De Verenigde Vergadering van Hoogheemraadschap van Delfland moet deze week een knoop doorhakken over de toekomst van afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht in Vlaardingen. De installatie is verouderd en overbelast. Het dagelijks bestuur wil een nieuwe installatie bouwen op het bedrijventerrein de Vergulde Hand West, een voorkeur die de gemeente Vlaardingen niet ziet zitten; zij wil renovatie van de awzi op de huidige locatie.

In zijn voorstel aan het algemeen bestuur zet het dagelijks bestuur van Delfland druk op de ketel: deze vergadering (komende donderdag) moet er een besluit vallen over het voorkeursalternatief, anders gaat het niet lukken om in 2028 een ‘toekomstbestendige zuivering’ in bedrijf te hebben. En dat is noodzaak gezien de verouderde staat van de huidige installatie.

Er zijn twee mogelijkheden: nieuwbouw of renovatie. Beide varianten zijn onderzocht en het dagelijks bestuur heeft voorkeur voor nieuwbouw. Om meerdere redenen: op een nieuwe locatie kan  beter worden ingespeeld op respectievelijk toekomstige zuiveringseisen, de eigen circulaire en duurzame ambities en de verwachte toename van het afvalwater dat moet worden verwerkt. Een nieuwe zuivering biedt meer flexibiliteit, schrijft het db in het voorstel tot besluitvorming. “Er is meer ruimte beschikbaar en deze is nog optimaal in te delen.”

Grote risico's
Renovatie gaat gepaard met ‘grote risico’s’, stelt het dagelijks bestuur. Die hebben te maken met veiligheid en bedrijfszekerheid voor en na de bouw. Ook zijn er onzekerheden over kosten en tijdsduur als gekozen wordt voor een opknapbeurt van de bestaande zuivering, een complexe klus omdat het zuiveringsproces gewoon moet doorgaan.  

Qua kosten zijn er uiteindelijk weinig verschillen tussen de twee opties, aldus de plannen. Over welke bedragen het gaat blijft onduidelijk, de geraamde kosten worden in vertrouwelijke bijlagen aan het algemeen bestuur voorgelegd. De kostenramingen hebben in ieder geval een grote onzekerheidsmarge (+/- 50 procent), ook omdat er in vervolg op het vaststellen van het voorkeursalternatief in diverse fases nog besluiten moeten worden genomen over de zuiveringstechnologieën die worden toegepast.

Zware industrie
Het terrein waar de nieuwe awzi moet komen, de Vergulde Hand West, ligt tegenover de huidige locatie van de zuivering. Het is een bedrijventerrein dat de gemeente Vlaardingen heeft gereserveerd voor de ontwikkeling van 'duurzame en schone bedrijvigheid' (milieucategorie 3). De bouw van een awzi (categorie 5) past niet in dat plaatje, er is dus een bestemmingsplanwijziging nodig. De gemeente vreest dat nieuwbouw er ook toe leidt dat er meer zware industrie in categorie 5 naar Vlaardingen komt en zich vestigt op de vrijkomende locatie van de waterzuivering, waar dat kan gezien de bestemming. Vestiging van zware industrie vindt de gemeente ‘een ongewenste ontwikkeling’.

Als de Verenigde Vergadering instemt met nieuwbouw moet het hoogheemraadschap dus tot een vergelijk komen met de gemeente, waar al intensief mee is samengewerkt tijdens de verkenning van de mogelijkheden. Ook zal het hoogheemraadschap andere belanghebbenden (omwonenden, bedrijven, natuurorganisaties) over de streep moeten trekken, want ook zij hebben hun voorkeur voor renovatie uitgesproken. 

