h2ologoprimair


knw uitgever h2o

KNW Voorjaarscongres - Stress door klimaatverandering

Gemeenten brengen mbv stresstesten de risico’s - en benodigde maatregelen - van klimaatverandering in kaart. Een integrale aanpak is vereist. Hoe voer je een goede dialoog over de juiste maatregelen om stad en platteland klimaatbestendig te maken? Tijdens KNW Voorjaarscongres 2018 kwamen partijen samen rondom dit actuele thema - vrijdag 20 april in Utrecht.

Lees verder

Women in Blue - bijeenkomst Vrouwen-Waternetwerk

Voor het succes van de Blue Deal - ‘20 miljoen mensen in 40 stroomgebieden wereldwijd helpen aan schoon, voldoende en veilig water’ - zijn vrouwen belangrijk. Hoe worden hun specifieke belangen in irrigatie, waterbeheer, drinkwater en sanitatie geborgd? Hoe gaan vrouwen -daar en hier- een bijdrage leveren aan het realiseren van de Blue Deal? Netwerkbijeenkomst 'Women in Blue' mmv Yvette van Dok, op 23 mei in Rotterdam

Lees verder

Introductiedag Waterschapswerk

Jong KNW Introductiedag 2018 voor jonge professionals in de watersector, op vrijdag 25 mei bij waterschap Aa en Maas in Den Bosch. Thema dit jaar is Waterschapswerk, met rondleidingen in de grondstoffenfabriek en het waterbergingsgebied Den Bosch. En tot slot natuurlijk een netwerkborrel.

Lees verder

Ruimtelijke inpassing van dijken

Symposium over uitdagingen en nieuwe inzichten voor de ruimtelijke inpassing van dijken, in de opgave van het hoogwater beschermingsprogramma - dinsdag 5 juni in Slot Loevestein.

Lees verder

Water in Smart Cities - groenblauwe daken

Save the date - Groenblauwe daken als oplossing voor klimaatproblemen in de stad zijn actueler dan ooit. Nieuwe ontwikkelingen en onderzoeksresultaten worden gedeeld op 19 september tijdens het Seminar 'Water in Smart Cities – leefbaarheid door groenblauwe daken'.

Lees verder

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het