secundair logo knw 1

Sinds 1 september is er een nieuw certificaat voor het ecologisch beheer van watergangen: Kleurkeur Blauw. Het keurmerk is een initiatief van De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur en is bedoeld voor aannemers en groenbedrijven. Opdrachtgevers kunnen het certificaat onderdeel maken van de aanbesteding.

De Kleurkeur Blauw is een aanvulling op de al bestaande Kleurkeur Groen. Dit certificaat is gericht op het ecologisch beheer van bermen, dijken en groenstroken. “De Kleurkeur Groen bestaat sinds vier jaar. Vanuit opdrachtgevers en de uitvoerders kwam de vraag een certificaat voor het ecologisch beheer van watergangen tot acht meter breed uit te rollen,” vertelt initiatiefnemer Anthonie Stip, projectleider bij De Vlinderstichting.

Anthonie StipAnthonie StipMaar het ‘blauwe certificaat’ is niet alleen ontwikkeld om tegemoet te komen aan de wensen van waterbeheerders en groenbedrijven. “Nederland beschikt over een enorm waterareaal. We hebben meer dan 330.000 kilometer aan sloten bijvoorbeeld.”

Door die ecologisch te beheren, kan volgens Stip een enorme impuls worden gegeven aan de biodiversiteit. Dat is belangrijk, want waar we kunnen, moeten we ruimten willen maken voor de natuur.”

Het nieuwe keurmerk is ontwikkeld door de initiatiefnemers, De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur, in samenspraak met waterschappen, gemeenten, de Sportvisserij Nederland en verschillende natuurorganisaties. “Het is natuurlijk belangrijk dat een keurmerk ook breed gedragen wordt. Daarom is een werkgroep met vertegenwoordigers van verschillende partijen bijna een jaar bezig geweest, om het pakket samen te stellen.”

Bedrijven die het keurmerk willen behalen, kunnen een cursus volgen en dienen te voldoen aan een aantal eisen. “We vragen een beheerplan voor de watergang, met een aantal vaste elementen zoals gefaseerd maaien. Er dient ook een vorm van monitoring plaats te vinden, door de opdrachtgever of de uitvoerder. Ter controle volgt een jaarlijkse audit op bedrijfsniveau.”

Behalve de inhoudelijke eisen zoals het beheerplan rondom ecologische kwaliteit van de watergangen, is volgens Stip ook vakbekwaamheid van belang. “Om maatwerk mogelijk te maken, hebben we in de eisen aan het beheerplan marges ingebouwd. Dat is nodig omdat geen watergang hetzelfde is.

Stip meent dat vakmanschap nodig is om goed te kunnen beoordelen wat een watergang nodig heeft, of wat de ecologische mogelijkheden van een bepaalde watergang zijn. Daarom zijn het ook de medewerkers van de bedrijven, die via persoonlijke certificaten zorgen voor een bedrijfscertificering.”

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)

Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!

Dan kunnen we dus ook mest drogen en het gedroogde gedeelte terugvaren naar Zuid Amerika alszijnde stikstof.