secundair logo knw 1

Het definitieve besluit over een nieuw belastingstelsel voor de waterschappen valt pas eind volgend jaar. Op een aantal onderdelen is nadere studie nodig, concludeert de Unie van Waterschappen.

Daarom worden twee commissies aangesteld die zich over respectievelijk de BBP-systematiek en de bijdrage van natuur aan de watersysteemheffing zullen buigen. ''Dat kost tijd, maar het belang van een toekomstbestendig belastingstelsel is zo groot dat we daar de tijd voor nemen die nodig is’’, verklaart directeur Cathelijn Peters van de Unie.

Het was de bedoeling dat de ledenvergadering op 12 oktober een besluit zou nemen over het nieuwe stelsel, maar dat werd al uitgesteld tot 14 december. De Unie beloofde met een aangepast voorstel komen waarin zij de kritiek van de waterschappen zou verwerken.

Dat aangepaste voorstel is gisteren naar de leden verstuurd, aangevuld met het voorstel om twee commissies aan het werk te zetten. Op de vergadering in december wordt de waterschappen gevraagd alvast een voorlopig besluit te nemen over die onderdelen van het plan waarover brede consensus bestaat en groen licht te geven voor de twee nadere studies.

Die moeten uiterlijk in juni volgend jaar klaar zijn, waarna de vergadering van 13 december een definitief oordeel velt.

Maatwerk

Dit voorjaar presenteerde de Unie een voorstel voor een nieuw stelsel dat de kosten voor waterbeheer ‘eerlijker, duidelijker en duurzamer’ moet verdelen. Het zou bovendien ruimte bieden voor maatwerk, zodat recht wordt gedaan aan regionale verschillen.

Al snel barstte de kritiek los op zowel op de inhoud van de plannen als op het proces. Agrariërs en natuurbeheerders waren boos omdat zij fors meer belasting moeten gaan betalen. Waterschappen drongen aan op meer tijd om de plannen te kunnen beoordelen.

''Voor de uitgangspunten van het nieuwe stelsel en voor de voorstellen voor de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing bestaat gelukkig wel draagvlak’’, benadrukt Peters. ''Alleen over twee elementen binnen de watersysteemheffing zijn zorgen. Daar willen we in overleg met de waterschappen en belangrijke stakeholders beter naar kijken.’’

Commissie van wijzen

Een bestuurlijke commissie zal zich buigen over de zogeheten BBP-systematiek voor de uitwerking van het profijtbeginsel binnen de watersysteemheffing. Opdracht is om de kostentoedeling aan gebouwd (eigenaren gebouwen) en ongebouwd (grondeigenaren) door te ontwikkelen, te verbeteren en te concretiseren, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen tussen waterschappen.
Een externe ‘commissie van wijzen’ moet advies uitbrengen over een reële en vanuit het oogpunt van profijt te motiveren bijdrage van natuur aan de kosten van het watersysteembeheer, waarbij rekening wordt gehouden met het collectieve belang van natuur en de aard van lokale belasting vanuit de waterschappen.

In een uitgebreid document beschrijft de Unie of en waarom de voorlopige standpunten van de 21 waterschappen al dan niet tot aanpassing van het voorstel hebben geleid. In de begeleidende ledenbrief somt scheidend voorzitter Hans Oosters de wijzigingen kort op. ''Wij doen ons uiterste best het hierover met elkaar eens te worden’’, belooft hij.


Meer informatie:

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het CEC-programma van STOWA en NWO heeft een aantal technieken onderzocht. Bekijk dit filmpje over een combinatie van bio assay en massaspectrometer om verontreiniging snel te kunnen duiden uit de database: RoutinEDA
https://vimeo.com/712902086
Is er een directe link naar de uitspraak beschikbaar? Ik vind de volgend passage van jullie artikel bijzonder verwoord: "Behalve over het gebruik van chemicaliën in het koelwater ging de rechtszaak ook over de voorwaarden van het waterschap voor lozingen in geval van onderhoud of reparatiewerkzaamheden aan installaties. Maar toestemming vooraf vond de rechter te ver gaan en een zogenoemde immissietoets (welke stoffen zitten erin) niet effectief." Lijkt me namelijk zeker niet in lijn met geldend waterkwaliteitsbeleid en ook niet met het oog op de uitspraak m.b.t. de tijdelijke achteruitgang. Wanneer een activiteit, en daarmee de lozing, invloed heeft op de waterkwaliteit is het uitgangspunt dat de impact van te voren bepaald en onderbouwd moet worden. Indien dit leidt tot een verslechtering van de situatie, moet voor de impactsbeoordeling (van een industriële lozing) het Handboek Immissietoets gebruikt worden om de impact te bepalen. 
Falend management is de reden niet de organisatorische complexiteit. En bij definitief splitsen komt er nog extra bestuurlijke complexiteit bij van publieke organisaties die moeten -maar slecht kunnen- samenwerken.
Aangezien de burger de rekening krijgt is het makkelijk om een beslissing te nemen. Lekker uit elkaar en opnieuw beginnen met een schone lei. Op naar het volgende wanbeleid. Men voelt zich niet aansprakelijk. 
Dag Manfred, 
kijk eens op www.pathema.nl 
Dat bedrijf levert al jaren apparatuur voor chemievrije koelwaterbehandeling. Ook bij grotere bedrijven. Niet zo groot als bij Chemelot waarschijnlijk, maar meer dan voldoende bewezen. Het principe is cavitatie, dus geen chloorelektrolyse. Voor de duidelijkheid, ik heb geen relatie met dit bedrijf.Jan Koning