secundair logo knw 1

Klimaatminister Rob Jetten gaf in februari het startsein voor de fullscale proef met pure zuurstof op de rwzi Hessenpoort

Waterschap Drents Overijsselse Delta geeft een vervolg aan de Smart Energy Hub op de rwzi Hessenpoort in Zwolle. Na een geslaagde full-scale test van enkele dagen in februari, gaat het waterschap in een meerjarige pilot onderzoeken of pure zuurstof de traditionele beluchting van de rwzi kan vervangen. Een ruime meerderheid van het algemeen bestuur van WDOD gaf vanmiddag groen licht voor de proef.

Het waterschap trekt 1,7 miljoen euro uit voor de test die 5 jaar duurt. Op het terrein van rwzi Hessenpoort wordt een elektrolyser geplaatst, waarmee waterstof wordt geproduceerd. Bij de productie komt pure zuurstof vrij die wordt gebruikt voor het beluchten van actief slib. De verwachting is dat door de techniek het elektriciteitsverbruik van de rwzi zal halveren, wat een flinke reductie van de energiekosten zou betekenen. De proef moet uitwijzen of die verwachting uitkomt.

Daar komt bij dat het project bijdraagt een het oplossen van de netcongestie waar de regio Zwolle mee kampt. Daardoor is het onmogelijk om duurzame energie uit zon en wind aan te sluiten op het netwerk. Door in te zetten op de productie van groene waterstof kan deze duurzame energie alsnog worden ontsloten, aldus het voorstel van het dagelijks bestuur. Ook bestaat de mogelijkheid om warmte die vrijkomt bij de elektrolyse te leveren aan bedrijven in de omgeving, maar ook dat moet worden onderzocht.

Samenwerking
De elektrolyser is eigendom van H2-GO, de partner waarmee WDOD in zee gaat. Het bedrijf investeert in de elektrolyser en waterstofinfrastructuur en vermarkt de waterstof, WDOD zorgt voor de zuurstofinfrastructuur en bijhorende procesautomatisering en ontvangt zuurstof en warmte voor het zuiveringspoces. De inbreng van beide partijen wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de bedrijfsvoering van de rwzi altijd boven andere belangen gaat, zo staat in het kredietvoorstel.

In het algemeen bestuur waren de meeste fracties positief over het project - Betty Poutsema (ChristenUnie): ‘Het is spannend, niet onverantwoord, het voorstel heeft lef’- , maar er werden ook kritische vragen gesteld over de publiek-private samenwerking en de voordelen die H2-GO daaruit haalt, de keuze voor Hessenpoort als testlocatie, de rol die waterstof gaat spelen in de energietransitie en de financiële risico’s die het waterschap loopt.

Sceptisch
Tilko Gernaat (Gemeentebelangen) zag geen reden voor WDOD om de proef te doen. “De kosten van deze proef komt nu bij onze inwoners te liggen, terwijl wij aan het eind van dit jaar energieneutraal zijn. Laat een ander waterschap dat nog niet zo ver is, de test maar doen.” Ook Jan Visscher (SGP) had zijn twijfels, onder ander over de afspraken met H2-GO en de kosten die op het bordje van het waterschap komen. “Er ligt geen positieve business case onder. Dat maakt ons sceptisch.”

Voor portefeuillehouder Marion Wichard was er geen twijfel: “Dit is een heel reëel voorstel. Hiermee geven we invulling aan verbinding met samenleving. En gezien het enthousiasme van deskundigen moeten we onze traditionele bescheidenheid wat opzijschuiven. In deze spannende tijden met energiecrisis, kan dit enorm bijdragen aan het verminderen van het energiegebruik. Als de proef slaagt kunnen we dit nationaal en zelfs internationaal uitrollen."

Uiteindelijk ging het algemeen bestuur akkoord, met vier stemmen tegen.

 

LEES OOK
H2O Actueel: Klimaatminister Rob Jetten start proef zuurstofinfuus rwzi Hessenpoort

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)

Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!

Dan kunnen we dus ook mest drogen en het gedroogde gedeelte terugvaren naar Zuid Amerika alszijnde stikstof.