Waterschap Zuiderzeeland heeft van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) een lening van 21 miljoen euro gekregen, waarin afspraken over duurzaamheid zijn opgenomen. Bij het halen van drie mijlpalen ontvangt het waterschap een korting op de jaarlijkse rente. Het is voor de eerste keer dat de NWB Bank een duurzaamheidslening aan een klant verstrekt.

Het waterschap gebruikt de lening met een looptijd van dertig jaar om de eigen leningenportefeuille op een financieel gunstige manier aan te passen en daarmee de lastenstijging voor inwoners en bedrijven te beperken. Met het bedrag van 21 miljoen euro worden drie andere leningen met hogere rentes vervangen. Maar ook de koppeling aan duurzaamheid is een duidelijk pluspunt, laat woordvoerder Marjolein Oldenbeuving van Waterschap Zuiderzeeland weten.

“Wij hebben de ambitie om grote stappen in het reduceren van onze CO2-uitstoot te zetten en willen in 2050 klimaatneutraal zijn. Ook hechten we veel belang aan goed werkgeverschap en vergroten van de biodiversiteit. We willen duurzaamheid standaard betrekken in alle onderdelen van ons werk en deze lening past hier natuurlijk heel goed bij.”

Duurzame prestaties beloond
Voor de NWB Bank gaat het om een primeur. De bank heeft voor het eerst in een lening aan een organisatie opgenomen dat het behalen van duurzame prestatie-indicatoren wordt beloond (zie kader ‘Financiering smeerolie in verduurzamingsmachine’). Het idee daarvoor is op tafel gekomen in een overleg op bestuurlijk niveau tussen de bank en het waterschap. De kern is dat Zuiderzeeland een korting krijgt op de jaarlijkse rente van 1,098 procent, als het waterschap aan drie duurzaamheidsambities voldoet: verkleining van de klimaatvoetafdruk, vergroting van biodiversiteit en versterking van aantrekkelijk en inclusief werkgeverschap.

Hierover zijn momenteel afspraken voor een periode van vijf jaar gemaakt, meldt Oldenbeuving. “De hoogte van de korting op de rente is een afspraak tussen ons en de bank, dat wordt niet gedeeld. We rapporteren jaarlijks over het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen en dit wordt getoetst. Als wij een deel van de doelen halen, krijgen we ook een deel van de korting.”

Drie ambities centraal
De prestatie van het verkleinen van de klimaatvoetafdruk houdt verband met het streven van het waterschap om in 2050 klimaatneutraal te zijn. “Een mooi voorbeeld is de renovatie en verduurzaming van gemaal Vissering op Urk. Ook zijn we bezig met de optimalisatie van de Ephyra-installatie op de zuivering Tollebeek. Hiermee wekken we zelf energie op.”

Voor het vergroten van biodiversiteit heeft Waterschap Zuiderzeeland vorig jaar een agenda opgesteld. Het waterschap gaat bij het onderhoud langs de dijken en watergangen veel meer inzetten op het stimuleren van de verscheidenheid aan planten en dieren. Oldenbeuving: “In de praktijk betekent dit veel minder klepelen en veel meer ‘maaien en ruimen’. Ons doel is uiteindelijk 60 procent van de watergangen volgens deze methode te onderhouden.”

Aantrekkelijk en inclusief werkgeverschap houdt in dat het waterschap iedereen gelijke kansen wil bieden. “Uiteraard nemen we daarbij ook onze verantwoordelijkheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te geven.”


‘FINANCIERING SMEEROLIE IN VERDUURZAMINGSMACHINE’

Waterschap Zuiderzeeland is de eerste klant waaraan de Nederlandse Waterschapsbank een aan duurzaamheid gekoppelde lening verstrekt. Afhankelijk van de ervaringen hiermee hoopt de bank dit type financiering in de toekomst aan meer klanten aan te kunnen bieden. De NWB Bank financiert niet alleen waterschappen maar ook andere organisaties in de (semi-)publieke sector, zoals gemeenten en woningcorporaties.

De lening met duurzaamheidsafspraken past volgens de NWB Bank bij het eigen klimaatactieplan dat zich richt op het reduceren van de klimaatvoetafdruk van de kredietportefeuille en het belonen van organisaties die hierbij erg goed presteren. In een interview in magazine H2O (april 2021) omschrijft bestuursvoorzitter Lidwin van Velden financiering als smeerolie in de verduurzamingsmachine. “De klimaatverandering vergt enorme investeringen in waterbeheer, energie, woningbouw, circulariteit en biodiversiteit. Hierbij kunnen wij niet aan de zijlijn blijven staan.” Daarom is in 2018 de koers vernieuwd. Het jaar daarop financierde de NWB Bank voor 300 miljoen euro aan duurzaamheidsprojecten.


MEER INFORMATIE
Bericht Waterschap Zuiderzeeland
Bericht NWB Bank
H2O-interview Lidwin van Velden

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.