secundair logo knw 1

Overhandiging van de blueprint met van links naar rechts: Hein Molenkamp, koning Willem-Alexander en Arthur Valkieser

De zogeheten Circular Water Expert Group van netwerkorganisatie Water Alliance heeft tijdens de New York Water Week de 'Blueprint for circular water smart society' gelanceerd. De blauwdruk laat zien dat veilige circulaire waterbronnen in de stedelijke omgeving een snel te implementeren en slimme oplossing is om het gebruik van leidingwater en de afvoer van afvalwater met 20 tot 45 procent te verminderen.

In New York overhandigden Hein Molenkamp, directeur van Water Alliance en Arthur Valkieser, voorzitter van de Circular Water Expert Group, op Wereldwaterdag het eerste exemplaar van de blauwdruk aan koning Willem-Alexander en minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. Het document is gemaakt om overheden en organisaties op wereldschaal te informeren over toepassing van circulaire watersystemen.

Aanleiding is de toenemende waterschaarste wereldwijd. Natuurlijke waterbronnen raken uitgeput, waardoor levering van leidingwater aan honderden miljoenen mensen in gevaar komt. Om de wereldwijde watercrisis aan te pakken en de VN-duurzaamheidsdoelstelling SDG 6 te verwezenlijken, lanceert de expertgroep van Water Alliance de blueprint.

Zere plek
In de analyse van de oorzaak van de watercrisis legt de expertgroep de vinger op de zere plek: “Ondanks de waarschuwingen hebben de landen die nu geconfronteerd worden met ernstige waterschaarste grotendeels nagelaten adequate maatregelen te nemen om de watersystemen aan te passen aan de voorspelde waterschaarste. De oorzaak ligt vaak in politieke of bestuurlijke onwil of incompetentie of de financiële belangen van dominante organisaties. Dit staat haaks op de belangen van het publiek en de volksgezondheid.”

Als voorbeeld van hoe het wel moet, worden in de blueprint België (lees: Vlaanderen) en Nederland opgevoerd. In beide landen maken 'politieke wil, goed bestuur en samenwerking met alle belanghebbenden' het mogelijk om snel adequate maatregelen te nemen om samenlevingen veerkrachtiger en minder afhankelijk van veranderende weerpatronen te maken, stelt de expertgroep.

Daarbij wordt verwezen naar het waterrijke Nederland dat de laatste tijd ook te maken heeft met waterschaarste, met als gevolg dat de beschikbaarheid van water voor de productie van leidingwater onder druk staat. Als onderdeel van de aanpak heeft de regering besloten om het drinkwatergebruik per hoofd van de bevolking met 20 procent te verminderen, van 125 naar 100 liter per dag, aldus de blueprint. In Vlaanderen is al veel eerder, in 2004, in het bouwbesluit de opvang en het circulaire hergebruik van regenwater in woningen voor niet-drinkbaar gebruik, vastgelegd.

Vijf thema's
De expertgroep noemt genoemde besluiten voorbeelden van adequate maatregelen die moeten worden genomen ‘om de samenleving veerkrachtiger te maken en minder afhankelijk van veranderende weerpatronen’.

In de blueprint wordt aan de hand van vijf thema’s een concept gegeven voor de implementatie van circulaire watertechnologie. Dat zijn: waterbewust bouwen, circulaire systemen voor waterbewust bouwen, de noodzaak om bouwvoorschriften te wijzigen, kwaliteits- en gezondheidsaspecten waarborgen en financiële ‘prikkels’ vergemakkelijken.

“De brede uitwisseling van ervaringen en inzichten over de praktische implementatie van circulaire watertechnologie is cruciaal”, stelde Valkieser. “De Global Expert Group Circular Water zal de gecombineerde kennis van circulaire waterorganisaties over de hele wereld delen.”

Daartoe is de expertgroep van Water Alliance een samenwerking aangegaan met internationale partners. Dat zijn: Circular Australia (Australië), The Water Council (VS), Water Europe (België), World Alliance for Efficient Solutions – by Solar Impulse Foundation (Zwitserland), National Association of Water Innovation (VS), NWP Netherlands Water Partnership (Nederland) en Water Foundry (VS).

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.
Reintje Paijmans Kriens Waterschapsverkiezingen: apart of niet?
"Kennis van Waterbeheer" en "Provinciaal bestuur"  voor een groot deel van onze bevolking, is naar mijn ervaring heel gering. De situatie  is per provincie ook geheel anders. Of je nu in Zuid-Holland woont of in Drenthe: water aanvoer, afvoer  en tekort zijn niet met elkaar te vergelijken. De grenzen vallen niet samen. 
Ik heb als geograaf ook veel te maken gehad met wat dat voor problemen voor de bevolking, stadsbesturen en waterschappen veroorzaakte. Stadsbesturen hebben, zeker in de huidige tijd, andere, grotere problemen op hun agenda staan. Op welke manier moet, kan betere voorlichting opgelost worden? Ik heb lezingen gegeven, excursies georganiseerd, bestuursleden van de waterschappen daarbij uitgenodigd en wat ik ook erg belangrijk vind, aan het voortgezet onderwijs voorlichting, onderwijs gegeven. Bij excursies vroeg ik aan de ouders van de leerlingen of zij "mee wilden helpen" met vervoer, eten, geld ophalen voor de bijkomende kosten. Vaak meldden meer ouders zich aan dan eigenlijk nodig was, maar dat had voor de waterschappen in velerlei opzicht positieve gevolgen.
"Samenwerking", overleg met de landen waar de rivieren ontstaan en door stromen, afspreken hoeveel water ieder land wil, kan, mag gebruiken, afvoeren, dat zijn problemen, die nauwelijks bekend zijn bij de bevolking.
Ik hoop dat dit soort onderwerpen net zo belangrijk worden gevonden als problemen met  auto rijden, parkeren en boodschappen doen.
Ik wens Nederland veel succes.
Wat ik vooral interessant vind in dit artikel, is de min of meer terloopse opmerking dat het verlagen van de druk leidt tot een lager watergebruik. Ik ben erg benieuwd om hoeveel water het kan gaan als de waterdruk in heel Nederland wordt teruggebracht. 

Nu hopen dat het niet bij een oproep blijft, maar er ook gehoor aan wordt gegeven, duidelijk, ZO duidelijk een goede zaak.