secundair logo knw 1

oekomstscenario's voor Nederland bij twee en bij vijf meter zeespiegelstijging | Afbeelding Universiteit Utrecht

Op verzoek van de Deltacommissaris bracht de Universiteit Utrecht in kaart welke gevolgen een zeespiegelstijging van twee meter en van vijf meter zou hebben voor Nederland. “Opvallend hoever landinwaarts de gevolgen dan merkbaar zullen zijn.”

“We hebben willen laten zien wat er bij deze twee gradaties van zeespiegelstijging vanuit de de delta bezien gebeurt, inclusief het huidige waterbeheersysteem maar nog zonder extra maatregelen te treffen”, benadrukt Kim Cohen. Cohen is Docent-Onderzoeker Fysische Geografie bij de Universiteit Utrecht en is een van de auteurs van de studie ‘Wat wil de delta?’ (pdf) die resulteerde uit het verzoek van de Deltacommissaris.

Kim CohenKim Cohen“Het was onze bedoeling om letterlijk en figuurlijk in kaart te brengen wat de gevolgen zouden zijn. Er is natuurlijk al heel veel van zulk onderzoek gedaan en op onderdelen was veel al uitgezocht. Wij hebben een poging gewaagd om overzicht te geven.” Als de zeespiegel twee meter stijgt, heeft dat logischerwijs wat minder gevolgen dan een stijging met vijf meter, maar ze verlopen wel langs de zelfde lijnen. Bij een zeespiegelstijging van vijf meter zijn de gevolgen ook in het rivierengebied en IJsseldal in het oosten van Nederland best ingrijpend.

Binnendijks worden gebieden drassig, brak grondwater kwelt naar het oppervlak. Het waterpeil in de rivieren stijgt over de volle lengte. Ook zullen buitendijkse gebieden langs rivieren en de kust vaker onder water komen te staan en groeit de kans op dijkdoorbraken. Volgens de onderzoekers lopen de meeste Waddeneilanden en oevers van zeearmen als de Westerschelde het risico af te kalven.

Verrassend voor Cohen en zijn collega’s was vooral hoever landinwaarts de gevolgen van de zeespiegelstijging merkbaar zullen zijn. “De implicaties zijn ook voor het rivierengebied best groot. Zelf keek ik er ook wel van op wat er gebeurt met het risico van overstromingen, en hoe moeilijk het zal zijn om als het een keer mis gaat, per ongeluk ondergelopen polders nog weer leeg te kunnen malen.”

De onderzoekers hebben er bewust voor gekozen om terughoudend te zijn met beleidsvoorstellen. “Het ging er echt om een soort baseline te creëren: wat zijn de scenario’s? De volgende stap is natuurlijk een technische en maatschappelijke discussie op basis van die scenario’s over de vraag hoe we ermee om willen gaan – als een interdisciplinair vraagstuk.”

Het zou volgens Cohen een misvatting zijn om de conclusies uit het onderzoek te defaitistisch op te vatten. “Als je cynisch bent dan zeg je: het lukt toch niet om de klimaatverandering te stoppen, dus zal Nederland over tachtig tot honderdvijftig jaar met deze gevolgen te maken krijgen. Wij benadrukken wel steeds dat het met een progressief klimaatbeleid niet tot deze mate van zeespiegelstijging hoeft te komen.”

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
    gert · 7 months ago
    Waterniveau in rivieren stijgt niet over de volle lengte. Pas in het deltagebied wordt er overlast ondervonden. 
    Hoe denk je dat een rivier met een waterval over de volle lente evenveel stijgt??
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het CEC-programma van STOWA en NWO heeft een aantal technieken onderzocht. Bekijk dit filmpje over een combinatie van bio assay en massaspectrometer om verontreiniging snel te kunnen duiden uit de database: RoutinEDA
https://vimeo.com/712902086
Is er een directe link naar de uitspraak beschikbaar? Ik vind de volgend passage van jullie artikel bijzonder verwoord: "Behalve over het gebruik van chemicaliën in het koelwater ging de rechtszaak ook over de voorwaarden van het waterschap voor lozingen in geval van onderhoud of reparatiewerkzaamheden aan installaties. Maar toestemming vooraf vond de rechter te ver gaan en een zogenoemde immissietoets (welke stoffen zitten erin) niet effectief." Lijkt me namelijk zeker niet in lijn met geldend waterkwaliteitsbeleid en ook niet met het oog op de uitspraak m.b.t. de tijdelijke achteruitgang. Wanneer een activiteit, en daarmee de lozing, invloed heeft op de waterkwaliteit is het uitgangspunt dat de impact van te voren bepaald en onderbouwd moet worden. Indien dit leidt tot een verslechtering van de situatie, moet voor de impactsbeoordeling (van een industriële lozing) het Handboek Immissietoets gebruikt worden om de impact te bepalen. 
Falend management is de reden niet de organisatorische complexiteit. En bij definitief splitsen komt er nog extra bestuurlijke complexiteit bij van publieke organisaties die moeten -maar slecht kunnen- samenwerken.
Aangezien de burger de rekening krijgt is het makkelijk om een beslissing te nemen. Lekker uit elkaar en opnieuw beginnen met een schone lei. Op naar het volgende wanbeleid. Men voelt zich niet aansprakelijk. 
Dag Manfred, 
kijk eens op www.pathema.nl 
Dat bedrijf levert al jaren apparatuur voor chemievrije koelwaterbehandeling. Ook bij grotere bedrijven. Niet zo groot als bij Chemelot waarschijnlijk, maar meer dan voldoende bewezen. Het principe is cavitatie, dus geen chloorelektrolyse. Voor de duidelijkheid, ik heb geen relatie met dit bedrijf.Jan Koning