secundair logo knw 1

Hoeveel grondwater is er wereldwijd beschikbaar voor landbouw en welke maatregelen moeten genomen worden om duurzaam met de grondwatervoorraden om te gaan? Op deze vragen zoekt Inge de Graaf van de WUR antwoorden. Ze kreeg een Europese beurs om een model te ontwikkelen waarin de beschikbaarheid van grondwater wordt gekoppeld aan de landbouwproductie in de wereld.

Inge de GraafInge de GraafInge de Graaf is universitair docent aan de WUR, bij de onderzoeksgroep Water Systems and Global Change. Ze heeft een Starting Grant van 1,5 miljoen euro gekregen van de European Research Council. “Deze beurs geeft me de gelegenheid om een eigen onderzoeksgroep op te zetten en een model te ontwikkelen waarin we de beschikbaarheid van grondwater en de waterbehoefte van gewasproductie aan elkaar linken.”

De Graaf wil op mondiale schaal onderzoeken hoeveel grondwater op een duurzame manier opgepompt kan worden en bekijken in hoeverre dit grondwater bijdraagt aan de voedselproductie. “Met duurzaam bedoelen we hoeveel grondwater gebruikt kan worden zonder dat rivieren droogvallen en ecosystemen bedreigd worden.”

Volgens De Graaf is dit de eerste keer dat de landbouwproductie en de grondwaterbeschikbaarheid aan elkaar gekoppeld worden in een wereldwijd model. “Eigenlijk verbinden we drie bestaande modellen: een grondwatermodel, een oppervlaktewatermodel en een model voor gewasproductie. Met dit model willen we vervolgens iets zeggen over de situatie nu en in de toekomst.”

Adaptatiescenario’s
Om dit doel te bereiken, wil De Graaf de bestaande modellen eerst verbeteren. “Dan gaan we los. Eerst door de resultaten te valideren aan de hand van historische data. Daarna gaan we bekijken waar in de wereld problemen met de grondwaterverzorging de kop op zullen steken. Uiteindelijk hopen we te komen tot bepaalde adaptiescenario’s. Die zullen per regio verschillen, omdat er niet één aanpak is die overal ter wereld haalbaar is. Maar het gaat erom manieren te vinden om de druk op het grondwater te verminderen. Dat kan bijvoorbeeld door het beperken van waterverlies bij irrigatie, door het ontzouten van zeewater of door het aanvullen van het grondwaterreservoir.”

Met de invloed van de klimaatverandering en de mondiale populatiegroei is het volgens De Graaf bijzonder belangrijk om scenario’s te ontwikkelen over voedselproductie en waterbeschikbaarheid. “In grote gebieden van de wereld komen problemen op ons af. Tegelijkertijd weten we nog heel veel niet over waterbeschikbaarheid en watergebruik. Door het vergroten van onze kennis en het uitwerken van deze kennis in realistische toekomstscenario’s kunnen we een stapje zetten in de richting van oplossingen.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!