De zogeheten Circular Water Expert Group van netwerkorganisatie Water Alliance heeft tijdens de New York Water Week de 'Blueprint for circular water smart society' gelanceerd. De blauwdruk laat zien dat veilige circulaire waterbronnen in de stedelijke omgeving een snel te implementeren en slimme oplossing is om het gebruik van leidingwater en de afvoer van afvalwater met 20 tot 45 procent te verminderen.

In New York overhandigden Hein Molenkamp, directeur van Water Alliance en Arthur Valkieser, voorzitter van de Circular Water Expert Group, op Wereldwaterdag het eerste exemplaar van de blauwdruk aan koning Willem-Alexander en minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. Het document is gemaakt om overheden en organisaties op wereldschaal te informeren over toepassing van circulaire watersystemen.

Aanleiding is de toenemende waterschaarste wereldwijd. Natuurlijke waterbronnen raken uitgeput, waardoor levering van leidingwater aan honderden miljoenen mensen in gevaar komt. Om de wereldwijde watercrisis aan te pakken en de VN-duurzaamheidsdoelstelling SDG 6 te verwezenlijken, lanceert de expertgroep van Water Alliance de blueprint.

Zere plek
In de analyse van de oorzaak van de watercrisis legt de expertgroep de vinger op de zere plek: “Ondanks de waarschuwingen hebben de landen die nu geconfronteerd worden met ernstige waterschaarste grotendeels nagelaten adequate maatregelen te nemen om de watersystemen aan te passen aan de voorspelde waterschaarste. De oorzaak ligt vaak in politieke of bestuurlijke onwil of incompetentie of de financiële belangen van dominante organisaties. Dit staat haaks op de belangen van het publiek en de volksgezondheid.”

Als voorbeeld van hoe het wel moet, worden in de blueprint België (lees: Vlaanderen) en Nederland opgevoerd. In beide landen maken 'politieke wil, goed bestuur en samenwerking met alle belanghebbenden' het mogelijk om snel adequate maatregelen te nemen om samenlevingen veerkrachtiger en minder afhankelijk van veranderende weerpatronen te maken, stelt de expertgroep.

Daarbij wordt verwezen naar het waterrijke Nederland dat de laatste tijd ook te maken heeft met waterschaarste, met als gevolg dat de beschikbaarheid van water voor de productie van leidingwater onder druk staat. Als onderdeel van de aanpak heeft de regering besloten om het drinkwatergebruik per hoofd van de bevolking met 20 procent te verminderen, van 125 naar 100 liter per dag, aldus de blueprint. In Vlaanderen is al veel eerder, in 2004, in het bouwbesluit de opvang en het circulaire hergebruik van regenwater in woningen voor niet-drinkbaar gebruik, vastgelegd.

Vijf thema's
De expertgroep noemt genoemde besluiten voorbeelden van adequate maatregelen die moeten worden genomen ‘om de samenleving veerkrachtiger te maken en minder afhankelijk van veranderende weerpatronen’.

In de blueprint wordt aan de hand van vijf thema’s een concept gegeven voor de implementatie van circulaire watertechnologie. Dat zijn: waterbewust bouwen, circulaire systemen voor waterbewust bouwen, de noodzaak om bouwvoorschriften te wijzigen, kwaliteits- en gezondheidsaspecten waarborgen en financiële ‘prikkels’ vergemakkelijken.

“De brede uitwisseling van ervaringen en inzichten over de praktische implementatie van circulaire watertechnologie is cruciaal”, stelde Valkieser. “De Global Expert Group Circular Water zal de gecombineerde kennis van circulaire waterorganisaties over de hele wereld delen.”

Daartoe is de expertgroep van Water Alliance een samenwerking aangegaan met internationale partners. Dat zijn: Circular Australia (Australië), The Water Council (VS), Water Europe (België), World Alliance for Efficient Solutions – by Solar Impulse Foundation (Zwitserland), National Association of Water Innovation (VS), NWP Netherlands Water Partnership (Nederland) en Water Foundry (VS).

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.
In Flevoland, en specifiek in het gebied Almere Oosterwold heeft het Waterschap Zuiderzeeland al een verordening gemaakt waarbij alle putten, ook kleiner dan 1 m3 per uur een meldingsplicht hebben, terwijl er geen waterbeheerplan voor de regio is. Het risico is meer onzekerheid en bureaucratie, zonder dat er waarborgen voor (stads)landbouw worden besproken.
... wie in haar beheersgebied grondwater gebruikt en grondwateronttrekkingen in zijn gebied ?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.