De vrees onder Nederlanders neemt toe om getroffen te worden door rampen, zoals dijkdoorbraken, overstromingen vanuit zee en droogte. Bijna één op de drie Nederlanders denkt dat ons land over 100 jaar onbewoonbaar is. Maar is het ook zo dat veel Nederlanders nog onvoldoende waterbewust zijn.

Dit blijkt een onderzoek dat onderzoeksbureau Kantar onder ruim 1.000 Nederlanders heeft uitgevoerd in opdracht van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de Watersnoodramp die 70 jaar geleden plaatshad en deze maand herdacht wordt.

Het onderzoek is ook in 2020 uitgevoerd. In vergelijking met de onderzoeksresultaten uit dat jaar zijn Nederlanders nu banger om door rampen, zoals dijkdoorbraken, overstromingen vanuit zee en droogte, getroffen te worden, schrijft HWBP in een persbericht. “Ook maakt men zich een stuk vaker zorgen over mogelijke overstromingen in hun eigen woonomgeving.” Dat geldt meer voor Nederlanders in de grote steden en het westen dan in het oosten en zuiden.

Een ruime meerderheid (63 procent) van de respondenten meent dat klimaatverandering grote gevolgen heeft voor de waterveiligheid in Nederland. Nagenoeg hetzelfde percentage (61 procent) vindt dat Nederland sneller dan nu aan de slag moet met dijkversterkingen. “Dat is in lijn met de zorgen die men heeft voor de volgende generaties”, stelt het HWBP.

Peiling in grafiek loep

Onvoldoende waterbewust
Ook al nemen de zorgen toe, de peiling toont ook aan dat veel Nederlanders nog onvoldoende waterbewust zijn. Die constatering sluit aan bij het vorige week gepubliceerde onderzoek van het Rode Kruis. Die peiling leidde tot de conclusie dat Nederlanders niet goed zijn voorbereid op overstromingen, terwijl meer dan de helft wel leeft in een gebied dat kan overstromen.

Het HWBP stelt dat Nederlanders nog steeds de grootte van de kwetsbare gebieden voor overstromingsgevaar in Nederland onderschatten. "Gemiddeld denken zij dat 47 procent van Nederland kwetsbaar is voor overstromingen. Maar zonder onze dijken en duinen zou 60 procent van ons land regelmatig onder water lopen."

Slechts 23 procent
Het onderzoek van HWBP stelt dat het opvallend is dat ‘slechts 23 procent’ van de Nederlanders het eens is met de stelling: 'Bij het aankopen van een huis kijk ik naar het overstromingsrisico van het betreffende woongebied'. “Hierbij blijkt dat Nederlanders nog onvoldoende waterbewust zijn. Dat 65 procent van de Nederlanders aangeeft niet te weten welke dijk hun woonomgeving beschermt, bevestigt dit beeld.”

70 procent van de respondenten is niet bang dat hun huis onder water komt te staan bij overstromingen. 9 procent is daar wel bang voor. Die angst voor overstromingen is bij 4 procent van de Nederlanders zo groot dat ze nu al overwegen ergens anders te gaan wonen.

De deze week gestarte publiekscampagne Welke dijk beschermt jou? moet bijdragen aan een verbetering van het waterbewustzijn. De campagne is een initiatief van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Rijkswaterstaat, Ons Water, Staf Deltacommissaris, Unie van Waterschappen en de waterschappen Scheldestromen, Hollandse Delta en Brabantse Delta. Op overstroomik.nl is op postcodeniveau te zien hoe hoog het water kan komen.

 

LEES OOK
H2O Actueel: Herdenking Watersnoodramp: werk aan waterveiligheid is nooit af

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de discussie over natuurlijke systemen komt altijd de opmerking over benodigde ruimte naar voren. Hoeveel is dat?
In het genoemde Stowa rapport wordt een onderscheid gemaakt naar:
Op basis van de nadere uitwerking kunnen technologen en beleidsmedewerkers van waterschappen een gefundeerde keuze maken voor een natuurlijk systeem, afhankelijk van de specifieke situatie op een RWZI en de gekozen opties:
A. Toepassing van een enkel systeem als ‘stand alone’ techniek als uitbreiding van de RWZI, voor upgrading van het effluent (afloop nabezinktank).
B. Als inpassing in een integraal natuurlijk systeem wat naast effluentbehandeling ook recht doet aan de omgeving en waarbij functies zoals het creëren van natuurlijk, levend water, effluentbuffering, recreatie en natuur gecombineerd worden.
De Waterharmonica's nemen de meeste ruimte in, zeker omdat voor een goede verwijdering van medicijnen laag tot zeer lage belaste Waterharmonica's nodig zijn (zie ook Stowa 2013-07). Dus een hydraulische belasting van zeker niet meer dan 0,05 m/dag. Ofwel een ruimte beslag van 2,5 tot 3,75 m2 per inwoner.
Het totale debiet aan gezuiverd afvalwater in Nederland is ca. 2.000.000 m3 per jaar (CBS, data 2020). Dit zou dan neerkomen op een totaal netto ruimte beslag van 4.000 ha in heel Nederland. Zeg 5.000 tot maximaal 10.000 ha. Dit lijkt veel, maar het is wel met gestapelde belangen en mogelijkheden. Stel 25 cm waterberging: 10.000.000 waterberging, stel dat een kwart van de Waterharmonica's als KRW-waardig wordt beschouwd (is best wel reëel): 500 tot 1.000 ha.... En dan nog recreatie, natuur, CO2-vastlegging, stikstofrechten? Vrienden maken, bufferzones rond de rwzi's. Een voorbeeld van een zoektocht, uitgevoerd door het Wetterskip Fryslân: http://www.waterharmonica.nl/reports/LW289-47_005-rapd02-waterharmonica.pdf. Op weg naar 2027?
Ruud Kampf
Rekel/water
Ik ben niet helemaal thuis in de bestuursvorm van een Waterschappen, maar wat staat er nu precies in dit bericht?
Dus bij hoogheemraadschap Delfland kies je een partij. Vervolgens hebben een paar partijen meer zetels dan andere. Daarna wordt er een Bestuursakkoord getekend door alle partijen, waar ook de minder grote (verliezende) partijen zeggenschap in hebben? Er staat ook: "De gezamenlijk gekozen hoogheemraden vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur alle fracties". Wat betekent het dan om een fractie te vertegenwoordigen in de praktijk?
In het geval van hoogheemraadschap Delfland is stemmen op een partij dus niet super zinvol, omdat daarna toch met alle andere partijen wordt samengewerkt om tot een Bestuursakkoord te komen. Grote partijen hebben dan niet meer te bepalen dan kleine partijen?
Ieder waterschap zou zoiets voor de eigen provincie, verzorgingsgebied moeten hebben.
Kunnen jullie aub even beter op spelling checken; al jullie artikelen staan vol fouten.
@Willem VroomNatuurlijk hoort de landbouwsector niet mee te betalen aan deze denkfout van Rijkswaterstaat. Dit had men met het maken van de plannen kunnen weten. De kostenpost en eventuele gevolgschade dient geheel voor rekening van het scheepvaartverkeer gebracht te worden.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!