0
0
0
s2sdefault

Waterschap De Stichtse Rijnlanden plaatst een ozoninstallatie in de rwzi in Houten voor de verwijdering van medicijn resten. De installatie moet eind 2021 operationeel zijn. Het is de eerste volwaardige ozoninstallatie in Nederland.

Nadat de ozoninstallatie eerder al getest is door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, neemt De Stichtse Rijnlanden als eerste waterschap de installatie volledig in gebruik. “We hebben kennis uitgewisseld met onze collega’s van HHNK. Dat heeft ertoe geleid dat we hetzelfde ontwerpproces gaan bewandelen”, zegt persvoorlichter Clarion Wegerif.

Over de locatie van de installatie, naast het Amsterdam Rijnkanaal en vlakbij Het Lek, is goed nagedacht. “Om twee redenen: ten eerste zit de rwzi vlakbij een waterinnamepunt van Waternet en ten tweede omdat de schaal van deze rwzi precies goed is voor het inpassen van de installatie; niet te groot en niet te klein.”

Variantenstudie
Uit een variantenstudie van ingenieursbureau Sweco kwam de ozoninstallatie het beste uit de bus. “We hebben ook gekeken naar een actief koolfilter variant en naar een combinatie van een ozoninstallatie en actief koolfilter. Maar van die drie kwam de ozoninstallatie het beste uit de verf qua kosten-baten.”

De installatie past in de huidige werkwijze rond bestaande rwzi’s. “Deze installatie is makkelijk in gebruik, hij past in onze filosofie. Wij besturen onze rwzi’s op afstand en van een nieuwe installatie willen we geen extra werk hebben. Deze installatie kunnen we net zo inregelen als de bestaande.”

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat draagt bij met een subsidie van 1,65 miljoen euro. "We krijgen twee jaar de tijd om de installatie in te regelen. Daarna zullen we moeten aantonen dat we aan de lozingseisen voldoen, waar we een monitoringsplan voor opstellen.”

In oktober 2020 start het waterschap met de voorbereidingen voor een voorlopig ontwerp. De bouw van de installatie staat in het voorjaar van 2021 gepland en moet tegen het einde van dat jaar gereed zijn.