Colors: Blue Color

0
0
0
s2sdefault

Nederland presenteert tijdens de zes maanden durende wereldtentoonstelling in Dubai allerlei innovaties en technologieën die te maken hebben met de verbinding van water, energie en voedsel. De blikvanger in het Nederlandse paviljoen is een hoge kegel waarop planten en paddenstoelen worden geteeld. Het water dat hiervoor nodig is, wordt uit woestijnlucht gehaald.

0
0
0
s2sdefault

Het droogteseizoen is officieel voorbij maar in het zuiden van het gebied van Waterschap De Dommel is het nog steeds niet toegestaan om water uit beken en sloten te halen. De verlenging van het verbod dat normaal op 1 oktober afloopt, is volgens het waterschap onder meer nodig omdat de helft van de grondwaterstanden lager dan gemiddeld zijn. In Limburg is het onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater wel komen te vervallen.

0
0
0
s2sdefault

Kennisinstituut Wetsus is nog steeds op zoek naar financiering voor na 2023. Tot dat jaar is de wetenschappelijke instelling verzekerd van financiële middelen om het onderzoeksprogramma uit te voeren, maar daarna is de toekomst onzeker. Het instituut vestigt zijn hoop op het Nationale Groeifonds en erkenning als TO2-instituut.

0
0
0
s2sdefault

Tijdens het NK Tegelwippen dat een half jaar duurde, zijn welgeteld 1.556.919 tegels verwijderd om plaats te maken voor groen. De Gouden Tegel is voor Rucphen. In deze Brabantse gemeente zijn 990 tegels per duizend inwoners gelicht.

0
0
0
s2sdefault

Op de helft van de meetlocaties is de waterkwaliteit goed en maar op eentje slecht. Dat is het resultaat van de WaterBlitz die eind september in Eindhoven is georganiseerd door het onderzoeksinstituut Earthwatch Europe en Waterschap De Dommel. Ruim honderd vrijwilligers hebben in wateren verspreid door de hele stad metingen verricht.

0
0
0
s2sdefault

Dit jaar dingen 99 innovaties mee naar de Waterinnovatieprijs, die deze keer als thema heeft: Het waterschap van de toekomst. De jury buigt zich over de inzendingen die zijn gedaan in vier categorieën: ‘Aanpassen aan weersextremen’, ‘Klimaatneutraliteit’, ‘Gezond water en een gezonde bodem’ en ‘Waterschap van de toekomst’.

0
0
0
s2sdefault

Staatstoezicht op de Mijnen concludeert dat de veiligheid bij de geothermiebedrijven is verbeterd, maar dat de professionalisering nog niet op het gewenste niveau is. De vereniging van waterbedrijven ziet in geothermie een bedreiging van de grondwaterbronnen voor drinkwater. De geothermiesector ziet dat anders.

0
0
0
s2sdefault

De chemische kwaliteit van het water wordt getest aan de hand van vastgestelde normen voor circa 150 stoffen. Maar er kunnen tot wel 150.000 stoffen voorkomen in het water. Om de daadwerkelijke giftigheid van het water te bepalen, onderzocht kennisinstituut STOWA het gezamenlijk effect van álle stoffen samen. In de helft van de oppervlaktewateren blijkt de toxische druk te hoog. 

0
0
0
s2sdefault

Minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat gaat de drinkwaterbedrijven iets meer investeringsruimte bieden, door de Weigthed Average Cost of Capita (WACC) vast te stellen op 2,95 procent. Dat is 0,2 procentpunt meer dan de huidige WACC. De bewindsvrouw volgt daarmee het advies van de Autoriteit Markt en Consument (ACM). Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

0
0
0
s2sdefault

Door de dijken beter te beheren, kan erosie voorkomen worden. Daarnaast neemt de biodiversiteit al na een paar jaar toe. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Environmentel Research in opdracht van Rijkswaterstaat. Langs het Amsterdam-Rijnkanaal is een proef gedaan.

