secundair logo knw 1

Het is essentieel dat aanpassing aan de zeespiegelstijging nú centraal komt te staan in de ontwikkeling van kustgebieden. Dat schrijven onderzoekers in de wetenschappelijke uitgave IOPscience.

Het klimaat warmt snel op. De zeespiegelstijging gaat sneller en aanpassing aan de kust kost tijd, aldus de onderzoekers. Daarom moet er nu door kustbeheerders visie en beleid ontwikkeld worden om kustgebieden veerkrachtiger te maken. Dat vergt een andere manier van denken, aldus de onderzoekers. 

Veel aanpassingsmaatregelen kunnen vandaag al worden gestart, schrijven ze. “De basis kan worden gelegd door bewustmaking, versterking van het bestuur en samenwerking met gemeenschappen, wetenschappers en wetenschapsvoorlichters om de kennis over het klimaat te vergroten.”

De auteurs van het artikel zijn verbonden aan uiteenlopende instituten, zoals het Franse onderzoekinstituut BRGM, de Université Grenoble-Alpes, University of East Anglia, het Global Climate Forum en het Nederlandse oceanografisch onderzoeksinstituut Nioz.

Voetafdruk
Zeespiegelstijging zal kustgebieden wereldwijd fundamenteel veranderen, aldus de onderzoekers. Ze betogen dat kustbeheerders bij het opstellen van kustadaptatieplannen rekening moeten houden ‘met de groeiende voetafdruk van kustontwikkeling’. “Dit omvat havens, kuststeden en hun verdedigingswerken zoals vloedkeringen, industriële infrastructuur en kerncentrales en gebruikte brandstoffaciliteiten.” Maar ook cultureel erfgoed, stortplaatsen en vervuilde bodems en kustecosystemen, waarvan nu al vele worden aangetast zoals koraalriffen, stranden, duinen, wetlands en estuaria.

In hun onderzoek gaan de onderzoekers uit van een zeespiegelstijging van twee meter. Die zal in een tijdspanne van een eeuw tot misschien twee millennia een feit zijn, afhankelijk van toekomstige broeikasgasemissies en het smelten van de poolijskappen. Als de uitstoot hoog blijft en de ijskappen vroeg instorten zal de zeespiegelstijging van 2 meter tussen 2.100 en 2.130 zich voordoen voor het overgrote deel van de bewoonde kustgebieden.

En dat geldt zeker voor de regio’s waar de kustgebieden ook nog te kampen hebben met bodemdaling, zoals in Azië. In deze gebieden zal door stijging van zeespiegel en daling van de bodem de impact zich eerder laten gelden.

Minder risico
Twee meter zeespiegelstijging zal de erosie versterken en permanente overstromingen veroorzaken van onbeschermde laaggelegen gebieden die cruciaal zijn voor menselijke ontwikkeling en unieke ecosystemen, schrijven de onderzoekers.

Kustbeheerders die in hun adaptatieplannen nu uitgaan van twee meter zeespiegelstijging, lopen minder risico op schade, verliezen en een zogeheten lock-in in de toekomst. In kustgebieden die zich snel ontwikkelen (Azië en Afrika) ontstaan met een adequaat kustadaptatiebeleid veerkrachtige kustgebieden die ingesteld zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Dat voorkomt dat op termijn de aanpassing alsnog moet plaatshebben, die bovendien veel moeilijker uit te voeren zal zijn door de almaar schaarsere minerale hulpbronnen.

Ook biedt een lange termijnvisie de mogelijkheid om het beheer van bedreigde ecokustsystemen te verbeteren, aldus de onderzoekers. 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Is er een directe link naar de uitspraak beschikbaar? Ik vind de volgend passage van jullie artikel bijzonder verwoord: "Behalve over het gebruik van chemicaliën in het koelwater ging de rechtszaak ook over de voorwaarden van het waterschap voor lozingen in geval van onderhoud of reparatiewerkzaamheden aan installaties. Maar toestemming vooraf vond de rechter te ver gaan en een zogenoemde immissietoets (welke stoffen zitten erin) niet effectief." Lijkt me namelijk zeker niet in lijn met geldend waterkwaliteitsbeleid en ook niet met het oog op de uitspraak m.b.t. de tijdelijke achteruitgang. Wanneer een activiteit, en daarmee de lozing, invloed heeft op de waterkwaliteit is het uitgangspunt dat de impact van te voren bepaald en onderbouwd moet worden. Indien dit leidt tot een verslechtering van de situatie, moet voor de impactsbeoordeling (van een industriële lozing) het Handboek Immissietoets gebruikt worden om de impact te bepalen. 
Falend management is de reden niet de organisatorische complexiteit. En bij definitief splitsen komt er nog extra bestuurlijke complexiteit bij van publieke organisaties die moeten -maar slecht kunnen- samenwerken.
Aangezien de burger de rekening krijgt is het makkelijk om een beslissing te nemen. Lekker uit elkaar en opnieuw beginnen met een schone lei. Op naar het volgende wanbeleid. Men voelt zich niet aansprakelijk. 
Dag Manfred, 
kijk eens op www.pathema.nl 
Dat bedrijf levert al jaren apparatuur voor chemievrije koelwaterbehandeling. Ook bij grotere bedrijven. Niet zo groot als bij Chemelot waarschijnlijk, maar meer dan voldoende bewezen. Het principe is cavitatie, dus geen chloorelektrolyse. Voor de duidelijkheid, ik heb geen relatie met dit bedrijf.Jan Koning
Kijk dat is onderzoek met resultaat. Is het mogelijk dit naar de EU cie-leden te sturen die besluiten over toepassing drijfmest en Renure ipv Kunstmest -N. Toch flikken ze het om de norm voor Kunstmest- N hoog te houden. In Nederland is in vele onderzoeken en metingen aangetoond dat in de derogatiegebieden de NO3 gehalten veel lager zijn dan de de norm EN lager dan in niet derogatie gebieden!