secundair logo knw 1

Overhandiging van de blueprint met van links naar rechts: Hein Molenkamp, koning Willem-Alexander en Arthur Valkieser

De zogeheten Circular Water Expert Group van netwerkorganisatie Water Alliance heeft tijdens de New York Water Week de 'Blueprint for circular water smart society' gelanceerd. De blauwdruk laat zien dat veilige circulaire waterbronnen in de stedelijke omgeving een snel te implementeren en slimme oplossing is om het gebruik van leidingwater en de afvoer van afvalwater met 20 tot 45 procent te verminderen.

In New York overhandigden Hein Molenkamp, directeur van Water Alliance en Arthur Valkieser, voorzitter van de Circular Water Expert Group, op Wereldwaterdag het eerste exemplaar van de blauwdruk aan koning Willem-Alexander en minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. Het document is gemaakt om overheden en organisaties op wereldschaal te informeren over toepassing van circulaire watersystemen.

Aanleiding is de toenemende waterschaarste wereldwijd. Natuurlijke waterbronnen raken uitgeput, waardoor levering van leidingwater aan honderden miljoenen mensen in gevaar komt. Om de wereldwijde watercrisis aan te pakken en de VN-duurzaamheidsdoelstelling SDG 6 te verwezenlijken, lanceert de expertgroep van Water Alliance de blueprint.

Zere plek
In de analyse van de oorzaak van de watercrisis legt de expertgroep de vinger op de zere plek: “Ondanks de waarschuwingen hebben de landen die nu geconfronteerd worden met ernstige waterschaarste grotendeels nagelaten adequate maatregelen te nemen om de watersystemen aan te passen aan de voorspelde waterschaarste. De oorzaak ligt vaak in politieke of bestuurlijke onwil of incompetentie of de financiële belangen van dominante organisaties. Dit staat haaks op de belangen van het publiek en de volksgezondheid.”

Als voorbeeld van hoe het wel moet, worden in de blueprint België (lees: Vlaanderen) en Nederland opgevoerd. In beide landen maken 'politieke wil, goed bestuur en samenwerking met alle belanghebbenden' het mogelijk om snel adequate maatregelen te nemen om samenlevingen veerkrachtiger en minder afhankelijk van veranderende weerpatronen te maken, stelt de expertgroep.

Daarbij wordt verwezen naar het waterrijke Nederland dat de laatste tijd ook te maken heeft met waterschaarste, met als gevolg dat de beschikbaarheid van water voor de productie van leidingwater onder druk staat. Als onderdeel van de aanpak heeft de regering besloten om het drinkwatergebruik per hoofd van de bevolking met 20 procent te verminderen, van 125 naar 100 liter per dag, aldus de blueprint. In Vlaanderen is al veel eerder, in 2004, in het bouwbesluit de opvang en het circulaire hergebruik van regenwater in woningen voor niet-drinkbaar gebruik, vastgelegd.

Vijf thema's
De expertgroep noemt genoemde besluiten voorbeelden van adequate maatregelen die moeten worden genomen ‘om de samenleving veerkrachtiger te maken en minder afhankelijk van veranderende weerpatronen’.

In de blueprint wordt aan de hand van vijf thema’s een concept gegeven voor de implementatie van circulaire watertechnologie. Dat zijn: waterbewust bouwen, circulaire systemen voor waterbewust bouwen, de noodzaak om bouwvoorschriften te wijzigen, kwaliteits- en gezondheidsaspecten waarborgen en financiële ‘prikkels’ vergemakkelijken.

“De brede uitwisseling van ervaringen en inzichten over de praktische implementatie van circulaire watertechnologie is cruciaal”, stelde Valkieser. “De Global Expert Group Circular Water zal de gecombineerde kennis van circulaire waterorganisaties over de hele wereld delen.”

Daartoe is de expertgroep van Water Alliance een samenwerking aangegaan met internationale partners. Dat zijn: Circular Australia (Australië), The Water Council (VS), Water Europe (België), World Alliance for Efficient Solutions – by Solar Impulse Foundation (Zwitserland), National Association of Water Innovation (VS), NWP Netherlands Water Partnership (Nederland) en Water Foundry (VS).

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Is er een directe link naar de uitspraak beschikbaar? Ik vind de volgend passage van jullie artikel bijzonder verwoord: "Behalve over het gebruik van chemicaliën in het koelwater ging de rechtszaak ook over de voorwaarden van het waterschap voor lozingen in geval van onderhoud of reparatiewerkzaamheden aan installaties. Maar toestemming vooraf vond de rechter te ver gaan en een zogenoemde immissietoets (welke stoffen zitten erin) niet effectief." Lijkt me namelijk zeker niet in lijn met geldend waterkwaliteitsbeleid en ook niet met het oog op de uitspraak m.b.t. de tijdelijke achteruitgang. Wanneer een activiteit, en daarmee de lozing, invloed heeft op de waterkwaliteit is het uitgangspunt dat de impact van te voren bepaald en onderbouwd moet worden. Indien dit leidt tot een verslechtering van de situatie, moet voor de impactsbeoordeling (van een industriële lozing) het Handboek Immissietoets gebruikt worden om de impact te bepalen. 
Falend management is de reden niet de organisatorische complexiteit. En bij definitief splitsen komt er nog extra bestuurlijke complexiteit bij van publieke organisaties die moeten -maar slecht kunnen- samenwerken.
Aangezien de burger de rekening krijgt is het makkelijk om een beslissing te nemen. Lekker uit elkaar en opnieuw beginnen met een schone lei. Op naar het volgende wanbeleid. Men voelt zich niet aansprakelijk. 
Dag Manfred, 
kijk eens op www.pathema.nl 
Dat bedrijf levert al jaren apparatuur voor chemievrije koelwaterbehandeling. Ook bij grotere bedrijven. Niet zo groot als bij Chemelot waarschijnlijk, maar meer dan voldoende bewezen. Het principe is cavitatie, dus geen chloorelektrolyse. Voor de duidelijkheid, ik heb geen relatie met dit bedrijf.Jan Koning
Kijk dat is onderzoek met resultaat. Is het mogelijk dit naar de EU cie-leden te sturen die besluiten over toepassing drijfmest en Renure ipv Kunstmest -N. Toch flikken ze het om de norm voor Kunstmest- N hoog te houden. In Nederland is in vele onderzoeken en metingen aangetoond dat in de derogatiegebieden de NO3 gehalten veel lager zijn dan de de norm EN lager dan in niet derogatie gebieden!