Waterschap Vechtstromen heeft gisteren (vrijdag) een verbod ingesteld voor het onttrekken van grondwater in delen van Twente en Salland om te voorkomen dat er onherstelbare schade ontstaat aan de natuur. Vallei en Veluwe stelt vandaag (zaterdag) een onttrekkingsverbod oppervlaktewater in voor het inlaatgebied polder Hattem, ook hier met als reden om 'onomkeerbarre schade' te voorkomen.

Er mag in delen van Twente geen grondwater meer worden onttrokken in kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden en in zones van 200 meter rondom deze natuurgebieden. Doordat het neerslagtekort oploopt dreigt er onherstelbare schade te ontstaan aan deze natuur, aldus het waterschap, dat zich baseert op ervaringen in de droge jaren 2018, 2019 en 2020.

Het verbod geldt voor beheergebieden ten zuiden van de Overijsselse Vecht. “Voor het gebied ten noorden van de Vecht is de situatie met een neerslagtekort van ca. 169 mm op dit moment minder nijpend, maar ook hier houden we de situatie nauwlettend in de gaten.”

Vallei en Veluwe stelt vandaag (zaterdag) voor het inlaatgebied polder Hattem een verbod in om oppervlaktewater te gebruiken voor beregenen (gras en maïs). “Deze maatregel is nodig om te voorkomen dat het waterpeil in de polder Hattem zakt en er onomkeerbare schade ontstaat”, schrijft het waterschap. Dat heeft een noodpomp geplaatst om water vanuit de IJssel in het toevoerkanaal te pompen, zodat het gemaal de polder van water kan blijven voorzien.

Achterhoek
In de Achterhoek heeft het waterschap Rijn en IJssel nog geen verboden uitgevaardigd voor het onttrekken van grondwater rondom kwetsbare natuurgebieden. Twee jaar geleden gebeurde dat nog wel, voor de Zumpe bij Doetinchem en Stelkampsveld bij Borculo.

De situatie is nu anders en dat is mede te danken aan boeren die in samenspraak met het waterschap waterputten in de buurt van kwetsbare natuurgebieden buiten werking hebben gesteld, schrijft dagblad De Gelderlander. Die maatregel heeft geholpen, zegt beleidsadviseur Jan Polman van het waterschap tegen de krant. Voor zo lang het duurt, want het grondwaterpeil blijft maar net boven de kritische grens in het werkgebied van Rijn en IJssel.

Brabant
Waterschap Brabantse Delta past de tijden van het verbod om te beregenen met oppervlaktewater aan. Dinsdag werd dit verbod ingesteld van 07.00 uur tot 19.00 uur. Dat tijdsframe is aangepast op verzoek van de boeren. Nu mag van 09.00 tot 21.00 uur niet meer worden beregend met water uit beken en sloten. De maatregel geldt voor het hele werkgebied van Waterschap Brabantse Delta, zowel voor de zand- als voor de kleigronden.

Groningen
In Groningen zijn de gevolgen van de droogte zichtbaar in Westerwolde en de Veenkoloniën. Waterschap Hunze en Aa’s plaatste pompen op diverse plekken (gemaal Vennix en gemaal Veendam) om extra water aan te voeren naar kwetsbare gebieden. Water uit het IJsselmeer wordt aangevoerd naar het Veenmarken, het zuidelijke deel van de Veenkoloniën.

Het waterschap betwijfelt of de aanvoer (4.000 liter per seconde) voldoende is. “De watervraag is groter dan dat. Dit heeft te maken met de zeer hoge temperaturen van dit moment. De verdamping is groot en er wordt nog veel beregend.” Als de situatie niet verandert, gaat het waterschap begin volgende week extra maatregelen nemen. “Het zou kunnen dat we een beregeningsverbod voor overdag afkondigen.”

Limburg
Waterschap Limburg gaat inventariseren welke boeren in nood komen als de droogte aanhoudt en het huidige onttrekkingsverbod wordt aangescherpt. "De situatie is zorgelijk", schrijft het waterschap. "Droogval in de beken neemt toe. Er wordt volgende week wel wat regen verwacht, maar die biedt waarschijnlijk weinig verlichting." 

