secundair logo knw 1

Foto Olivier Mesnage Unsplash

Frankrijk zet in op nieuw waterbeleid. President Emmanuel Macron kondigde het eind maart aan, met als belangrijk element waterbesparende maatregelen. In 2030 moet 10 procent van al het water in Frankrijk hergebruikt worden. Nu is dat nog minder dan 1 procent.

De nu voor 2030 aangekondigde waterbesparing van 10 procent was in feite een doelstelling voor 2024. Opschuiven van de deadline met 6 jaar illustreert dat Frankrijk er tot dusverre niet in is geslaagd een doeltreffende strategie te ontwikkelen om water te besparen. Het waterbeheer in Frankrijk is vooral gericht op kwaliteit en de strijd tegen vervuiling, maar nu is het de uitdaging om na te denken over kwantiteit, zei Macron dan ook bij de presentatie van het waterbeleid.

Na de droge en hete zomer van vorig jaar, was de afgelopen winter ook bijzonder droog in Frankrijk, met een recordperiode van 32 dagen zonder regen van betekenis. Het grondwaterpeil was op 1 maart 80 procent lager dan gemiddeld. De cijfers onderstrepen de kwetsbaarheid van het Franse (drink)watersysteem en de kans op nieuwe crises, zoals die zich de afgelopen zomer voordeden.

In een nieuw rapport over het waterbeheer stelt de regering dat er radicale verandering in het droogtebeheer nodig is. Want los van de huidige problemen, zal het land door de klimaatverandering tot 2050 flink interen op de waterbeschikbaarheid. Die neemt met 30 tot 40 procent af, aldus Macron.

Nieuw waterbeleid
Met nieuw beleid wil de regering de bakens verzetten. Maar Macron waarschuwde dat hierdoor nieuwe crises vooralsnog niet kunnen worden uitgesloten. “We zullen moeilijkheden houden. Vooral in bepaalde geïsoleerde gemeenten waar afgelopen zomer het water niet meer uit de kraan stroomde.”

Belangrijk element in de plannen is waterbesparing en hergebruik. "We hebben besloten om in vijf jaar 1.000 projecten te starten om water te recyclen en te hergebruiken", zei Macron. "We willen jaarlijks 300 miljoen kubieke meter gaan hergebruiken."

Sectoren als landbouw, industrie, energie, toerisme en recreatie zullen zich moeten gaan inspannen om het watergebruik te verminderen. Vooralsnog met 30 procent. Kerncentrales moeten de waterinname decimeren door met gesloten circuits te werken. De landbouw, goed voor 58 procent van het nationale watergebruik, moet investeren in waterbesparende technieken, zoals druppelirrigatie. Daarbij moet er ook rekening mee worden gehouden dat de landbouw in bepaalde gebieden niet meer kan produceren zoals nu het geval is, aldus Macron, die wees op het belang van gezonde bodems om de opslag van water te verbeteren.

Eerlijk verdelen
Ook sprak hij zich uit tegen ‘privatisering van water’, waarmee hij refereerde aan de aanleg van grote waterreservoirs in Sainte-Soline ten behoeve van de intensieve landbouw; een project dat veel verzet oproept. Macron noemde het project niet bij naam, maar zei wel: “De regel is eerlijk verdelen van water.”

Volgens de plannen zal ook worden geïnvesteerd in het Franse waternetwerk om het weglekken van water terug te dringen. Nu gaat 1 op de 5 liter verloren door lekkage in de leidingen en in sommige gemeenten is dat zelfs 1 op 2 liter, stelde Macron. “Onaanvaardbaar.” Hij gaf aan dat er 180 miljoen euro is vrijgemaakt om het weglekken in de meeste kwetsbare gebieden aan te pakken.

In de waterplannen zit ook een prijsprikkel, maar pas nadat het systeem zo is ingericht dat alle Fransen de beschikking hebben over kwalitatief goed drinkwater. Als dit fundament is gelegd, komt er, kondigde Macron aan, een progressieve prijsstelling in heel Frankrijk. “Voor de eerste paar kubieke meter zal een bescheiden prijs gelden, een kostprijs voor iedereen. Dat betref het het water dat we allemaal nodig hebben voor voedsel en huishoudelijk gebruik. Maar daarna zullen de prijzen per kubieke meter hoger zijn, omdat dit gebruik is voor comfort.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het CEC-programma van STOWA en NWO heeft een aantal technieken onderzocht. Bekijk dit filmpje over een combinatie van bio assay en massaspectrometer om verontreiniging snel te kunnen duiden uit de database: RoutinEDA
https://vimeo.com/712902086
Is er een directe link naar de uitspraak beschikbaar? Ik vind de volgend passage van jullie artikel bijzonder verwoord: "Behalve over het gebruik van chemicaliën in het koelwater ging de rechtszaak ook over de voorwaarden van het waterschap voor lozingen in geval van onderhoud of reparatiewerkzaamheden aan installaties. Maar toestemming vooraf vond de rechter te ver gaan en een zogenoemde immissietoets (welke stoffen zitten erin) niet effectief." Lijkt me namelijk zeker niet in lijn met geldend waterkwaliteitsbeleid en ook niet met het oog op de uitspraak m.b.t. de tijdelijke achteruitgang. Wanneer een activiteit, en daarmee de lozing, invloed heeft op de waterkwaliteit is het uitgangspunt dat de impact van te voren bepaald en onderbouwd moet worden. Indien dit leidt tot een verslechtering van de situatie, moet voor de impactsbeoordeling (van een industriële lozing) het Handboek Immissietoets gebruikt worden om de impact te bepalen. 
Falend management is de reden niet de organisatorische complexiteit. En bij definitief splitsen komt er nog extra bestuurlijke complexiteit bij van publieke organisaties die moeten -maar slecht kunnen- samenwerken.
Aangezien de burger de rekening krijgt is het makkelijk om een beslissing te nemen. Lekker uit elkaar en opnieuw beginnen met een schone lei. Op naar het volgende wanbeleid. Men voelt zich niet aansprakelijk. 
Dag Manfred, 
kijk eens op www.pathema.nl 
Dat bedrijf levert al jaren apparatuur voor chemievrije koelwaterbehandeling. Ook bij grotere bedrijven. Niet zo groot als bij Chemelot waarschijnlijk, maar meer dan voldoende bewezen. Het principe is cavitatie, dus geen chloorelektrolyse. Voor de duidelijkheid, ik heb geen relatie met dit bedrijf.Jan Koning