0
0
0
s2smodern
Interessant? Deel dit artikel met uw (water)netwerk!
0
0
0
s2smodern
powered by social2s

De meeste duurzame ontwikkelingsdoelen zijn in Nederland het afgelopen jaar dichterbij gekomen, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat geldt ook voor het doel van schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen, al slaat Nederland op dit terrein sowieso geen gek figuur.

Na een nulmeting in 2016 heeft het CBS voor de tweede keer gemeten hoe ons land het doet bij de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Die moeten in 2030 zijn gerealiseerd. Bij de meeste doelen overheersen de positieve ontwikkelingen. Nederland scoort vooral goed op economisch vlak. Er zijn ook aandachtspunten, met name op het gebied van milieu, klimaat, energie en ongelijkheid.

Bij hernieuwbare energie bengelt Nederland vrijwel onderaan de Europese ranglijst: het aandeel in het energieverbruik was 6 procent in 2016. Ook de broeikasgasintensiteit (gedefinieerd als de uitstoot van broeikasgassen gedeeld door het bruto binnenlands product) valt volgens het CBS negatief op. De broeikasgasintensiteit daalt weliswaar, maar veel minder snel dan gemiddeld in de Europese Unie.

Verbeteringen bij zesde doel
Het CBS is positief over het zesde duurzame ontwikkelingsdoel van schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Praktisch iedereen heeft hiertoe toegang. Ook wordt een groot deel van het afvalwater veilig behandeld voorafgaand aan lozing. Wel kan de kwaliteit van het water, met name de biologische kwaliteit, worden verbeterd.

Verslechteringen constateert het CBS bij de indicatoren van dit doel niet, wel een aantal verbeteringen. Dat geldt onder meer voor de gebruiksefficiëntie van water, ook aangeduid als waterproductiviteit. Hierbij is de economische prestatie gerelateerd aan het daarvoor benodigde volume grond- en oppervlaktewater dat onttrokken wordt aan het natuurlijk milieu. Het meest recente cijfer dat beschikbaar is, komt uit 2014. Er was een verbetering van 16,8 procent tussen 2012 en 2014 te zien, ruim 8 procent op jaarbasis. Dit is gelijk aan de verbetering in de industrie, de sector met veruit de grootste onttrekkingen van water.

Waterstress is een andere indicator van het zesde doel. De druk op de beschikbare zoetwatervoorraden door onttrekkingen van oppervlakte- en grondwater nam tussen 2012 en 2014 met 12 procent af, een reductie van ruim 6 procent op jaarbasis. Het niveau in 2014 lag ook aanzienlijk lager dan in 2009 en 2010.

Mariene biodiversiteit onder druk
Het veertiende duurzaamheidsdoel betreft de bescherming van zeeën en oceanen. Ook hier is een vooruitgang te bespeuren, al blijft het aantal verbeteringen beperkt. Zo leidde volgens het CBS Nederlandse maatregelen niet tot een significante daling van plastic strandafval tussen 2004 en 2015.

De hoeveelheid stikstof en fosfaat in het zeewater is een maat van eutrofiëring (overmaat aan voedingsstoffen), die een afname van biodiversiteit veroorzaakt. In de periode 2011–2013 is 81 procent van het zeewater beoordeeld als potentieel eutroof: de biologische toestand is goed maar de nutriëntenconcentraties voldoen niet aan de kwaliteitsnorm van de Kaderrichtlijn Water, al wordt de norm voor fosfaat wel gehaald. Van het kustwater is 13 procent eutroof. Slechts 6 procent is niet-eutroof en voldoet dus aan de kwaliteitsnorm. Positief is dat de toevoer van nutriënten naar de Noordzee vanuit omliggende landen sinds 2000 daalt.

De mariene biodiversiteit staat onder druk door met name de visserij en vervuiling. Tussen 1990 en 2015 is de Living Planet Index van de Noordzee met 30 procent afgenomen. Dat komt vooral door de achteruitgang bij de dieren die in of op de zeebodem leven. In de Noordzeekustzone en de Waddenzee daalde de index niet, terwijl het dierenleven in de Ooster- en Westerschelde zelfs licht verbeterde.

