secundair logo knw 1

Een klimaatadaptieve binnentuin. Foto HH Delfland

Geen groene daken en groenblauwe schoolpleinen meer, wel klimaatadaptieve binnentuinen en ondergrondse waterbergingen. Het Hoogheemraadschap van Delfland stopt eind dit jaar met het subsidiëren van kleinschalige initiatieven voor klimaatadaptatie. In plaats daarvan kiest het voor investeren in ‘effectievere’ gebiedsgerichte maatregelen.  

De afgelopen jaren konden particulieren, bedrijven, organisaties en instellingen in het gebied van Delfland een beroep doen op de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie als zij iets wilden doen om meer regenwater op te vangen en vast te houden. Het hoogheemraadschap steunde die initiatieven dan met een financiële bijdrage. 

Zo werden tuinen, terreinen, daken, pleinen, parken en straten ‘vergroend’, waardoor ze beter bestand werden tegen bijvoorbeeld extreme hoosbuien. Sinds 2016 zijn maar liefst negentienhonderd aanvragen toegekend voor in totaal circa 2,7 miljoen euro. Daardoor is volgens Delfland ook het ‘klimaatbewustzijn’ toegenomen. 

Inmiddels is het echter tijd om het over een andere boeg te gooien, meent waterschap. Het verwijst daarbij naar de klimaatscenario’s van het KNMI. "Die laten zien dat het klimaat sneller en heftiger verandert dan gedacht. Dit vraagt om versnelling en uitvoering van meer grootschalige maatregelen."

Meer impact maken 
Samen met partijen als gemeenten, bedrijven en woningcorporaties wil het waterschap daarom "meer impact maken" door gebiedsgericht aan de slag te gaan. "Dit is effectiever dan het subsidiëren van kleinschalige klimaatadaptieve maatregelen."

Bovendien, zo verklaart een woordvoerder, heeft Delfland vanuit de Stimuleringsregeling voor kleine initiatieven een beweging op gang gebracht die nu wordt overgenomen door gemeenten. 

Als voorbeelden van grootschaliger maatregelen noemt ze de klimaatadaptieve binnentuin van Staedion aan de Haagse Elboogstraat en de ondergrondse waterberging in de Rotterdamse wijk Spangen. 

Laatste aanvragen
De huidige stimuleringsregeling loopt nog tot 31 december van dit jaar. Aanvragen moeten voor die tijd zijn ingediend en vervolgens binnen negen maanden na toekenning worden uitgevoerd. Maar wacht niet te lang, want op is op, waarschuwt Delfland. 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
    Krisjan de Bruin · 3 months ago
    Waarom dure, complexe en onderhouds intensieve ondergrondse oplossingen stimuleren als je water ook bovengronds kunt opvangen?
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.