0
0
0
s2sdefault

Onder leiding van Wetsus gaat in juli een Europees project van start om ammonia terug te winnen uit afvalwater. Het heet NEWBIES, wat staat voor Nitrogen Extraction from Water by an Innovative Electrochemical System.

NEWBIES omvat de bouw van een elektrochemische cel. Deze bestaat uit divers compartimenten, waarin verschillende chemische reacties plaatsvinden. Bij de kathode ontstaat waterstofgas, dat naar de anode wordt getransporteerd. Hierbij oxideert waterstof. Bij de anode komen protonen vrij en de ammonia passeert in de vorm van ionen een membraan. Dit is een efficiƫnt proces, dat heel weinig elektriciteit gebruikt.

Het is de bedoeling dat de installatie afvalwater van vergistingsinstallaties, urine en percolatiewater van stortplaatsen gaat verwerken. Urine wordt op steeds meer plaatsen apart ingezameld in waterloze urinoirs en wordt zo een groeiende bron van ammonia. Nieuwe stortplaatsen worden weliswaar niet meer geopend, maar de bestaande stortplaatsen produceren nog steeds percolatiewater. 

De technologie voorn NEWBIES is ontwikkeld door Wetsus als onderdeel van het Europese project ValuefromUrine, dat liep van 2012 tot 1026. In NEWBIES werkt Wetsus samen met  W&F Technologies (dat de installatie gaat bouwen), Evides Industriewater en het Spaanse ICRA. Het budget voor het drie jaar durende project bedraagt 1,25 miljoen euro.