secundair logo knw 1

Ongelijkbladig Vederkruid | Foto WDODeltaa

Waterschap Drents Overijsselse Delta reserveert de komende jaren een miljoen euro per jaar voor de bestrijding van water- en oeverplanten, die van nature niet in Nederland voorkomen. Het jaarlijkse budget wordt met 300.000 per jaar opgehoogd vanwege de groeiende verspreiding van deze planten.

“We hebben te maken met nieuwe exoten en meer verspreiding”, verklaart Evelien Bakker, specialist beheer en onderhoud bij Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Daarbij gaat het om planten als de Grote Waternavel, Parelvederkruid, Ongelijkbladig Vederkruid, Waterteunisbloem, Watercrassula, Waterwaaier, Japanse Duizendknoop en Grote Bereklauw. “Voor deze planten verplicht Europese regelgeving ons om ze beheersbaar te houden.”

Doel van WDODelta met deze extra financiële inspanning is in elk geval om verdere verspreiding van de planten te voorkomen en de locaties te verkleinen waar ze nu al voorkomen. “Op dit moment kiezen we voor een aanpak waarbij we de planten met wortel en tak verwijderen. Bij planten als het Ongelijkbladig Vederkruid zien we al duidelijke successen. Bij de Waterwaaier gaat dat langzamer.”

Het terugdringen van de niet inheemse planten, is volgens Bakker van belang om (onderwater)natuur te beschermen. “Dat geldt bijvoorbeeld zeker in Natura2000 gebieden als De Wieden en Weerribben. Daar is sprake van een directe bedreiging van kwetsbare natuur.”

Ook denkt Bakker dat het behalen van de waterkwaliteitsdoelen uit de Kaderrichtlijn Water moeilijker wordt door de invasieve waterplanten. Bijvoorbeeld als watergangen dichtgroeien omdat de exotische waterplanten zich snel uitbreiden en het zuurstofgehalte daardoor verandert. “Deze extra investering is echt nodig om aan de geldende regels te kunnen voldoen. Daarbij werken we natuurlijk samen met gebiedsbeheerders als Staatsbosbeheer en we vragen ook om hulp van inwoners. Want veel exoten komen uit tuinvijvers en aquariums."

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
    Piet Verdonschot · 2 months ago
    I.p.v. bestrijden zou het budget veel effectiever zijn benut door het kijken naar de oorzaken en daarop maatregelen inzetten! Duurzamer en goedkoper op termijn.
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.