Boeren en tuinders die volledig zijn aangewezen op oppervlaktewater, kunnen in de problemen komen, aldus het waterschap. Door knelgebieden in kaart te brengen, ontstaat de mogelijkheid om te kijken hoe problemen van individuele boeren kunnen worden opgelost, zegt dagelijks bestuurder Chrit Wolfhagen.

Boeren en tuinders kunnen zich tot maandag 15 augustus 8.00 uur melden bij het waterschap.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de discussie over natuurlijke systemen komt altijd de opmerking over benodigde ruimte naar voren. Hoeveel is dat?
In het genoemde Stowa rapport wordt een onderscheid gemaakt naar:
Op basis van de nadere uitwerking kunnen technologen en beleidsmedewerkers van waterschappen een gefundeerde keuze maken voor een natuurlijk systeem, afhankelijk van de specifieke situatie op een RWZI en de gekozen opties:
A. Toepassing van een enkel systeem als ‘stand alone’ techniek als uitbreiding van de RWZI, voor upgrading van het effluent (afloop nabezinktank).
B. Als inpassing in een integraal natuurlijk systeem wat naast effluentbehandeling ook recht doet aan de omgeving en waarbij functies zoals het creëren van natuurlijk, levend water, effluentbuffering, recreatie en natuur gecombineerd worden.
De Waterharmonica's nemen de meeste ruimte in, zeker omdat voor een goede verwijdering van medicijnen laag tot zeer lage belaste Waterharmonica's nodig zijn (zie ook Stowa 2013-07). Dus een hydraulische belasting van zeker niet meer dan 0,05 m/dag. Ofwel een ruimte beslag van 2,5 tot 3,75 m2 per inwoner.
Het totale debiet aan gezuiverd afvalwater in Nederland is ca. 2.000.000 m3 per jaar (CBS, data 2020). Dit zou dan neerkomen op een totaal netto ruimte beslag van 4.000 ha in heel Nederland. Zeg 5.000 tot maximaal 10.000 ha. Dit lijkt veel, maar het is wel met gestapelde belangen en mogelijkheden. Stel 25 cm waterberging: 10.000.000 waterberging, stel dat een kwart van de Waterharmonica's als KRW-waardig wordt beschouwd (is best wel reëel): 500 tot 1.000 ha.... En dan nog recreatie, natuur, CO2-vastlegging, stikstofrechten? Vrienden maken, bufferzones rond de rwzi's. Een voorbeeld van een zoektocht, uitgevoerd door het Wetterskip Fryslân: http://www.waterharmonica.nl/reports/LW289-47_005-rapd02-waterharmonica.pdf. Op weg naar 2027?
Ruud Kampf
Rekel/water
Ik ben niet helemaal thuis in de bestuursvorm van een Waterschappen, maar wat staat er nu precies in dit bericht?
Dus bij hoogheemraadschap Delfland kies je een partij. Vervolgens hebben een paar partijen meer zetels dan andere. Daarna wordt er een Bestuursakkoord getekend door alle partijen, waar ook de minder grote (verliezende) partijen zeggenschap in hebben? Er staat ook: "De gezamenlijk gekozen hoogheemraden vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur alle fracties". Wat betekent het dan om een fractie te vertegenwoordigen in de praktijk?
In het geval van hoogheemraadschap Delfland is stemmen op een partij dus niet super zinvol, omdat daarna toch met alle andere partijen wordt samengewerkt om tot een Bestuursakkoord te komen. Grote partijen hebben dan niet meer te bepalen dan kleine partijen?
Ieder waterschap zou zoiets voor de eigen provincie, verzorgingsgebied moeten hebben.
Kunnen jullie aub even beter op spelling checken; al jullie artikelen staan vol fouten.
@Willem VroomNatuurlijk hoort de landbouwsector niet mee te betalen aan deze denkfout van Rijkswaterstaat. Dit had men met het maken van de plannen kunnen weten. De kostenpost en eventuele gevolgschade dient geheel voor rekening van het scheepvaartverkeer gebracht te worden.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!