Foto: Waterschap Limburg

Afgelopen maandag ondertekenden Waterschap Limburg en zijn dochterbedrijf Waterschapsbedrijf Limburg de samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten Brunssum, Onderbanken, Simpelveld en Schinnen voor de pilot: ‘Meten, Monitoren en Rekenen” in het afvalwatersysteem.

De inzameling van (afval)water valt onder gemeentelijke verantwoordelijkheid en gemeenten hebben daarnaast een wettelijke zorgplicht voor hemelwater en grondwater. De verantwoordelijkheid het (afval)water naar de rioolwaterzuivering te transporteren en daar te zuiveren, ligt bij het Waterschapsbedrijf. Binnen de pilot wordt het afvalwatersysteem beschouwd als één systeem, waarbij gebiedsgrenzen en organisatorische verantwoordelijkheden niet meer bepalend zijn.

"We willen de afvalwaterketen efficiënter maken," vertelt Michel Bouts, bestuurder van het Waterschapsbedrijf Limburg. Bij hevige regenval werd de afgelopen jaren al een paar keer duidelijk dat er knelpunten in het afvalwatersysteem zitten. "Door de lokale kennis die bij de gemeenten aanwezig is, te combineren met de waterexpertise van waterschap en waterschapsbedrijf kunnen we deze knelpunten makkelijker – en over gemeentegrenzen heen - identificeren en vervolgens bepalen welke investeringen nodig zijn om die te verhelpen."

Behalve een betere aanpak van de knelpunten in de afvalwaterketen, verwacht Bouts ook dat de samenwerking tussen gemeenten, waterschap en waterschapsbedrijf voor kostenbesparingen zal zorgen. "We kunnen de investeringen stroomlijnen. Door onderhoud en reiniging gerichter uit te voeren, kunnen we op de lange termijn kosten besparen en natuurlijk kan er ook winst worden behaald door het voorkomen of verminderen van wateroverlast en de daarbij behorende schade."

De pilot heeft een looptijd van drie jaar en de aangesloten partijen hebben al de intentie uitgesproken langer met elkaar samen te werken. Bouts verwacht dat er meer samenwerkingsvormen zullen ontstaan. "Water houdt zich niet aan grenzen. Heerlen is met een aantal buurgemeenten bezig met een vergelijkbaar project. De kans is aanwezig dat er zowel Limburg breed als met het buitenland samenwerkingsverbanden zullen ontstaan om het afvalwatersysteem zo efficiënt mogelijk te beheren."

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...