Download het rapport Duurzame ontwikkelingsdoelen: de stand voor Nederland. Lees ook meer over de ontwikkelingen in het bericht van het CBS.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

KNW Lidmaatschap

"KNW Waternetwerk verbindt waterprofessionals in een uniek platform"

Word ook lid

Laatste reacties op onze artikelen

Bodemdaling en HWBP kunnen niet los van elkaar worden gezien. Bij de veronderstelling dat we in de delta blijven wonen zal het antwoord dan ook moeten zijn temporiseer dijkverhogen (draagvlak slappe bodem is beperkt) en druk het laag gelegen land geologisch op (ongeveer 1/3 deel NL) in het tempo van de zeespiegel stijging. Benut daarvoor de stoffen die we niet langer in de atmosfeer willen stoten (CO2) en bindt deze tot een slurry.
De wet van Pascal zal ons daarbij helpen, waarbij we feitelijk omkeren wat nu in de onttrekking van gas als bodemdaling herkennen. Ga over tot een programma dat gebouwen/huizen niet langer passief gefundeerd zijn, maar eenvoudig waterpas gesteld kunnen worden. Zie dit als een de komende eeuwen doorlopend programma zodat de delta veilig blijft, de rivieren weer geleidelijk onder maaiveld komen en het veenlandschap in zijn charme gepoogd kan worden gelijktijdig te behouden als Carbon link. Slappe bodem wordt dan zelf een non-onderwerp.
De kosten en middelen voor zo'n programma zullen het geleidelijk winnen van steeds hogere en middelen verslindende dijken en waterbouwkundige constructies (denk aan stormvloedkering), zoute kwel wordt stapsgewijs beheerst en de bodemvruchtbaarheid is verzekerd.
Zoek allianties met die partijen die nu aan de bron van de koolstof economie hebben gestaan. Zij beschikken over de juiste expertise om dit proces van dalen in stijging om te zetten en de diepe boring naar zeg drie km diepte veilig te openen, beheren en te sluiten.
Zoek kort gezegd het juist niveau en tijdschema om problemen in de badkuip te beheersen. Dat overstijgt de slappe bodem.
De technologie en ervaring zal wereldwijd toepasbaar zijn en een antwoord geven, anders dan simpel CO2 in de diepe bodem brengen.
Wat een informatie: "De grondwaterstanden zijn momenteel gemiddeld tot laag voor de tijd van het jaar. In de laaggelegen delen zijn ze normaal, maar in de hooggelegen zandgebieden nog altijd ‘zeer laag".. Laat toch eens wat grafieken zien!!!! Er wordt zoveel gemeten. En de deskundigen kunnen het uitleggen.
Het moet zijn community of practice, of die betreffende bouwmarkt moet hier bij betrokken zijn.
N2O + O3
Met ander woorden: lachgas afvangen en ozon toevoegen. O3 kun je maken uit restproduct bij waterstofproductie.
Dus oplosbaar dit probleem?
@Erik van LithWe hebben inderdaad ook designers in het project betrokken. Zij hebben ons geholpen door ons technieken aan te leren die zij gebruiken bij empathisch onderzoek: hoe kom je achter de drijfveren van mensen.
En in vijf gemeenten in Zuid-Nederland zijn ontwerpers met een concreet vraagstuk aan de slag gegaan, samen met ambtenaren en bewoners. Ze vonden het een heel leuk en interessant vraagstuk om aan te werken. Het heeft veel losgemaakt daardoor. We hebben veel van elkaar geleerd.
Als je meer wilt weten, neem dan even contact op met Dick of mij (Karla Niggebrugge, kniggebrugge@brabant.nl)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

(advertentie)

Wij maken gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als je onze site bezoekt, ga je akkoord met het gebruik hiervan.      Ik snap het