Het dagelijks bestuur ziet de acceptatie van de nieuwbouwplannen als een risico, de weerstand kan leiden tot vertraging. Niet alleen is er wijziging van het bestemmingsplan vereist, ook moet er grond worden aangekocht. Om de weerstand weg te nemen, moet er stevig worden ingezet op informeren, overleg, participatie en communicatie, aldus het voorstel.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Dries Buitenwerf Eindelijk, het d-woord viel
Watertekort: In Nederland is het de gewoonte om water altijd vanaf oppervlakte te infiltreren in de bodem, nu weten we als we altijd een richting door een filter gaan dat dit filter dichtslaat en we steeds minder water via deze route naar het diepere grondwater zullen stromen. Als we willen voorkomen dat het diepere zoete grondwater vervolgens door zeewater wordt aangevuld zullen we dus in Oost Nederland het grondwater van onderaf moeten aanvullen cq ipv 100 m boven afpomphoogte infiltreren op 100 m onder afpomp hoogte in moeten pompen. Water dat onder druk op deze diepte (boven het zoute grondwater) wordt toegevoerd zal geen verstopping creëren en zout water wegdrukken. De weg naar boven gaat heel traag omdat het water afhankelijk van de soortelijke massa verschillen meest horizontaal zal bewegen. Als er vervolgens 100 m hoger water wordt opgepompt, zal er minder zeewater naar binnen worden getrokken.
STELLING: We zijn veel te laat, lopen achter de feiten aan en de klimaatverandering komt echt op stoom. Waar halen we de mankracht vandaan om er wat aan te doen? Op naar Duitsland.
In een interessant artikel in The Guardian wordt het succes gedeeld van onder andere De Grensmaas:
https://www.theguardian.com/environment/2022/sep/20/dutch-rewilding-project-turns-back-the-clock-500-years-aoe
Wat opvalt is de lange termijn waarin dat project zich afspeelt: de planfase begon in 1990.
Nu zijn de grenzen van ons watersysteem bereikt. Maar niet alleen van het water systeem: de biodiversiteit staat onder druk, overal speelt milieuvervuiling: in de lucht, de bodem, het water en de het diepere grondwater. Er zit een grote energietransitie aan te komen en er wordt geroepen om een systeemverandering (het werkelijke probleem is onze engineerings-maatschappij). Daarnaast staan alle sectoren te spingen om mensen: de grenzen zijn bereik van wat in Nederland uitgevoerd kan worden.
Op de achtergrond speelt de exponentiele ontwikkeling van de klimaat verandering: hitte, droogte, extreme neerslag, stormen en extreem weer: ze worden heftiger, talrijker en duren langer. Zo komt ook onze voedselvoorziening (en die van de gehele wereld) onder druk.
Een hybride giga crisis dreigt: alles klapt in een keer om. Zoals een helder meertje in een keer troebel wordt, a la migraine aanval. https://www.delta.tudelft.nl/article/spinoza-winnaars-gaan-migraine-te-lijf
We wisten in 1972 - met het uitkomen van het rapport: Grenzen aan de Groei (MIT - Club van Rome) - dat het deze kant uit zou gaan. We zitten precies op het voorspelde scenario.
Dat betekent voor ons Deltalandje: houd sterk rekening met plan D.
Zowel voor mitigatie (bovenstrooms investeren en voorkomen) als voor de meerslaagse veiligheid liggen veel van de toekomst scenario's buiten Nederland... in Duitsland. Daar ligt een deel van onze onvoorkoombare toekomst.
Nederland kan geen zeespiegelstijging voorblijven. De Waddenzee verdrinkt bij meer dan 3mm/jr. Hoe graag we dat ook zouden willen. Dat beeld moet nu eens duidelijk worden. We zijn kwetsbaar, we blijven kwetsbaar en we worden steeds kwetsbaarder. En we hebben niet de menskracht om te 'dweilen'.
Dat betekent bv: stop de Zuid-plaspolder. Het geeft een compleet verkeerd beeld en een vals signaal van veiligheid.
https://www.waterforum.net/geen-land-ter-wereld-zou-onder-9-meter-nap-bouwen/
Voorkomen is beter dan niet te genezen: maar we zijn 50 jaar te laat om klimaatverandering te voorkomen. De klimaatverandering is een feit. Multi-stress de norm. Het gaat nu voor NEDERland om de vraag waarop we inzetten voor 2100: Ik stel: op naar hoger Nederland en richting Duitsland.
Plaatje: Eindhoven was vroeger een bloeiende badplaats - toneelstuk uit 1982 - toen was het gevoel van urgentie veel hoger dan nu.
https://theaterencyclopedie.nl/wiki/Eindhoven_was_vroeger_een_bloeiende_badplaats_-_Zuidelijk_Toneel_Globe_-_1982-02-06
Dit artikel presenteert resultaten gebaseerd op onderzoek dat van den Akker ruim vijf jaar geleden heeft gepubliceerd in Stromingen. Op zijn methodiek is destijds van diverse kanten inhoudelijke kritiek geleverd (Olsthoorn, 2014a,b,c; Leenen, 2014). Hieraan gaat hij nu volledig voorbij. Ook negeert hij dat zijn aanpak fysisch-wiskundig gezien aantoonbaar onjuist is (Zaadnoordijk, 2017) en ontkent hij het inzicht van de NHV-werkgroep Achtergrondverlaging (van Bakel e.a., 2017).

- Bakel, J. van, E. Querner, G. Rot, G. Schouten, N. Straathof, W. Vaarkamp, J.P. Witte, W.J. Zaadnoordijk (2017) Zicht op Achtergrondverlaging, rapport van de Werkgroep Achtergrondverlaging van de Nederlandse Hydrologische Vereniging, Wageningen, mei 2017.
- Leenen, H. (2014) Reactie op artikel "Tussen Theis en Hantush"van Cees van den Akker, Stromingen, 20, nummer 3, p.65-69.
- Olsthoorn, T. (2014a) De dynamica van de verlaging van Terwisscha of in vergelijkbare situaties, revisited, Stromingen, 20, nummer 1, p15-33.
- Olsthoorn, T. (2014b) Tussen De Glee en Dupuit, revisited, Stromingen, 20, nummer 1, p35-55.
- Olsthoorn, T. (2014c) De fysische onderbouwing van de overdrachtsfactor nader bekeken, Stromingen, 20, nummer 3, p.11-25
- Zaadnoordijk, W.J. (2017) Kanttekeningen bij gebruik van differentiaalvergelijking van v/d Akker, notitie 7 maart 2017, beschikbaar op: http://www.debakelsestroom.nl/kennisbank/attachment/memobijdiffvergvdakker_v4_opm-jvb-20-maart-2017/.

Willem Jan Zaadnoordijk, Flip Witte en Jan van Bakel
Vanmorgen Noorderzeedijk tussen Roptazijl en Harlingen. Bijna dagelijkse realiteit.
Er wordt hier het nodige door elkaar gehaald. Jonge zalm migreert stroomafwaarts naar zee en hebben daarbij voornamelijk last van waterkrachtcentrales en niet van gemalen en maar in heel beperkte mate van stuwen (daar kunnen ze met het water overheen). Jonge paling migreert wel stroomopwaarts, in de eerste instantie als glasaal en later als gepigmenteerde juveniele aal. Maar stroomopwaarts migreren met de stroom mee? Dat is heel bijzonder. Schieraal migreert stroomafwaarts met de stroming mee, hoewel dat slechts een deel van de populatie betreft. Een deel van de schieraal migreert aanzienlijk langzamer dan de stroming en onderbreekt zelfs haar migratie voor langere perioden.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!