0
0
0
s2smodern

Deel nog meer kennis en ervaringen, en vooral ook met partijen in andere sectoren. Deze boodschap viel in vele toonaarden te beluisteren tijdens de AIWW Summit 2018 in Rotterdam. Er zijn nieuwe samenwerkingsovereenkomsten afgesloten tussen Waternet en SIAAP (Parijs) en tussen de ontwikkelingsbank FMO en NWP.

“We streven naar betaalbare, effectieve en goed financierbare oplossingen om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan. Anders is het lastig om financiële instellingen te laten investeren. Deze tussentijdse top is bedoeld om hierover met elkaar ideeën te delen en elkaar te inspireren.”

Met deze woorden trapt Menno Holterman, voorzitter van de managing board van de Amsterdam International Water Week (AIWW) en ceo van Nijhuis Industries, de conferentiedag van 15 november af. Hij is blij dat de ongeveer honderdzestig deelnemers uit binnen- en buitenland niet alleen uit de watersector komen.” Vijfendertig procent van de aanwezigen hebben een andere achtergrond. Dat is belangrijk.”

Tussen waterweken in
Iedere twee jaar wordt een grote conferentie in het kader van de Amsterdam International Water Week gehouden, in combinatie met de vakbeurs Aquatech in de RAI. De volgende editie is in november 2019. Voor het eerst is nu in het jaar tussen twee waterweken een AIWW Summit georganiseerd. Daarvoor is uitgeweken naar Rotterdam.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb komt langs en belijdt zijn geloof in de ‘age of sharing’. “Zoals Jan Tinbergen, de Nobelprijswinnaar voor Economie uit onze stad, zei: delen is vermenigvuldigen. Wij werken bijvoorbeeld al jaren samen met Ho Chi Min City op watergebied. Dat heeft voor beide partijen grote toegevoegde waarde gehad bij het voorkomen van lekkages in leidingen.” Aboutaleb zegt te hopen dat het uitwisselen van kennis en ervaringen tevens leidt tot een hogere kwaliteit van beleidsvorming.

Meer gemeenschappelijke actie
Ook minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat benadrukt het belang van het delen van ideeën voor klimaatadaptatie. “We hebben innovaties nodig die een goede balans aanbrengen tussen beheersing en aanpassing.” Volgens de minister is het tijd voor meer gemeenschappelijke actie. “Partnerschappen zijn er niet alleen om kennis te delen, maar ook om samen acties te ondernemen. Ik kijk vooruit naar toekomstige discussies daarover.”

Komt uit de waterbubbel, is de oproep van watergezant Henk Ovink tijdens een paneldiscussie. “We vallen te gemakkelijk terug op de eigen watersector, terwijl het van groot belang is om verbindingen te leggen met terreinen als gezondheid en voedsel.” Zijn pleidooi krijgt bijval van Lykke Leonardsen, programmaleider voor duurzame stedelijke oplossingen in Kopenhagen. “Klimaatadaptatie is in een stedelijke omgeving erg complex. Als je dat als watersector alleen op je neemt, wordt je gezien als indringer. Betrek er dus andere groepen bij om tot geïntegreerde oplossingen te komen.” Een ander punt dat door onder meer een jonge waterprofessional wordt ingebracht: een grotere inbreng van burgers is eveneens belangrijk.

Nieuwe overeenkomsten
Tijdens de AIWW Summit is de tussenbalans opgemaakt van de negen Amsterdam Agreements uit 2017. In een jaar tijd is de nodige vooruitgang geboekt, blijkt uit een rondje. In Rotterdam zijn tevens twee nieuwe overeenkomsten afgesloten. Waternet en het Parijse waterbedrijf SIAAP ondertekenden een ‘memorandum of understanding’ (MoU), waarin zij afspreken om op zes terreinen de handen ineen te slaan. De thema’s zijn onder meer de communicatie met beleidsmakers en burgers, het terugwinnen van grondstoffen en het gedrag van opkomende stoffen in de stedelijke watercyclus. Waternet heeft al vergelijkbare samenwerkingsverbanden met waterbedrijven uit Berlijn, Kopenhagen, New York City en Singapore.

De andere MoU is tussen de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO en Netherlands Water Partnership. Eigenlijk gaat het om een verlenging van de samenwerking want zij hadden hiervoor al een jaar durende overeenkomst. Dat leidde tot projecten in drie landen en een gezamenlijke marktanalyse van de financieringsbehoefte van de Nederlandse watersector. Met de nieuwe samenwerking willen FMO en NWP het bewustzijn over mogelijke financiële instrumenten vergroten en betere verbindingen tussen ministeries, de Nederlandse watersector en financiële instellingen leggen. Ook worden veel nieuwe projecten gerealiseerd.

Wereldwijde wateragenda
Aan het eind van de bijeenkomst worden aanbevelingen voor de AIWW-conferentie van 2019 gedaan, zoals eerder onder de deelnemers verzameld. Het levert een aardig lijstje met adviezen op. Zo wordt gepleit voor een grotere bijdrage van niet-waterpartijen en burgers en meer aandacht voor opschaling van innovaties.

Ceo Patrick Verkooijen van het Global Center on Climate Adaptation komt met een aanbod dat in zijn ogen de aanwezigen niet kunnen weigeren. “De Global Commission on Climate Adaptation hoopt dat jullie beste bijdragen, praktijken en oplossingen de komende twee jaar de voedingsbodem zijn voor de aanbevelingen van de commissie en de acties die daarop volgen. Dus kom met jullie moedige oplossingen waarvoor snelheid en opschaling nodig zijn!”

Holterman haalt bij de afsluiting van de AIWW Summit de nauwe samenwerking met diverse andere waterweken in de wereld aan. Hij zegt daarop trots te zijn. “Hiermee zorgen we voor één wereldwijde wateragenda.”


MEER INFORMATIE

Website van AIWW
Overzicht Amsterdam Agreements 2017
Toespraak minister Van Nieuwenhuizen
NWP over opbrengst AIWW Summit
Overeenkomst tussen FMO en NWP
Start van mondiale klimaatcommissie

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.