secundair logo knw 1

Sinds 1 september is er een nieuw certificaat voor het ecologisch beheer van watergangen: Kleurkeur Blauw. Het keurmerk is een initiatief van De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur en is bedoeld voor aannemers en groenbedrijven. Opdrachtgevers kunnen het certificaat onderdeel maken van de aanbesteding.

De Kleurkeur Blauw is een aanvulling op de al bestaande Kleurkeur Groen. Dit certificaat is gericht op het ecologisch beheer van bermen, dijken en groenstroken. “De Kleurkeur Groen bestaat sinds vier jaar. Vanuit opdrachtgevers en de uitvoerders kwam de vraag een certificaat voor het ecologisch beheer van watergangen tot acht meter breed uit te rollen,” vertelt initiatiefnemer Anthonie Stip, projectleider bij De Vlinderstichting.

Anthonie StipAnthonie StipMaar het ‘blauwe certificaat’ is niet alleen ontwikkeld om tegemoet te komen aan de wensen van waterbeheerders en groenbedrijven. “Nederland beschikt over een enorm waterareaal. We hebben meer dan 330.000 kilometer aan sloten bijvoorbeeld.”

Door die ecologisch te beheren, kan volgens Stip een enorme impuls worden gegeven aan de biodiversiteit. Dat is belangrijk, want waar we kunnen, moeten we ruimten willen maken voor de natuur.”

Het nieuwe keurmerk is ontwikkeld door de initiatiefnemers, De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur, in samenspraak met waterschappen, gemeenten, de Sportvisserij Nederland en verschillende natuurorganisaties. “Het is natuurlijk belangrijk dat een keurmerk ook breed gedragen wordt. Daarom is een werkgroep met vertegenwoordigers van verschillende partijen bijna een jaar bezig geweest, om het pakket samen te stellen.”

Bedrijven die het keurmerk willen behalen, kunnen een cursus volgen en dienen te voldoen aan een aantal eisen. “We vragen een beheerplan voor de watergang, met een aantal vaste elementen zoals gefaseerd maaien. Er dient ook een vorm van monitoring plaats te vinden, door de opdrachtgever of de uitvoerder. Ter controle volgt een jaarlijkse audit op bedrijfsniveau.”

Behalve de inhoudelijke eisen zoals het beheerplan rondom ecologische kwaliteit van de watergangen, is volgens Stip ook vakbekwaamheid van belang. “Om maatwerk mogelijk te maken, hebben we in de eisen aan het beheerplan marges ingebouwd. Dat is nodig omdat geen watergang hetzelfde is.

Stip meent dat vakmanschap nodig is om goed te kunnen beoordelen wat een watergang nodig heeft, of wat de ecologische mogelijkheden van een bepaalde watergang zijn. Daarom zijn het ook de medewerkers van de bedrijven, die via persoonlijke certificaten zorgen voor een bedrijfscertificering.”

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Slecht verhaal!

De vraag was? "Wat is de echte prijs van water?"
Zeg dan meteen de echte prijs van 1 kubieke meter water kost zoveel. Punt.

Moet eerst hele kletsverhalen eromheen gaan lezen. Advies: kom meteen to the point!
Zeer terechte en verstandige actie van het schap. 
Het KRW-doel 'passende wateromstandigheden voor o.a. waterafhankelijke Natura2000-gebieden'  gaan we sowieso niet in 2027 halen en waarschijnlijk voor diverse Natura2000-gebieden ook nog niet in de volgende KRW-planperiode 2028-2033.
Gerrit Krajenbrink Gooi grondwater niet te grabbel
Mede naar aanleiding van de column van Jos Peters: belangrijk is dat de drinkwaterwinning minder 'stil' is in de politieke discussie over water, waterverspilling (drainage) en -vervuiling door de landbouw. En er dus niet alleen maar over schrijft in de vakbladen. Leer van de landbouw qua PR. Dit geldt helaas al zo lang. Roer u ook in het waterschap, drinkwaterbedrijf. Schoon water hoeft niet alleen van Brussel/KRW, maar is regionaal in ons eigen belang!
Met vriendelijke groet, Gerrit Krajenbrink, Hydroloog
De stellingen dat 'water weer een belang' is en 'klimaatbeleid niet door de shredder is gehaald' worden al gauw weer tegengesproken in dit artikel. Klimaatadaptatie is niet alleen hoogwaterbescherming.  Dat RLi het belang van WBS (dat sommige provincies wel degelijk serieus oppakken) en watertoets ondersteund, maar daarmee zijn we er niet.