Annelore Roelofs wordt de nieuwe algemeen directeur van Waternet. Ze volgt Roelof Kruize op die per 1 maart 2022 is gestopt. 

Annelore Roelofs 180 vk Annelore RoelofsRoelofs (1958) vervult de rol op interim basis. Dit hangt samen met de veranderopgave waar Waternet voor staat, zo laat het watercyclusbedrijf weten.

“De opdrachtgevers van Waternet, het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam, bezinnen zich op de toekomst. Zij versterken hun bestuurlijke en beleidsmatige samenwerking en onderzoeken de governance (sturing en toezicht van de Waternetorganisatie). Een belangrijk moment voor deze uitvoeringsorganisatie”, zegt Martien den Blanken, voorzitter van het Stichtingsbestuur Waternet.

Roelofs heeft ruime ervaring als manager. Na haar studie rechten was Roelofs eerst werkzaam bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vervolgens als plaatsvervangend algemeen directeur van de Penitentiaire Inrichtingen Over-Amstel in Amsterdam. 

Vervolgens werkte ze achtereenvolgens bij regiopolitie in Flevoland (waarnemend korpschef), het Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (directeur) en Regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland (korpschef). Sinds 1 mei 2020 is ze plaatsvervangend hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

 

MEER INFORMATIE
Roelof Kruize stopt als algemeen directeur van Waternet

Laatste reacties op onze artikelen

@P.C. de RuiterU heeft gelijk. Het is aangepast.
Uit de tekst kan worden gelezen dat de Motie van afkeuring is ingediend bij Waterschap Hollandse Delta.
Dit moet zijn bij Waterschap Delfland!
(zie https://www.rodi.nl/hoekvanholland/politiek/344702/motie-van-afkeuring-voor-nieuw-college-waterschap-delfland )
Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.