secundair logo knw 1

Met bloemen uitgeruste winnende auteurs op het podium in Baarn | Foto Anika Lee Vroom

De H2O-prijs voor het beste vakartikel heeft dit jaar twee winnaars. Op de Waternetwerkdag van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk werd de prijs gisteren in Baarn uitgereikt aan de auteurs van de twee genomineerde vakartikelen. De jury vond ze evengoed. De winnende artikelen zijn 'Systeem- en maatregelanalyse Wieden en Weerribben' en 'Vergaande verwijdering van nutriënten, microverontreinigingen en zwevende stof met O3-STEP'.

Het artikel over de Wieden en Weerribben is geschreven door Jeroen Mandemakers, Bob Brederveld, Casper Cusell, Emma van Deelen, Bart Dekens (Witteveen+Bos). In de studie is op basis van een ruimtelijk waterstromings- en waterkwaliteitsmodel onderzocht wat het effect is van verschillende maatregelen om de fosforbelasting te verminderen in de Natura 2000-gebieden in Noordwest-Overijssel. Dit werd gevalideerd met veldmetingen.

De fosforconcentraties in beide natuurgebieden voldoen weliswaar aan de normen van de Kaderrichtlijn Water, maar ze zijn nog wel zo hoog dat ze de ontwikkeling van trilvenen negatief beïnvloeden. Hierdoor worden doelstellingen voor het instandhouden van verschillende kwetsbare habitattypen niet gehaald. De studie biedt de provincie Overijssel en andere gebiedspartners zicht op kosteneffectieve maatregelen.

“Het gaat dus om een enorm complex watersysteem als de Wieden en de Weerribben. Het is erg goed gelukt om het onderzoek heel helder op te schrijven. En deze methode kan volgens ons, maar ook de schrijvers, goed worden gebruikt in andere gebieden”, stelde juryvoorzitter Idsard Dijkstra vast.

O3-STEP
Het artikel over het pilotonderzoek naar het O3-STEP-filter op rioolwaterzuivering Horstermeer is geschreven door Tiza Spit (Witteveen+Bos), Veerle Luimstra (Witteveen+Bos), Jan Peter van der Hoek (Waternet, TU Delft), Christa Morgenschweis (Waternet), Manon Bechger (Waternet) en Tuur van den Einde (Nijhuis Saur Industries).

Het O3-STEP-filter is een innovatieve technologie die waterschappen kan helpen om 'kosteneffectief en duurzaam' te voldoen aan de nieuwe lozingseisen in de binnenkort van kracht wordende aangepaste EU-richtlijn voor stedelijk afvalwater. In een pilot is een extra ozonisatiestap toegevoegd aan het bewezen effectieve denitrificerende actiefkoolfilter met coagulantdosering (1-STEP-filter). Hierdoor worden naast de verwijdering van zwevende stoffen, stikstof en fosfor ook microverontreinigingen efficiënt verwijderd.

In het artikel wordt beschreven dat de combinatie van ozonisatie en biologische actiefkoolfiltratie zorgt voor een langere zogeheten standtijd van actiefkool, wat weer zorgt voor lagere kosten en een kleinere CO2-voetafdruk. Bovendien verwijdert het 1-STEP-filter het ongewenste bijproduct bromaat.

Juryvoorzitter Dijkstra: “De auteurs beschrijven het onderzoek op heldere wijze zonder zich te verliezen in technische details. Dat kan ik zeggen want mijn achtergrond is technisch, maar de hele jury vond het artikel zeer goed leesbaar. Een bondig vakartikel inclusief conclusies en doorkijk.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Slecht verhaal!

De vraag was? "Wat is de echte prijs van water?"
Zeg dan meteen de echte prijs van 1 kubieke meter water kost zoveel. Punt.

Moet eerst hele kletsverhalen eromheen gaan lezen. Advies: kom meteen to the point!
Zeer terechte en verstandige actie van het schap. 
Het KRW-doel 'passende wateromstandigheden voor o.a. waterafhankelijke Natura2000-gebieden'  gaan we sowieso niet in 2027 halen en waarschijnlijk voor diverse Natura2000-gebieden ook nog niet in de volgende KRW-planperiode 2028-2033.
Gerrit Krajenbrink Gooi grondwater niet te grabbel
Mede naar aanleiding van de column van Jos Peters: belangrijk is dat de drinkwaterwinning minder 'stil' is in de politieke discussie over water, waterverspilling (drainage) en -vervuiling door de landbouw. En er dus niet alleen maar over schrijft in de vakbladen. Leer van de landbouw qua PR. Dit geldt helaas al zo lang. Roer u ook in het waterschap, drinkwaterbedrijf. Schoon water hoeft niet alleen van Brussel/KRW, maar is regionaal in ons eigen belang!
Met vriendelijke groet, Gerrit Krajenbrink, Hydroloog
De stellingen dat 'water weer een belang' is en 'klimaatbeleid niet door de shredder is gehaald' worden al gauw weer tegengesproken in dit artikel. Klimaatadaptatie is niet alleen hoogwaterbescherming.  Dat RLi het belang van WBS (dat sommige provincies wel degelijk serieus oppakken) en watertoets ondersteund, maar daarmee zijn we er niet.