secundair logo knw 1

Een droge sloot in Zundert. Foto Brabantse Delta

In de strijd tegen de droogte in hun provincie vragen de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een onafhankelijke ‘adviescommissie droogte’ in te stellen. Die moet innovatieve oplossingen aandragen voor verantwoord watergebruik.

Met name de drie waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel maken zich ernstig zorgen over de gevolgen van klimaatverandering in Noord-Brabant. Volgens hen is dit dé provincie waar de droogteproblemen zich razendsnel opstapelen.

"Er is al veel in droogtebestrijding geïnvesteerd, maar het is niet genoeg. Dit vraagt om een stevige krachtenbundeling en een fundamenteel andere aanpak, van álle partners", schrijven ze aan Gedeputeerde Staten.

Ze pleiten daarom ‘vurig’ voor een onafhankelijke, deskundige en breed samengestelde adviescommissie droogte in opdracht van GS. Die moet met innovatieve oplossingsrichtingen en concrete aanbevelingen voor een efficiënt en verantwoord (her)gebruik van water in 2030 en daarna komen.

Oud probleem
De waterschappen stellen dat ze als gevolg van klimaatverandering tegen de grenzen van het bestaande systeem aanlopen. "Hoe water vast te houden om het te kunnen gebruiken als we het nodig hebben, lijkt plots een nieuwe uitdaging."

Ze wijzen er echter ook op dat die klimaatverandering ‘slechts’ een oud probleem blootlegt. "Anderhalve eeuw ontginning, ontwatering, drainage en peilbeheer door ruilverkaveling en landinrichting, toenemende verstedelijking en verharding van terreinen en industriële activiteit met bijbehorende grond- en oppervlaktewateronttrekkingen hebben Brabant kwetsbaar gemaakt voor droogte."

Een radicale systeemverandering is daarom nodig, ofwel een volledige reset van de wijze waarop de verschillende functies en sectoren met het watersysteem omgaan. "Cruciaal is dat het noodzakelijke herstel van de waterbalans wordt gekoppeld aan urgente maatschappelijke opgaven en de ruimtelijke ordening in Brabant, én daarbuiten."

Nieuw kabinet
Daarvoor is een brede adviescommissie gewenst, menen de partijen, met mensen die (inter-)nationaal gezaghebbend zijn in de waterwereld, voldoende bekend zijn met de droogteproblematiek in Brabant, een brede oriëntatie op innovatie- en transitievraagstukken hebben en de nodige politieke en maatschappelijke ervaring meebrengen.

Deze commissie zou begin 2021 van start moeten gaan, zodat met de belangrijkste uitkomsten van de eerste fase ‘slim kan worden ingespeeld’ op een nieuw te vormen kabinet, dat naar verwachting in het najaar 2021 aantreedt. De uitkomsten van de tweede fase kunnen door datzelfde kabinet worden meegenomen in nieuwe beleids- en uitvoeringsprogramma’s. "Als dat lukt, zet Brabant de toon en wordt een bedreiging omgezet in een kans."

Gisteren heeft een eerste gesprek plaatsgevonden met het provinciebestuur. Dat staat hier positief tegenover, zegt een woordvoerder van Waterschap Brabantse Delta. "Binnenkort volgen gesprekken over de precieze invulling."

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Is er een directe link naar de uitspraak beschikbaar? Ik vind de volgend passage van jullie artikel bijzonder verwoord: "Behalve over het gebruik van chemicaliën in het koelwater ging de rechtszaak ook over de voorwaarden van het waterschap voor lozingen in geval van onderhoud of reparatiewerkzaamheden aan installaties. Maar toestemming vooraf vond de rechter te ver gaan en een zogenoemde immissietoets (welke stoffen zitten erin) niet effectief." Lijkt me namelijk zeker niet in lijn met geldend waterkwaliteitsbeleid en ook niet met het oog op de uitspraak m.b.t. de tijdelijke achteruitgang. Wanneer een activiteit, en daarmee de lozing, invloed heeft op de waterkwaliteit is het uitgangspunt dat de impact van te voren bepaald en onderbouwd moet worden. Indien dit leidt tot een verslechtering van de situatie, moet voor de impactsbeoordeling (van een industriële lozing) het Handboek Immissietoets gebruikt worden om de impact te bepalen. 
Falend management is de reden niet de organisatorische complexiteit. En bij definitief splitsen komt er nog extra bestuurlijke complexiteit bij van publieke organisaties die moeten -maar slecht kunnen- samenwerken.
Aangezien de burger de rekening krijgt is het makkelijk om een beslissing te nemen. Lekker uit elkaar en opnieuw beginnen met een schone lei. Op naar het volgende wanbeleid. Men voelt zich niet aansprakelijk. 
Dag Manfred, 
kijk eens op www.pathema.nl 
Dat bedrijf levert al jaren apparatuur voor chemievrije koelwaterbehandeling. Ook bij grotere bedrijven. Niet zo groot als bij Chemelot waarschijnlijk, maar meer dan voldoende bewezen. Het principe is cavitatie, dus geen chloorelektrolyse. Voor de duidelijkheid, ik heb geen relatie met dit bedrijf.Jan Koning
Kijk dat is onderzoek met resultaat. Is het mogelijk dit naar de EU cie-leden te sturen die besluiten over toepassing drijfmest en Renure ipv Kunstmest -N. Toch flikken ze het om de norm voor Kunstmest- N hoog te houden. In Nederland is in vele onderzoeken en metingen aangetoond dat in de derogatiegebieden de NO3 gehalten veel lager zijn dan de de norm EN lager dan in niet derogatie gebieden!