Annelore Roelofs wordt de nieuwe algemeen directeur van Waternet. Ze volgt Roelof Kruize op die per 1 maart 2022 is gestopt. 

Annelore Roelofs 180 vk Annelore RoelofsRoelofs (1958) vervult de rol op interim basis. Dit hangt samen met de veranderopgave waar Waternet voor staat, zo laat het watercyclusbedrijf weten.

“De opdrachtgevers van Waternet, het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam, bezinnen zich op de toekomst. Zij versterken hun bestuurlijke en beleidsmatige samenwerking en onderzoeken de governance (sturing en toezicht van de Waternetorganisatie). Een belangrijk moment voor deze uitvoeringsorganisatie”, zegt Martien den Blanken, voorzitter van het Stichtingsbestuur Waternet.

Roelofs heeft ruime ervaring als manager. Na haar studie rechten was Roelofs eerst werkzaam bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vervolgens als plaatsvervangend algemeen directeur van de Penitentiaire Inrichtingen Over-Amstel in Amsterdam. 

Vervolgens werkte ze achtereenvolgens bij regiopolitie in Flevoland (waarnemend korpschef), het Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (directeur) en Regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland (korpschef). Sinds 1 mei 2020 is ze plaatsvervangend hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

 

MEER INFORMATIE
Roelof Kruize stopt als algemeen directeur van Waternet