kan leiden tot een iets hoger stikstofgehalte in het effluent van rioolwaterzuiveringen.

Om goed te kunnen draaien, hebben afvalwaterzuiveringen niet al te koud afvalwater nodig. Het moet boven de tien graden celsius zijn. Dat is vooral van belang voor het verwijderen van stikstof. Onderzoeksbureau Syntraal onderzocht, in opdracht van STOWA en Stichting RIONED, of het mogelijk is om zoveel mogelijk warmte uit het riool te winnen zonder gevolgen voor de zuivering van het afvalwater.

Barry Meddeler 180 vk 2Barry MeddelerVolgens Barry Meddeler, onderzoeker bij Syntraal is het duidelijk dat thermische energie uit het riool invloed heeft op de influenttemperatuur bij de zuivering. Hoe groot die invloed is, hangt van veel verschillende factoren af. “Denk daarbij aan de diepte van het riool, de snelheid waarmee het afvalwater stroomt, de samenstelling van de bodem en het materiaal van de rioolbuis zelf.”

“Vervolgens moet je natuurlijk bekijken welke effecten de temperatuur van het influent heeft op het stikstofgehalte in het effluent. Dat is uiteindelijk het belangrijkste,” vervolgt Meddeler. “En dat hangt weer samen met de situatie op de zuivering zelf. Zo maakt het een groot verschil over er sprake is van onder- of overbelasting. Je ziet dat de gevolgen echt van geval tot geval zullen verschillen. Daarom moeten overheden per keer een afweging maken of riothermie een geschikt middel is. ”

Vereenvoudigd model
De afgelopen periode gebruikte Meddeler om een vereenvoudigd model op te stellen waarmee de gevolgen van riothermie op een bepaalde locatie of bij een bepaalde zuivering inzichtelijk gemaakt wordt. “Hoe meer dit model gebruikt wordt, hoe meer data we verzamelen. Dat kan uiteindelijk leiden tot een nog weer fijnmaziger model om de effecten beter te kunnen voorspellen.”

Om de mogelijkheden van riothermie optimaal te benutten, is volgens Meddeler meer nodig dan alleen verder wetenschappelijk onderzoek. Veel factoren die de invloed van riothermie op de influenttemperatuur bepalen, vallen onder het beheer van gemeenten.

Meddeler: “Samenwerking tussen waterschappen en gemeenten is echt cruciaal. We zien nu dat waterschappen soms te laat worden betrokken bij plannen die gemeenten maken. Terwijl een waterschap toch echt moet weten wat er in de ondergrond gebeurt om de waterzuivering op orde te houden. Ik denk dat waterschappen en gemeenten per locatie of project moeten afwegen wat de voor- en nadelen van riothermie zijn.”

 

MEER INFORMATIE
Onderzoeksrapport ‘Invloed riothermiesystemen op de afvalwaterzuivering’

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Is er een directe link naar de uitspraak beschikbaar? Ik vind de volgend passage van jullie artikel bijzonder verwoord: "Behalve over het gebruik van chemicaliën in het koelwater ging de rechtszaak ook over de voorwaarden van het waterschap voor lozingen in geval van onderhoud of reparatiewerkzaamheden aan installaties. Maar toestemming vooraf vond de rechter te ver gaan en een zogenoemde immissietoets (welke stoffen zitten erin) niet effectief." Lijkt me namelijk zeker niet in lijn met geldend waterkwaliteitsbeleid en ook niet met het oog op de uitspraak m.b.t. de tijdelijke achteruitgang. Wanneer een activiteit, en daarmee de lozing, invloed heeft op de waterkwaliteit is het uitgangspunt dat de impact van te voren bepaald en onderbouwd moet worden. Indien dit leidt tot een verslechtering van de situatie, moet voor de impactsbeoordeling (van een industriële lozing) het Handboek Immissietoets gebruikt worden om de impact te bepalen. 
Falend management is de reden niet de organisatorische complexiteit. En bij definitief splitsen komt er nog extra bestuurlijke complexiteit bij van publieke organisaties die moeten -maar slecht kunnen- samenwerken.
Aangezien de burger de rekening krijgt is het makkelijk om een beslissing te nemen. Lekker uit elkaar en opnieuw beginnen met een schone lei. Op naar het volgende wanbeleid. Men voelt zich niet aansprakelijk. 
Dag Manfred, 
kijk eens op www.pathema.nl 
Dat bedrijf levert al jaren apparatuur voor chemievrije koelwaterbehandeling. Ook bij grotere bedrijven. Niet zo groot als bij Chemelot waarschijnlijk, maar meer dan voldoende bewezen. Het principe is cavitatie, dus geen chloorelektrolyse. Voor de duidelijkheid, ik heb geen relatie met dit bedrijf.Jan Koning
Kijk dat is onderzoek met resultaat. Is het mogelijk dit naar de EU cie-leden te sturen die besluiten over toepassing drijfmest en Renure ipv Kunstmest -N. Toch flikken ze het om de norm voor Kunstmest- N hoog te houden. In Nederland is in vele onderzoeken en metingen aangetoond dat in de derogatiegebieden de NO3 gehalten veel lager zijn dan de de norm EN lager dan in niet derogatie gebieden!