secundair logo knw 1

Akkerbouw in Groningen I Foto: Meerdervoort via Wikimedia Commons

De provincie Groningen gaat samen met de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s ruim 750.000 euro uittrekken voor projecten die bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit en klimaatneutrale landbouw. Het gaat om twee nieuwe projecten in verband met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). In Drenthe hebben veel melkveehouders zich aangemeld voor een project voor duurzaam boeren.

De Groningse boeren krijgen de subsidie omdat dat de landbouwsector steeds meer te maken krijgt met de gevolgen van klimaatverandering, zoals te veel of te weinig water. Het geld is bestemd voor twee DAW-projecten die momenteel worden opgezet: Klimaatboeren in het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest en Reductie Perceel- en Erfemissie in het beheergebied van Hunze en Aa’s.

Klimaatmaatregelen bekeken
Het project Klimaatboeren gaat over wat klimaatverandering betekent voor de bedrijfsvoering en het bedrijfsresultaat van agrariërs. Dit jaar wordt verkend welke klimaatmaatregelen zij kunnen nemen.

De maatregelen dragen bij aan het voorkomen of beperken van watertekorten, wateroverlast, verzilting of bodemdaling. Ook wordt bekeken of de maatregelen kunnen zorgen voor het verbeteren van de waterkwaliteit door het terugdringen van uitspoeling van nutriënten en residuen van gewasbeschermingsmiddelen naar het watersysteem. De agrariërs voeren in 2024 de klimaatmaatregelen uit.

De bedoeling van het project Reductie Perceel- en Erfemissie is dat Groningse boeren in het gebied van waterschap Hunze en Aa’s met fysieke maatregelen de uitstoot per perceel terugbrengen of voorkomen. Aanmelden is nu nog niet mogelijk.

Eerder al tien projecten
Boeren werken binnen het DAW samen aan een klimaatbestendige landbouw. Er zijn al tien projecten voortgekomen uit eerdere subsidierondes in de provincie Groningen. Zij zijn afgelopen of momenteel in uitvoering.

Een voorbeeld is het project Weide & Water dat richting afronding gaat. Hierin staat de bodem centraal. De 85 deelnemende boeren onderzoeken in studiegroepen hoe zij de bodemstructuur kunnen verbeteren. Zij stappen met experts het veld in om de ondergrond te onderzoeken en krijgen daarbij adviezen over maatregelen in hun eigen bedrijf.


DUURZAAM BOEREN IN DRENTHE

In Drenthe is er het project Duurzaam Boeren Drenthe, een initiatief van de provincie en organisaties uit landbouw, natuur en milieu. Hierin staan ondernemerschap en biodiversiteit centraal. Boeren gaan aan de slag met duurzaamheidsdoelen op het gebied van water, bodem, klimaat en stikstof. Onder Drentse melkveehouders is de belangstelling erg groot. Bijna de helft (ruim 380) heeft zich aangemeld volgens een bericht van de provincie Drenthe. In het project is een beloningsregeling voor melkveehouders en gemengde bedrijven opgenomen. Voor akkerbouwers wordt in een pilot een gelijksoortige regeling ontwikkeld.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Is er een directe link naar de uitspraak beschikbaar? Ik vind de volgend passage van jullie artikel bijzonder verwoord: "Behalve over het gebruik van chemicaliën in het koelwater ging de rechtszaak ook over de voorwaarden van het waterschap voor lozingen in geval van onderhoud of reparatiewerkzaamheden aan installaties. Maar toestemming vooraf vond de rechter te ver gaan en een zogenoemde immissietoets (welke stoffen zitten erin) niet effectief." Lijkt me namelijk zeker niet in lijn met geldend waterkwaliteitsbeleid en ook niet met het oog op de uitspraak m.b.t. de tijdelijke achteruitgang. Wanneer een activiteit, en daarmee de lozing, invloed heeft op de waterkwaliteit is het uitgangspunt dat de impact van te voren bepaald en onderbouwd moet worden. Indien dit leidt tot een verslechtering van de situatie, moet voor de impactsbeoordeling (van een industriële lozing) het Handboek Immissietoets gebruikt worden om de impact te bepalen. 
Falend management is de reden niet de organisatorische complexiteit. En bij definitief splitsen komt er nog extra bestuurlijke complexiteit bij van publieke organisaties die moeten -maar slecht kunnen- samenwerken.
Aangezien de burger de rekening krijgt is het makkelijk om een beslissing te nemen. Lekker uit elkaar en opnieuw beginnen met een schone lei. Op naar het volgende wanbeleid. Men voelt zich niet aansprakelijk. 
Dag Manfred, 
kijk eens op www.pathema.nl 
Dat bedrijf levert al jaren apparatuur voor chemievrije koelwaterbehandeling. Ook bij grotere bedrijven. Niet zo groot als bij Chemelot waarschijnlijk, maar meer dan voldoende bewezen. Het principe is cavitatie, dus geen chloorelektrolyse. Voor de duidelijkheid, ik heb geen relatie met dit bedrijf.Jan Koning
Kijk dat is onderzoek met resultaat. Is het mogelijk dit naar de EU cie-leden te sturen die besluiten over toepassing drijfmest en Renure ipv Kunstmest -N. Toch flikken ze het om de norm voor Kunstmest- N hoog te houden. In Nederland is in vele onderzoeken en metingen aangetoond dat in de derogatiegebieden de NO3 gehalten veel lager zijn dan de de norm EN lager dan in niet derogatie gebieden!