0
0
0
s2sdefault

De Verenigde Vergadering van Hoogheemraadschap van Delfland moet deze week een knoop doorhakken over de toekomst van afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht in Vlaardingen. De installatie is verouderd en overbelast. Het dagelijks bestuur wil een nieuwe installatie bouwen op het bedrijventerrein de Vergulde Hand West, een voorkeur die de gemeente Vlaardingen niet ziet zitten; zij wil renovatie van de awzi op de huidige locatie.

In zijn voorstel aan het algemeen bestuur zet het dagelijks bestuur van Delfland druk op de ketel: deze vergadering (komende donderdag) moet er een besluit vallen over het voorkeursalternatief, anders gaat het niet lukken om in 2028 een ‘toekomstbestendige zuivering’ in bedrijf te hebben. En dat is noodzaak gezien de verouderde staat van de huidige installatie.

Er zijn twee mogelijkheden: nieuwbouw of renovatie. Beide varianten zijn onderzocht en het dagelijks bestuur heeft voorkeur voor nieuwbouw. Om meerdere redenen: op een nieuwe locatie kan  beter worden ingespeeld op respectievelijk toekomstige zuiveringseisen, de eigen circulaire en duurzame ambities en de verwachte toename van het afvalwater dat moet worden verwerkt. Een nieuwe zuivering biedt meer flexibiliteit, schrijft het db in het voorstel tot besluitvorming. “Er is meer ruimte beschikbaar en deze is nog optimaal in te delen.”

Grote risico's
Renovatie gaat gepaard met ‘grote risico’s’, stelt het dagelijks bestuur. Die hebben te maken met veiligheid en bedrijfszekerheid voor en na de bouw. Ook zijn er onzekerheden over kosten en tijdsduur als gekozen wordt voor een opknapbeurt van de bestaande zuivering, een complexe klus omdat het zuiveringsproces gewoon moet doorgaan.  

Qua kosten zijn er uiteindelijk weinig verschillen tussen de twee opties, aldus de plannen. Over welke bedragen het gaat blijft onduidelijk, de geraamde kosten worden in vertrouwelijke bijlagen aan het algemeen bestuur voorgelegd. De kostenramingen hebben in ieder geval een grote onzekerheidsmarge (+/- 50 procent), ook omdat er in vervolg op het vaststellen van het voorkeursalternatief in diverse fases nog besluiten moeten worden genomen over de zuiveringstechnologieën die worden toegepast.

Zware industrie
Het terrein waar de nieuwe awzi moet komen, de Vergulde Hand West, ligt tegenover de huidige locatie van de zuivering. Het is een bedrijventerrein dat de gemeente Vlaardingen heeft gereserveerd voor de ontwikkeling van 'duurzame en schone bedrijvigheid' (milieucategorie 3). De bouw van een awzi (categorie 5) past niet in dat plaatje, er is dus een bestemmingsplanwijziging nodig. De gemeente vreest dat nieuwbouw er ook toe leidt dat er meer zware industrie in categorie 5 naar Vlaardingen komt en zich vestigt op de vrijkomende locatie van de waterzuivering, waar dat kan gezien de bestemming. Vestiging van zware industrie vindt de gemeente ‘een ongewenste ontwikkeling’.

Als de Verenigde Vergadering instemt met nieuwbouw moet het hoogheemraadschap dus tot een vergelijk komen met de gemeente, waar al intensief mee is samengewerkt tijdens de verkenning van de mogelijkheden. Ook zal het hoogheemraadschap andere belanghebbenden (omwonenden, bedrijven, natuurorganisaties) over de streep moeten trekken, want ook zij hebben hun voorkeur voor renovatie uitgesproken. 

Het dagelijks bestuur ziet de acceptatie van de nieuwbouwplannen als een risico, de weerstand kan leiden tot vertraging. Niet alleen is er wijziging van het bestemmingsplan vereist, ook moet er grond worden aangekocht. Om de weerstand weg te nemen, moet er stevig worden ingezet op informeren, overleg, participatie en communicatie, aldus het voorstel.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.