secundair logo knw 1

Lykke Leonardsen (Kopenhagen) pleit tijdens een paneldiscussie voor het betrekken van allerlei andere groepen bij klimaatadaptatie (foto: NWP)

Deel nog meer kennis en ervaringen, en vooral ook met partijen in andere sectoren. Deze boodschap viel in vele toonaarden te beluisteren tijdens de AIWW Summit 2018 in Rotterdam. Er zijn nieuwe samenwerkingsovereenkomsten afgesloten tussen Waternet en SIAAP (Parijs) en tussen de ontwikkelingsbank FMO en NWP.

“We streven naar betaalbare, effectieve en goed financierbare oplossingen om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan. Anders is het lastig om financiële instellingen te laten investeren. Deze tussentijdse top is bedoeld om hierover met elkaar ideeën te delen en elkaar te inspireren.”

Met deze woorden trapt Menno Holterman, voorzitter van de managing board van de Amsterdam International Water Week (AIWW) en ceo van Nijhuis Industries, de conferentiedag van 15 november af. Hij is blij dat de ongeveer honderdzestig deelnemers uit binnen- en buitenland niet alleen uit de watersector komen.” Vijfendertig procent van de aanwezigen hebben een andere achtergrond. Dat is belangrijk.”

Tussen waterweken in
Iedere twee jaar wordt een grote conferentie in het kader van de Amsterdam International Water Week gehouden, in combinatie met de vakbeurs Aquatech in de RAI. De volgende editie is in november 2019. Voor het eerst is nu in het jaar tussen twee waterweken een AIWW Summit georganiseerd. Daarvoor is uitgeweken naar Rotterdam.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb komt langs en belijdt zijn geloof in de ‘age of sharing’. “Zoals Jan Tinbergen, de Nobelprijswinnaar voor Economie uit onze stad, zei: delen is vermenigvuldigen. Wij werken bijvoorbeeld al jaren samen met Ho Chi Min City op watergebied. Dat heeft voor beide partijen grote toegevoegde waarde gehad bij het voorkomen van lekkages in leidingen.” Aboutaleb zegt te hopen dat het uitwisselen van kennis en ervaringen tevens leidt tot een hogere kwaliteit van beleidsvorming.

Meer gemeenschappelijke actie
Ook minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat benadrukt het belang van het delen van ideeën voor klimaatadaptatie. “We hebben innovaties nodig die een goede balans aanbrengen tussen beheersing en aanpassing.” Volgens de minister is het tijd voor meer gemeenschappelijke actie. “Partnerschappen zijn er niet alleen om kennis te delen, maar ook om samen acties te ondernemen. Ik kijk vooruit naar toekomstige discussies daarover.”

Komt uit de waterbubbel, is de oproep van watergezant Henk Ovink tijdens een paneldiscussie. “We vallen te gemakkelijk terug op de eigen watersector, terwijl het van groot belang is om verbindingen te leggen met terreinen als gezondheid en voedsel.” Zijn pleidooi krijgt bijval van Lykke Leonardsen, programmaleider voor duurzame stedelijke oplossingen in Kopenhagen. “Klimaatadaptatie is in een stedelijke omgeving erg complex. Als je dat als watersector alleen op je neemt, wordt je gezien als indringer. Betrek er dus andere groepen bij om tot geïntegreerde oplossingen te komen.” Een ander punt dat door onder meer een jonge waterprofessional wordt ingebracht: een grotere inbreng van burgers is eveneens belangrijk.

Nieuwe overeenkomsten
Tijdens de AIWW Summit is de tussenbalans opgemaakt van de negen Amsterdam Agreements uit 2017. In een jaar tijd is de nodige vooruitgang geboekt, blijkt uit een rondje. In Rotterdam zijn tevens twee nieuwe overeenkomsten afgesloten. Waternet en het Parijse waterbedrijf SIAAP ondertekenden een ‘memorandum of understanding’ (MoU), waarin zij afspreken om op zes terreinen de handen ineen te slaan. De thema’s zijn onder meer de communicatie met beleidsmakers en burgers, het terugwinnen van grondstoffen en het gedrag van opkomende stoffen in de stedelijke watercyclus. Waternet heeft al vergelijkbare samenwerkingsverbanden met waterbedrijven uit Berlijn, Kopenhagen, New York City en Singapore.

