secundair logo knw 1

De bouw van de nieuwe slibontwateringsinstallatie Heerenveen | Foto Wetterskip Fryslân

Wetterskip Fryslân gaat gezuiverd afvalwater van de rioolwaterzuivering Heerenveen gebruiken voor het ontwateren van het slib in de naastgelegen nieuwe slibontwateringsinstallatie. De weigering van Vitens om drinkwater te leveren is de aanleiding om effluent te gaan hergebruiken. “‘Achteraf gezien zijn we hier blij mee”, zegt dagelijks bestuurder Remco van Maurik van het Friese waterschap.

Wetterskip Fryslân bouwt in Heerenveen een nieuwe slibontwateringsinstallatie (SOI). In de installatie wordt het zuiveringsslib van vrijwel alle 27 rioolwaterzuiveringen in Fryslân ontwaterd voordat dit wordt getransporteerd naar een verwerkingsbedrijf.

De nieuwe SOI bestaat uit 4 centrifuges die zoveel mogelijk water halen uit het zuiveringsslib van de rioolwaterzuiveringen. Er komen 3 opslagtanks voor de opslag van het aangevoerde slib uit de rwzi’s, 2 nieuwe slibsilo’s voor de opslag van het ontwaterde slib en een nieuwe geurbehandelingsinstallatie.

De centrifuges verbruiken voor het ontwateren van slib meer water dan de filterpersen in de huidige ontwateringsinstallatie. Daarvoor gaat het waterschap effluent gebruiken. Het is voor het eerst dat het waterschap gezuiverd afvalwater gebruikt in het eigen bedrijfsproces. Het investeert 300.000 euro in de toepassing en bespaart daarmee elk jaar 80 miljoen liter aan drinkwater.

“Al ons effluentwater stroomt tot dusver naar het oppervlaktewater. Uit het onderzoek blijkt dat het gebruik van effluentwater, in plaats van bron- en drinkwater, voor ons de duurzaamste keuze is. Ook met het oog op de toenemende droogte door klimaatverandering”, zegt dagelijks bestuurder Van Maurik in een persbericht. “Andere Nederlandse waterschappen hebben ook goede ervaringen met het toepassen van effluentwater in hun bedrijfsprocessen.”

Naar verwachting is de nieuwe SOI in oktober 2024 klaar voor gebruik. De totale investering bedraagt 38 miljoen euro. Dat betreft niet alleen de realisatie van de nieuwe installatie, maar ook de sloop van bestaande SOI en slibopvangtanks. Er komt ook een nieuw bedieningsgebouw met werkplaats.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
    Peter Willems · 24 days ago
    Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Slecht verhaal!

De vraag was? "Wat is de echte prijs van water?"
Zeg dan meteen de echte prijs van 1 kubieke meter water kost zoveel. Punt.

Moet eerst hele kletsverhalen eromheen gaan lezen. Advies: kom meteen to the point!
Zeer terechte en verstandige actie van het schap. 
Het KRW-doel 'passende wateromstandigheden voor o.a. waterafhankelijke Natura2000-gebieden'  gaan we sowieso niet in 2027 halen en waarschijnlijk voor diverse Natura2000-gebieden ook nog niet in de volgende KRW-planperiode 2028-2033.
Gerrit Krajenbrink Gooi grondwater niet te grabbel
Mede naar aanleiding van de column van Jos Peters: belangrijk is dat de drinkwaterwinning minder 'stil' is in de politieke discussie over water, waterverspilling (drainage) en -vervuiling door de landbouw. En er dus niet alleen maar over schrijft in de vakbladen. Leer van de landbouw qua PR. Dit geldt helaas al zo lang. Roer u ook in het waterschap, drinkwaterbedrijf. Schoon water hoeft niet alleen van Brussel/KRW, maar is regionaal in ons eigen belang!
Met vriendelijke groet, Gerrit Krajenbrink, Hydroloog
De stellingen dat 'water weer een belang' is en 'klimaatbeleid niet door de shredder is gehaald' worden al gauw weer tegengesproken in dit artikel. Klimaatadaptatie is niet alleen hoogwaterbescherming.  Dat RLi het belang van WBS (dat sommige provincies wel degelijk serieus oppakken) en watertoets ondersteund, maar daarmee zijn we er niet.