Marcel Belt wordt op 16 juni geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Dat betekent dat hij stopt als hoogheemraad bij Delfland.

Marcel Belt 180 vk Marcel BeltMarcel Belt is sinds mei 2019 hoogheemraad in het college van Delfland vanuit Water Natuurlijk. Hij heeft de portefeuille waterkwaliteit, biodiversiteit, recreatie en externe betrekkingen.

In Leidschendam-Voorburg neemt hij namens D66 zitting in het college van B en W dat wordt gevormd door de fracties VVD, Gemeentebelangen en D66. Belt is woonachtig in Voorburg. Hij krijgt de portefeuille duurzaamheid, openbare ruimte, zorg, cultuur en burgerkracht.

Delfland streeft ernaar om op 7 juli een opvolger van Belt te benoemen. Tot die tijd worden zijn taken waargenomen door de overige leden van het dagelijks bestuur van Delfland.