0
0
0
s2sdefault

SusPhos is een Nederlandse start-up, die een nieuwe methode ontwikkelt om fosfaat en andere stoffen te winnen uit afvalstromen van waterzuiveringsinstallaties en de industrie. De bedoeling is dat de teruggewonnen stoffen worden gebruikt in producten zoals kunstmest en vlamvertragers.

SusPhos heeft een reactor op laboratoriumschaal ontwikkeld, die uit het mineraal struviet (een afvalproduct van het waterzuiveringsproces) fosfaat, magnesium en ammonium kan winnen. Het jonge bedrijf heeft nu financiering ter waarde van een half miljoen euro beschikbaar om de techniek op te schalen, zodat deze geschikt is om op een rwzi op commerciële schaal te functioneren.

Het bedrijf werkt hierbij samen met Paques. "We verwachten dat we in april of mei volgend jaar een installatie gereed hebben, die op de waterzuiveringsinstallatie van Wetterskip Fryslân in Leeuwarden komt te staan", zegt SusPhos-directeur Marissa de Boer.

Paques Technology
De installatie wordt gebouwd bij Paques Technology en zal gebruikt worden op de rwzi van Wetterskip Fryslân in Leeuwarden. Naast Paques is AquaMinerals een samenwerkingspartner van SusPhos. Het bedrijf is betrokken bij het onderzoek naar de kwaliteit van struviet en naar de mogelijkheid om dit mineraal van waterschappen te gebruiken als grondstof voor SusPhos.

SusPhos richt zich niet alleen op waterschappen. Volgens De Boer kunnen slachterijen en bedrijven die aardappelen verwerken eveneens gebruik maken van de technologie. Ook deze bedrijven hebben fosfaatrijk afvalwater.