De andere MoU is tussen de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO en Netherlands Water Partnership. Eigenlijk gaat het om een verlenging van de samenwerking want zij hadden hiervoor al een jaar durende overeenkomst. Dat leidde tot projecten in drie landen en een gezamenlijke marktanalyse van de financieringsbehoefte van de Nederlandse watersector. Met de nieuwe samenwerking willen FMO en NWP het bewustzijn over mogelijke financiële instrumenten vergroten en betere verbindingen tussen ministeries, de Nederlandse watersector en financiële instellingen leggen. Ook worden veel nieuwe projecten gerealiseerd.

Wereldwijde wateragenda
Aan het eind van de bijeenkomst worden aanbevelingen voor de AIWW-conferentie van 2019 gedaan, zoals eerder onder de deelnemers verzameld. Het levert een aardig lijstje met adviezen op. Zo wordt gepleit voor een grotere bijdrage van niet-waterpartijen en burgers en meer aandacht voor opschaling van innovaties.

Ceo Patrick Verkooijen van het Global Center on Climate Adaptation komt met een aanbod dat in zijn ogen de aanwezigen niet kunnen weigeren. “De Global Commission on Climate Adaptation hoopt dat jullie beste bijdragen, praktijken en oplossingen de komende twee jaar de voedingsbodem zijn voor de aanbevelingen van de commissie en de acties die daarop volgen. Dus kom met jullie moedige oplossingen waarvoor snelheid en opschaling nodig zijn!”

Holterman haalt bij de afsluiting van de AIWW Summit de nauwe samenwerking met diverse andere waterweken in de wereld aan. Hij zegt daarop trots te zijn. “Hiermee zorgen we voor één wereldwijde wateragenda.”


MEER INFORMATIE

Website van AIWW
Overzicht Amsterdam Agreements 2017
Toespraak minister Van Nieuwenhuizen
NWP over opbrengst AIWW Summit
Overeenkomst tussen FMO en NWP
Start van mondiale klimaatcommissie

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Slecht verhaal!

De vraag was? "Wat is de echte prijs van water?"
Zeg dan meteen de echte prijs van 1 kubieke meter water kost zoveel. Punt.

Moet eerst hele kletsverhalen eromheen gaan lezen. Advies: kom meteen to the point!
Zeer terechte en verstandige actie van het schap. 
Het KRW-doel 'passende wateromstandigheden voor o.a. waterafhankelijke Natura2000-gebieden'  gaan we sowieso niet in 2027 halen en waarschijnlijk voor diverse Natura2000-gebieden ook nog niet in de volgende KRW-planperiode 2028-2033.
Gerrit Krajenbrink Gooi grondwater niet te grabbel
Mede naar aanleiding van de column van Jos Peters: belangrijk is dat de drinkwaterwinning minder 'stil' is in de politieke discussie over water, waterverspilling (drainage) en -vervuiling door de landbouw. En er dus niet alleen maar over schrijft in de vakbladen. Leer van de landbouw qua PR. Dit geldt helaas al zo lang. Roer u ook in het waterschap, drinkwaterbedrijf. Schoon water hoeft niet alleen van Brussel/KRW, maar is regionaal in ons eigen belang!
Met vriendelijke groet, Gerrit Krajenbrink, Hydroloog
De stellingen dat 'water weer een belang' is en 'klimaatbeleid niet door de shredder is gehaald' worden al gauw weer tegengesproken in dit artikel. Klimaatadaptatie is niet alleen hoogwaterbescherming.  Dat RLi het belang van WBS (dat sommige provincies wel degelijk serieus oppakken) en watertoets ondersteund, maar daarmee zijn we er niet.