0
0
0
s2smodern

In de strijd tegen de droogte in hun provincie vragen de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een onafhankelijke ‘adviescommissie droogte’ in te stellen. Die moet innovatieve oplossingen aandragen voor verantwoord watergebruik.

Met name de drie waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel maken zich ernstig zorgen over de gevolgen van klimaatverandering in Noord-Brabant. Volgens hen is dit dé provincie waar de droogteproblemen zich razendsnel opstapelen.

"Er is al veel in droogtebestrijding geïnvesteerd, maar het is niet genoeg. Dit vraagt om een stevige krachtenbundeling en een fundamenteel andere aanpak, van álle partners", schrijven ze aan Gedeputeerde Staten.


(advertentie)


Ze pleiten daarom ‘vurig’ voor een onafhankelijke, deskundige en breed samengestelde adviescommissie droogte in opdracht van GS. Die moet met innovatieve oplossingsrichtingen en concrete aanbevelingen voor een efficiënt en verantwoord (her)gebruik van water in 2030 en daarna komen.

Oud probleem
De waterschappen stellen dat ze als gevolg van klimaatverandering tegen de grenzen van het bestaande systeem aanlopen. "Hoe water vast te houden om het te kunnen gebruiken als we het nodig hebben, lijkt plots een nieuwe uitdaging."

Ze wijzen er echter ook op dat die klimaatverandering ‘slechts’ een oud probleem blootlegt. "Anderhalve eeuw ontginning, ontwatering, drainage en peilbeheer door ruilverkaveling en landinrichting, toenemende verstedelijking en verharding van terreinen en industriële activiteit met bijbehorende grond- en oppervlaktewateronttrekkingen hebben Brabant kwetsbaar gemaakt voor droogte."

Een radicale systeemverandering is daarom nodig, ofwel een volledige reset van de wijze waarop de verschillende functies en sectoren met het watersysteem omgaan. "Cruciaal is dat het noodzakelijke herstel van de waterbalans wordt gekoppeld aan urgente maatschappelijke opgaven en de ruimtelijke ordening in Brabant, én daarbuiten."

Nieuw kabinet
Daarvoor is een brede adviescommissie gewenst, menen de partijen, met mensen die (inter-)nationaal gezaghebbend zijn in de waterwereld, voldoende bekend zijn met de droogteproblematiek in Brabant, een brede oriëntatie op innovatie- en transitievraagstukken hebben en de nodige politieke en maatschappelijke ervaring meebrengen.

Deze commissie zou begin 2021 van start moeten gaan, zodat met de belangrijkste uitkomsten van de eerste fase ‘slim kan worden ingespeeld’ op een nieuw te vormen kabinet, dat naar verwachting in het najaar 2021 aantreedt. De uitkomsten van de tweede fase kunnen door datzelfde kabinet worden meegenomen in nieuwe beleids- en uitvoeringsprogramma’s. "Als dat lukt, zet Brabant de toon en wordt een bedreiging omgezet in een kans."

Gisteren heeft een eerste gesprek plaatsgevonden met het provinciebestuur. Dat staat hier positief tegenover, zegt een woordvoerder van Waterschap Brabantse Delta. "Binnenkort volgen gesprekken over de precieze invulling."

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • This commment is unpublished.
    Frans van de Ven · 1 months ago
    Mag ik dan aanbevelen om ook droogteproblematiek van de gebouwde omgeving (verdroging, bodemdaling/krimp, paalfunderingen, waterkwaliteit, stabiliteit, hittestress,...) mee te nemen? Dus niet alleen gericht op landbouw en natuur.
  • This commment is unpublished.
    Stan · 1 months ago
    Goede zaak. Werd tijd ook. Als het kalf dreigt te sterven van dorst....
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik snap er niks meer van: Klimaatopwarming hoeft niet meer gestopt te worden dus gaan we het maar adapteren??
Ha Floor - wat een inspirerend verhaal! Leuk om tot mij te nemen… .én als voorbeeld te nemen voor de Bollenstreek.
Erg leuk om te lezen dat de omslag van 'samenwerken omdat het moet' naar 'samenwerken omdat het loont' is gemaakt!
Ik ben bestuurlid van een VvE vakantiepark (Resort Duynzicht, Julianadorp aan Zee) met 36 individuele losstaande huizen, eigen watermeter, geen complex watersysteem, verhuurd grotendeels door commerciële verhuurorganisatie (Roompot).
Na heel veel onduidelijkheid zou deze wijze van verhuren het park 'prioritair' maken.
Wij hanteren een Legionella-beheersplan, geprotocolleerd en gedocumenteerd.
Als de recreatiewoningen 'zorghuizen' zouden zijn, of de verhuur door een eigenaar verzorgd zou worden waren ze NIET prioritair. Nu zijn wij verplicht OOK nog een peperduur geregistreerd bedrijf in de arm te nemen.
Hoe volstrekt onlogisch en belachelijk overdreven kunnen de voorschriften zijn?
Wat is het verschil met een particulier bewoond huisje, of een enkele recreatiewoning (beide NIET prioritair)?
Dat zal wel een massale oproep zijn geweest van al die AVV leden!
Wellicht een volgende keer ook de andere bonden eens raadplegen voor een evenwichtig artikel?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.