secundair logo knw 1

Lykke Leonardsen (Kopenhagen) pleit tijdens een paneldiscussie voor het betrekken van allerlei andere groepen bij klimaatadaptatie (foto: NWP)

Deel nog meer kennis en ervaringen, en vooral ook met partijen in andere sectoren. Deze boodschap viel in vele toonaarden te beluisteren tijdens de AIWW Summit 2018 in Rotterdam. Er zijn nieuwe samenwerkingsovereenkomsten afgesloten tussen Waternet en SIAAP (Parijs) en tussen de ontwikkelingsbank FMO en NWP.

“We streven naar betaalbare, effectieve en goed financierbare oplossingen om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan. Anders is het lastig om financiële instellingen te laten investeren. Deze tussentijdse top is bedoeld om hierover met elkaar ideeën te delen en elkaar te inspireren.”

Met deze woorden trapt Menno Holterman, voorzitter van de managing board van de Amsterdam International Water Week (AIWW) en ceo van Nijhuis Industries, de conferentiedag van 15 november af. Hij is blij dat de ongeveer honderdzestig deelnemers uit binnen- en buitenland niet alleen uit de watersector komen.” Vijfendertig procent van de aanwezigen hebben een andere achtergrond. Dat is belangrijk.”

Tussen waterweken in
Iedere twee jaar wordt een grote conferentie in het kader van de Amsterdam International Water Week gehouden, in combinatie met de vakbeurs Aquatech in de RAI. De volgende editie is in november 2019. Voor het eerst is nu in het jaar tussen twee waterweken een AIWW Summit georganiseerd. Daarvoor is uitgeweken naar Rotterdam.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb komt langs en belijdt zijn geloof in de ‘age of sharing’. “Zoals Jan Tinbergen, de Nobelprijswinnaar voor Economie uit onze stad, zei: delen is vermenigvuldigen. Wij werken bijvoorbeeld al jaren samen met Ho Chi Min City op watergebied. Dat heeft voor beide partijen grote toegevoegde waarde gehad bij het voorkomen van lekkages in leidingen.” Aboutaleb zegt te hopen dat het uitwisselen van kennis en ervaringen tevens leidt tot een hogere kwaliteit van beleidsvorming.

Meer gemeenschappelijke actie
Ook minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat benadrukt het belang van het delen van ideeën voor klimaatadaptatie. “We hebben innovaties nodig die een goede balans aanbrengen tussen beheersing en aanpassing.” Volgens de minister is het tijd voor meer gemeenschappelijke actie. “Partnerschappen zijn er niet alleen om kennis te delen, maar ook om samen acties te ondernemen. Ik kijk vooruit naar toekomstige discussies daarover.”

Komt uit de waterbubbel, is de oproep van watergezant Henk Ovink tijdens een paneldiscussie. “We vallen te gemakkelijk terug op de eigen watersector, terwijl het van groot belang is om verbindingen te leggen met terreinen als gezondheid en voedsel.” Zijn pleidooi krijgt bijval van Lykke Leonardsen, programmaleider voor duurzame stedelijke oplossingen in Kopenhagen. “Klimaatadaptatie is in een stedelijke omgeving erg complex. Als je dat als watersector alleen op je neemt, wordt je gezien als indringer. Betrek er dus andere groepen bij om tot geïntegreerde oplossingen te komen.” Een ander punt dat door onder meer een jonge waterprofessional wordt ingebracht: een grotere inbreng van burgers is eveneens belangrijk.

Nieuwe overeenkomsten
Tijdens de AIWW Summit is de tussenbalans opgemaakt van de negen Amsterdam Agreements uit 2017. In een jaar tijd is de nodige vooruitgang geboekt, blijkt uit een rondje. In Rotterdam zijn tevens twee nieuwe overeenkomsten afgesloten. Waternet en het Parijse waterbedrijf SIAAP ondertekenden een ‘memorandum of understanding’ (MoU), waarin zij afspreken om op zes terreinen de handen ineen te slaan. De thema’s zijn onder meer de communicatie met beleidsmakers en burgers, het terugwinnen van grondstoffen en het gedrag van opkomende stoffen in de stedelijke watercyclus. Waternet heeft al vergelijkbare samenwerkingsverbanden met waterbedrijven uit Berlijn, Kopenhagen, New York City en Singapore.

De andere MoU is tussen de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO en Netherlands Water Partnership. Eigenlijk gaat het om een verlenging van de samenwerking want zij hadden hiervoor al een jaar durende overeenkomst. Dat leidde tot projecten in drie landen en een gezamenlijke marktanalyse van de financieringsbehoefte van de Nederlandse watersector. Met de nieuwe samenwerking willen FMO en NWP het bewustzijn over mogelijke financiële instrumenten vergroten en betere verbindingen tussen ministeries, de Nederlandse watersector en financiële instellingen leggen. Ook worden veel nieuwe projecten gerealiseerd.

Wereldwijde wateragenda
Aan het eind van de bijeenkomst worden aanbevelingen voor de AIWW-conferentie van 2019 gedaan, zoals eerder onder de deelnemers verzameld. Het levert een aardig lijstje met adviezen op. Zo wordt gepleit voor een grotere bijdrage van niet-waterpartijen en burgers en meer aandacht voor opschaling van innovaties.

Ceo Patrick Verkooijen van het Global Center on Climate Adaptation komt met een aanbod dat in zijn ogen de aanwezigen niet kunnen weigeren. “De Global Commission on Climate Adaptation hoopt dat jullie beste bijdragen, praktijken en oplossingen de komende twee jaar de voedingsbodem zijn voor de aanbevelingen van de commissie en de acties die daarop volgen. Dus kom met jullie moedige oplossingen waarvoor snelheid en opschaling nodig zijn!”

Holterman haalt bij de afsluiting van de AIWW Summit de nauwe samenwerking met diverse andere waterweken in de wereld aan. Hij zegt daarop trots te zijn. “Hiermee zorgen we voor één wereldwijde wateragenda.”


MEER INFORMATIE

Website van AIWW
Overzicht Amsterdam Agreements 2017
Toespraak minister Van Nieuwenhuizen
NWP over opbrengst AIWW Summit
Overeenkomst tussen FMO en NWP
Start van mondiale klimaatcommissie

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.