Hoeveel grondwater is er wereldwijd beschikbaar voor landbouw en welke maatregelen moeten genomen worden om duurzaam met de grondwatervoorraden om te gaan? Op deze vragen zoekt Inge de Graaf van de WUR antwoorden. Ze kreeg een Europese beurs om een model te ontwikkelen waarin de beschikbaarheid van grondwater wordt gekoppeld aan de landbouwproductie in de wereld.

Inge de GraafInge de GraafInge de Graaf is universitair docent aan de WUR, bij de onderzoeksgroep Water Systems and Global Change. Ze heeft een Starting Grant van 1,5 miljoen euro gekregen van de European Research Council. “Deze beurs geeft me de gelegenheid om een eigen onderzoeksgroep op te zetten en een model te ontwikkelen waarin we de beschikbaarheid van grondwater en de waterbehoefte van gewasproductie aan elkaar linken.”

De Graaf wil op mondiale schaal onderzoeken hoeveel grondwater op een duurzame manier opgepompt kan worden en bekijken in hoeverre dit grondwater bijdraagt aan de voedselproductie. “Met duurzaam bedoelen we hoeveel grondwater gebruikt kan worden zonder dat rivieren droogvallen en ecosystemen bedreigd worden.”

Volgens De Graaf is dit de eerste keer dat de landbouwproductie en de grondwaterbeschikbaarheid aan elkaar gekoppeld worden in een wereldwijd model. “Eigenlijk verbinden we drie bestaande modellen: een grondwatermodel, een oppervlaktewatermodel en een model voor gewasproductie. Met dit model willen we vervolgens iets zeggen over de situatie nu en in de toekomst.”

Adaptatiescenario’s
Om dit doel te bereiken, wil De Graaf de bestaande modellen eerst verbeteren. “Dan gaan we los. Eerst door de resultaten te valideren aan de hand van historische data. Daarna gaan we bekijken waar in de wereld problemen met de grondwaterverzorging de kop op zullen steken. Uiteindelijk hopen we te komen tot bepaalde adaptiescenario’s. Die zullen per regio verschillen, omdat er niet één aanpak is die overal ter wereld haalbaar is. Maar het gaat erom manieren te vinden om de druk op het grondwater te verminderen. Dat kan bijvoorbeeld door het beperken van waterverlies bij irrigatie, door het ontzouten van zeewater of door het aanvullen van het grondwaterreservoir.”

Met de invloed van de klimaatverandering en de mondiale populatiegroei is het volgens De Graaf bijzonder belangrijk om scenario’s te ontwikkelen over voedselproductie en waterbeschikbaarheid. “In grote gebieden van de wereld komen problemen op ons af. Tegelijkertijd weten we nog heel veel niet over waterbeschikbaarheid en watergebruik. Door het vergroten van onze kennis en het uitwerken van deze kennis in realistische toekomstscenario’s kunnen we een stapje zetten in de richting van oplossingen.”

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi onderzoek. Met de hete zomers van nu is het fijn om vlakbij zwemwater te hebben en het water op de hoek van de straat ( in mijn geval) kan dan een enorme aantrekkingskracht hebben. Mooie aanvulling op het onderzoek, zou een vergelijking met nabijgelegen “ officiële zwemwaterlocaties” kunnen zijn: op welke punten scoren deze beter ( en waar minder) als zwemlocatie… , wat is de capaciteit … en hoe nabijgelegen zijn deze locaties.
Hoezo een nieuwe bestuurscultuur in de politiek? Handje-klap van de ChristenUnie om zo veel als mogelijk alles bij het oude te houden. Dat je in 2022 met een amendement op basis van het advies uit 2015 - is echt oude wijn in nieuwe zakken. De commissie Boelhouwer was duidelijk: of alle geborgde zetels opheffen, of max. 2 zetels voor boeren en 2 zetels voor natuurbeheerders (die steeds 'natuur' worden genoemd). Geborgde zetels natuur zijn overbodig, zelfs Natuurmonumenten wil er vanaf. En dan meteen de waterschapsbelasting op natuurterreinen afschaffen, Natuur wordt uit publiek geld betaald en landelijk gaat het slechts om 0.25% van de totale opbrengst van de watersysteemheffing.
Juni wordt ook droog: veel NW winden, dwz. wat buien, maar die zullen geen zoden aan de dijk zetten.
Mocht het in Juli weer warm en zonnig worden dan zal er een fors escalerend waterprobleem zijn.
Je sommetje klopt niet, Hans, want de lozing van N was altijd al veel groter dan van P. Stel in 1990 was de lozing van N 5 keer zo groot als P, dus 5:1. N is afgenomen met 64%, er is dus nog over 0,36*5 = 1,8. Van P is 74% verwijderd, dus nog over 0,26*1 = 0,26. De verhouding N:P is dan nu geworden 1,8:0,26 oftewel (afgerond) 7:1. Er is dus nu meer stikstof ten opzichte van fosfor in de lozing, dan het geval was in 1990.
"64% minder lozing dan in 1990" juicht dit artikel. Dan praat je dus over 2 procent verbetering per jaar. Of anders gezegd: na 32 jaar is de restlozing met twee-derde afgenomen. De zuiveringstechniek is in deze periode geëvolueerd van alleen aerobe beluchting naar anaerobe technieken, dus zo verrassend is dit niet.
De hamvraag die onbeantwoord blijft, is wat de impact is van de restlozing op de doelen van de KRW. Uit de berekeningen van het CBS zou blijken dat stikstof uit rwzi's nog voor 18% bijdraagt aan de totale belasting, en fosfaat nog voor 25% aan de totale belasting. Maar het gaat nog steeds om enorme hoeveelheden: 14,3 miljoen kg N en 1,64 miljoen kg P.
De afname in kg N is veel groter is dan in kg P. De verhouding tussen N en P is verschoven. Met als gevolg dat blauwalgen (die zelf stikstof binden) "in het voordeel zijn" vergeleken met groenalgen, die stikstof uit het oppervlaktewater opnemen. Dertig jaar geleden was er nog veel 'groene soep', inmiddels zijn de drijflagen van blauwalgen een hardnekkig probleem.
Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het verwijderen van stikstof nu voldoende is, maar dat de verwijdering van fosfaat nog veel beter moet. Behalve wellicht als de rwzi (bijna) rechtstreeks op zee loost, dan is goed ook goed genoeg.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!