secundair logo knw 1

Foto: HKT

De BoerBurgerBeweging en Water Natuurlijk willen niet samen deelnemen aan een coalitie bij Waterschap Rivierenland. Daarvoor vinden zij de inhoudelijke verschillen te groot. BBB gaat nu praten met andere partijen over samenwerking.

Bij de waterschapsverkiezingen van 15 maart werd BBB winnaar met 6 zetels in het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland, gevolgd door Water Natuurlijk met 5 zetels. Verder kregen acht partijen 3 of minder zetels. Daarna is op voorstel van BBB Marianne Kallen-Morren aan de slag gegaan als verkenner. Zij presenteerde afgelopen maandag (3 april) haar advies.

Vorming van dagelijks bestuur ‘hele puzzel’
De zetelverdeling in het algemeen bestuur maakt volgens Kallen-Morren het vormen van een dagelijks bestuur tot een hele puzzel. Naast de zetels die BBB en Water Natuurlijk haalden, zijn 19 zetels verdeeld over tien partijen. Hierbij zitten de 2 geborgde zetels voor de categorie Ongebouwd (landbouw) en de 2 geborgde zetels voor natuurterreinbeheerders. 

Het is de wens van alle partijen om tot een stabiele coalitie en een stabiel dagelijks bestuur te komen. De meeste partijen geven de voorkeur aan een breed gedragen bestuursakkoord. Als dat niet lukt, is een coalitieakkoord een alternatief. Waarschijnlijk wordt het dan een coalitieakkoord op hoofdlijnen.

Inhoudelijke verschillen onoverbrugbaar
De vraag was: willen BBB en Water Natuurlijk als de twee grootste partijen met elkaar in zee? Kallen-Morren geeft aan dat het in de rede ligt dat de twee partijen zouden bekijken of samenwerking een optie is. Want hoewel hun inzichten uiteen liggen, vertegenwoordigen zij wel een derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Samenwerking tussen de tegenpolen blijkt er echter niet in te zitten volgens een bericht op de site van Waterschap Rivierenland. Nadat Kallen-Morren maandag een toelichting op de uitkomst van de verkenning gaf aan het nieuwe algemeen bestuur, zijn BBB en Water Natuurlijk met elkaar om tafel gaan zitten. De gezamenlijke conclusie is dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om de inhoudelijke verschillen in hun programma’s te overbruggen voor het vormen van een coalitie.

Nu andere coalitie onderzocht
BBB gaat nu praten met andere partijen. Daarop gaat Kallen-Morren in haar advies ook in. Zij raadt BBB aan om te kijken naar samenwerking met SGP(/CU), VVD, PvdA, AWP en Ongebouwd. Dit sluit aan bij de inhoudelijke standpunten van de partijen en de door hen genoemde voorkeur van samenwerking en doet recht aan de gewenste balans. Kallen-Morren is gevraagd om als informateur de gesprekken te begeleiden.

Aanpassing 6 april
Oorspronkelijk was een tussenzinnetje opgenomen dat Water Natuurlijk een samenwerkingsverband is tussen GroenLinks, D66 en Volt is. Vanuit de partij is gereageerd dat deze informatie in verschillende media onjuist is; daarom is de vermelding nu weggelaten. Water Natuurlijk is een onafhankelijke waterschapspartij. GroenLinks, D66, Volt en in een aantal regio's ook de PvdA steunen het verkiezingsprogramma en de uitgangspunten. In een bericht op de site van de partij wordt een toelichting gegeven.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)

Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!

Dan kunnen we dus ook mest drogen en het gedroogde gedeelte terugvaren naar Zuid Amerika alszijnde stikstof.