0
0
0
s2sdefault

Voor de elfde editie van de verkiezing Publiek Denken Top 100 Ambtenaar van het Jaar zijn twaalf mensen uit de publieke waterwereld genomineerd. Dat is er een meer dan vorig jaar. Zij verdienden volgens hun collega’s een plek in de Top 100, waaruit het publiek nu twaalf finalisten mag kiezen.

0
0
0
s2sdefault

Vervuiling door onvoldoende gezuiverd afvalwater van steden en industrie en diffuse vervuiling door landbouw zijn volgens het Europees Milieuagentschap (EEA) twee van de belangrijkste redenen dat heel wat Europese wateren onder druk staan. Daar komen nog uitdagingen voor het waterbeheer bij als kunstmatige obstakels en de opmars van invasieve exoten. Er is wel een breed scala aan maatregelen beschikbaar. Een beter gebruik daarvan zou veel helpen.

0
0
0
s2sdefault

Waterschap Drents Overijssel Delta (WDOD) gaat volgend jaar beginnen met de versterking van de stadsdijken in Zwolle. Na jaren van voorbereiding is het definitief ontwerp vastgesteld. “Een mijlpaal”, aldus heemraad Breun Breunissen van WDOD. De versterking is een bijzonder project, de kering ligt in een plangebied met een bedrijventerrein, een woonwijk én een Natura-2000 gebied.

0
0
0
s2sdefault

AquaMinerals vierde gisteren – verlaat – het 25-jarig bestaan met een live symposium in Utrecht. Een hoogtepunt was de uitreiking van het gouden certificaat Cradle to Cradle (C2C) aan de Nederlandse drinkwaterbedrijven en De Watergroep uit Vlaanderen. Dit is een erkenning voor hun inspanningen om kalkkorrels die vrijkomen bij het ontharden van drinkwater, opnieuw in te zetten als grondstof voor allerlei toepassingen.

0
0
0
s2sdefault

Lidstaten passen het Europese landbouw- en waterbeleid zodanig toe dat boeren niet worden gestimuleerd om zuiniger om te gaan met water. Sterker, er is sprake van verkwisting. Zo krijgen boeren vaak vrijstellingen voor grondwateronttrekkingen. Ook gaat meer subsidie naar irrigatie, die vaak een grote wissel trekt op het waterpeil, dan naar het vasthouden van water, constateert de Europese Rekenkamer.

0
0
0
s2sdefault

Argusvlinder, regenworm, stadsduif en vos. Met deze profielen om de biodiversiteit op een slimme manier in projecten te verankeren won TAUW een prijsvraag van vier waterschappen. Het advies- en ingenieursbureau gaat nu samen met deze waterschappen de biodiversiteitsprofielen realiseren.

0
0
0
s2sdefault

Voor struviet dat AquaMinerals voor de waterschappen afzet, is een nieuwe toepassing ontwikkeld. De mineraal wordt voortaan ook gebruikt als grondstof voor macronutriënten in industriële afvalwaterzuiveringen. Het bedrijf Opure maakt hiervoor het product.

0
0
0
s2sdefault

In Breklenkamp in Twente is een pilot van start gegaan om te komen tot een klimaatbestendiger waterbeheer. Binnen de pilot moet door samenwerking tussen inwoners, agrariërs en waterschap Vechtstromen het waterbeheer zo worden ingericht dat weersextremen, zowel droogte als sterke regenval, beter kunnen worden opgevangen.

0
0
0
s2sdefault

Onderwaterdrainage leidt niet tot minder CO2-uitstoot door oxiderend veen. Het is wel een probaat middel om de grondwaterstand te beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit en Wageningen Environmental Research (WENR) in het kader van het Friese Veenweideprogramma.

0
0
0
s2sdefault

Door nu rekening te houden met de stijging van de zeespiegel, kunnen in de toekomst miljoenen mensen worden gered. Dat laten onderzoekers van onder andere Deltares en de Universiteit Utrecht zien aan de hand van verschillende scenario’s, met en zonder wereldwijde inspanning om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.