Versnel de aanpak voor het klimaatbestendig inrichten van Nederland en trek daarvoor structureel geld uit. Deze oproep doet de Unie van Waterschappen aan het nieuwe kabinet. Want anders kan de schade door weersextremen mogelijk oplopen tot 174 miljard euro in 2050, is de waarschuwing.

Niet alleen het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen maar ook klimaatadaptatie moet volgens de Unie van Waterschappen een topprioriteit worden in het nieuwe regeerakkoord. In verband hiermee haalt de Unie een uitspraak van demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat aan. Zij stelde onlangs dat er een bedrag van ruim 2 miljard euro nodig is voor het beheer en onderhoud van de Nederlandse infrastructuur. De Unie pleit voor een vergelijkbare investering in maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

Structureel extra financiering
“Wij noemen geen concreet bedrag maar zeggen wel dat water ook een belangrijk onderdeel van de infrastructuur is”, licht Jane Alblas van de Unie van Waterschappen toe. “De decentrale overheden investeren zeker in klimaatadaptatie, maar om echt te kunnen versnellen is extra geld vanuit het Rijk nodig. Er moeten ingrijpende keuzes worden gemaakt over de inrichting van Nederland en voor de uitvoering daarvan moet structureel meer financiering komen.”

De minister gaf tijdens het Deltacongres op 11 november die boodschap zelf al mee aan het volgende kabinet, zegt Alblas. “Dat signaal bekrachtigen we met onze oproep. Volgende week maandag wordt het een belangrijk onderwerp bij het Wetgevingsoverleg Water in de Tweede Kamer. Wij willen de urgentie delen dat bijvoorbeeld overal extreme buien kunnen vallen, zoals in juli in Limburg.”

Potentieel enorme schade
De Unie van Waterschappen wijst op de enorme schadekosten, als Nederland niet klimaatbestendig wordt ingericht. Volgens de website Klimaatsschadeschatter kan de potentiële schade oplopen tot ongeveer 174 miljard euro in 2050 (zie infographic). De maximale schade door droogte is verreweg het hoogst: 124 miljard euro. Voor wateroverlast is het maximumbedrag 41,5 miljard euro en voor hitte 8,1 miljard euro. Vooral particulieren dreigen de dupe te worden.

Deze inschatting is gebaseerd op de klimaatscenario’s van het KNMI uit 2014. Het instituut is bezig om nieuwe scenario’s op te stellen aan de hand van een recent rapport van het VN-klimaatpanel IPCC. Alblas: “Het eerste signaal is dat de cijfers voor Nederland zeker niet rooskleuriger zullen worden. Dat benadrukt het belang van een versnelde aanpak van de gevolgen van klimaatverandering.”

 

Klimaatschade tot 2050 loep Schade door klimaatverandering van 2018 tot 2050 I Bron: Website Klimaatschadeschatter

 

MEER INFORMATIE
Toelichting Unie van Waterschappen
Website Klimaatschadeschatter
H2O Actueel over Deltacongres H2O Actueel: Klimaatsignaal’21 KNMI
H2O-interview met Rogier van der Sande 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • This commment is unpublished.
    Hans Olsthoorn · 8 months ago
    Eens met insteek van Hans Middendorp. Droge voeten is geen vanzelfsprekendheid meer en verhogen van de waterschapslasten ligt voor de hand. Ook al gaat het om wateroverlast op straat; het watersysteem is immers een geheel. Waterschappen moeten m.i. wel veel vroeger betrokken worden bij strategische planvorming rond woningbouw e.d. zodat problemen met wateroverlast (en ook verdroging) vooraf beter voorkomen kunnen worden.
  • This commment is unpublished.
    Hans Middendorp · 9 months ago
    Heel bijzonder dat de Unie van Waterschappen om extra geld vraagt aan het Rijk voor klimaatadaptatie, terwijl de waterschappen juist hun onafhankelijkheid koesteren en ook hun eigen belasting heffen. Klimaatadaptatie is vooral waterbeheer, waarin ook hemelwateroverlast en verdroging structureel een plek moeten krijgen. Financiële dekking voor klimaatadaptieve maatregelen komt dan logischerwijs uit een opslag op de bestaande watersysteemheffing, of uit een nieuwe klimaatheffing door de waterschappen.