secundair logo knw 1

De vrees onder Nederlanders neemt toe om getroffen te worden door rampen, zoals dijkdoorbraken, overstromingen vanuit zee en droogte. Bijna één op de drie Nederlanders denkt dat ons land over 100 jaar onbewoonbaar is. Maar is het ook zo dat veel Nederlanders nog onvoldoende waterbewust zijn.

Dit blijkt een onderzoek dat onderzoeksbureau Kantar onder ruim 1.000 Nederlanders heeft uitgevoerd in opdracht van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de Watersnoodramp die 70 jaar geleden plaatshad en deze maand herdacht wordt.

Het onderzoek is ook in 2020 uitgevoerd. In vergelijking met de onderzoeksresultaten uit dat jaar zijn Nederlanders nu banger om door rampen, zoals dijkdoorbraken, overstromingen vanuit zee en droogte, getroffen te worden, schrijft HWBP in een persbericht. “Ook maakt men zich een stuk vaker zorgen over mogelijke overstromingen in hun eigen woonomgeving.” Dat geldt meer voor Nederlanders in de grote steden en het westen dan in het oosten en zuiden.

Een ruime meerderheid (63 procent) van de respondenten meent dat klimaatverandering grote gevolgen heeft voor de waterveiligheid in Nederland. Nagenoeg hetzelfde percentage (61 procent) vindt dat Nederland sneller dan nu aan de slag moet met dijkversterkingen. “Dat is in lijn met de zorgen die men heeft voor de volgende generaties”, stelt het HWBP.

Peiling in grafiek loep

Onvoldoende waterbewust
Ook al nemen de zorgen toe, de peiling toont ook aan dat veel Nederlanders nog onvoldoende waterbewust zijn. Die constatering sluit aan bij het vorige week gepubliceerde onderzoek van het Rode Kruis. Die peiling leidde tot de conclusie dat Nederlanders niet goed zijn voorbereid op overstromingen, terwijl meer dan de helft wel leeft in een gebied dat kan overstromen.

Het HWBP stelt dat Nederlanders nog steeds de grootte van de kwetsbare gebieden voor overstromingsgevaar in Nederland onderschatten. "Gemiddeld denken zij dat 47 procent van Nederland kwetsbaar is voor overstromingen. Maar zonder onze dijken en duinen zou 60 procent van ons land regelmatig onder water lopen."

Slechts 23 procent
Het onderzoek van HWBP stelt dat het opvallend is dat ‘slechts 23 procent’ van de Nederlanders het eens is met de stelling: 'Bij het aankopen van een huis kijk ik naar het overstromingsrisico van het betreffende woongebied'. “Hierbij blijkt dat Nederlanders nog onvoldoende waterbewust zijn. Dat 65 procent van de Nederlanders aangeeft niet te weten welke dijk hun woonomgeving beschermt, bevestigt dit beeld.”

70 procent van de respondenten is niet bang dat hun huis onder water komt te staan bij overstromingen. 9 procent is daar wel bang voor. Die angst voor overstromingen is bij 4 procent van de Nederlanders zo groot dat ze nu al overwegen ergens anders te gaan wonen.

De deze week gestarte publiekscampagne Welke dijk beschermt jou? moet bijdragen aan een verbetering van het waterbewustzijn. De campagne is een initiatief van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Rijkswaterstaat, Ons Water, Staf Deltacommissaris, Unie van Waterschappen en de waterschappen Scheldestromen, Hollandse Delta en Brabantse Delta. Op overstroomik.nl is op postcodeniveau te zien hoe hoog het water kan komen.

 

LEES OOK
H2O Actueel: Herdenking Watersnoodramp: werk aan waterveiligheid is nooit af

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het CEC-programma van STOWA en NWO heeft een aantal technieken onderzocht. Bekijk dit filmpje over een combinatie van bio assay en massaspectrometer om verontreiniging snel te kunnen duiden uit de database: RoutinEDA
https://vimeo.com/712902086
Is er een directe link naar de uitspraak beschikbaar? Ik vind de volgend passage van jullie artikel bijzonder verwoord: "Behalve over het gebruik van chemicaliën in het koelwater ging de rechtszaak ook over de voorwaarden van het waterschap voor lozingen in geval van onderhoud of reparatiewerkzaamheden aan installaties. Maar toestemming vooraf vond de rechter te ver gaan en een zogenoemde immissietoets (welke stoffen zitten erin) niet effectief." Lijkt me namelijk zeker niet in lijn met geldend waterkwaliteitsbeleid en ook niet met het oog op de uitspraak m.b.t. de tijdelijke achteruitgang. Wanneer een activiteit, en daarmee de lozing, invloed heeft op de waterkwaliteit is het uitgangspunt dat de impact van te voren bepaald en onderbouwd moet worden. Indien dit leidt tot een verslechtering van de situatie, moet voor de impactsbeoordeling (van een industriële lozing) het Handboek Immissietoets gebruikt worden om de impact te bepalen. 
Falend management is de reden niet de organisatorische complexiteit. En bij definitief splitsen komt er nog extra bestuurlijke complexiteit bij van publieke organisaties die moeten -maar slecht kunnen- samenwerken.
Aangezien de burger de rekening krijgt is het makkelijk om een beslissing te nemen. Lekker uit elkaar en opnieuw beginnen met een schone lei. Op naar het volgende wanbeleid. Men voelt zich niet aansprakelijk. 
Dag Manfred, 
kijk eens op www.pathema.nl 
Dat bedrijf levert al jaren apparatuur voor chemievrije koelwaterbehandeling. Ook bij grotere bedrijven. Niet zo groot als bij Chemelot waarschijnlijk, maar meer dan voldoende bewezen. Het principe is cavitatie, dus geen chloorelektrolyse. Voor de duidelijkheid, ik heb geen relatie met dit bedrijf.Jan Koning